Jak se Supervagem na filtry pevných částic koncernu VW

12. června 2017, 12:44

V tomto díle technických informací od Auto Kelly a SuperVAGu se budeme detailně věnovat problematice částicových filtrů, která je dnes téměř každodenní záležitostí a řešení není vždy tak jednoduché, jak se může zdát.

 

Co je to filtr pevných částic (DPF)?
Filtr pevných částic pro vznětové motory je (např. na vozidle Škoda Superb s motorem 2,0 l/ 103 kW TDI) namontován ve výfukovém potrubí za oxidačním katalyzátorem. Jeho účelem je zachycovat částice sazí z výfukových plynů motoru. Filtr pevných částic sestává z voštinového keramického tělesa z karbidu křemíku uzavřeného v kovovém pouzdře. Keramické těleso je rozděleno na množství rovnoběžně uspořádaných mikroskopických kanálků s porézními stěnami, které jsou střídavě vždy z jedné strany uzavřeny. Karbid křemíku je použit pro svou mechanickou pevnost a odolnost vůči změnám teploty a teplotnímu zatížení. Výfukové plyny musejí projít tělesem filtru, které tvoří velké množství jednostranně zaslepených kanálků. Zaslepení kanálků je střídavé, takže plyn, který vstoupil do kanálku volným směrem, musí následně projít jeho porézními stěnami do sousedního kanálku, který je otevřený směrem od motoru. Při proudění výfukových plynů skrz filtr jsou tak částice sazí ve vstupních kanálcích zadrženy, zatímco plynné složky výfukových plynů mohou proniknout skrz porézní stěny kanálku.

Cílem je omezit tvorbu částic sazí
Cílem každého výrobce vozidel a vznětových motorů je snižování škodlivosti výfukových emisí. Pro snížení množství výfukových emisí se nabízí několik technických řešení. Snížení je možné řešit jak uvnitř, tak vně motoru. Na snížení emisí má vliv tvarování sacích a výfukových kanálů, vyšší vstřikovací tlak pomocí vstřikování čerpadlo-tryska (common rail) nebo i tvarování spalovacího prostoru. Vně motoru je pak hlavním opatřením pro redukci částic sazí právě zmiňovaný filtr pevných částic. V současné době jsou vyvinuty dva základní systémy filtru pevných částic. Systém s aditivem a bez aditiva.

Systém s aditivem
Tento systém je používán u automobilů s filtrem pevných částic, který je umístěný z konstrukčních důvodů dále od motoru. Vzhledem k dlouhé cestě výfukových plynů od motoru k filtru pevných částic může být dosažena teplota potřebná ke spalování částic sazí jen přidáním aditiva.

 

Systém bez aditiva
Je používán u vozidel, která mají filtr pevných částic blíže motoru. Díky krátké vzdálenosti filtru pevných částic od motoru je teplota výfukových plynů potřebná ke spálení částic dostatečně vysoká, v případně potřeby může být ještě zvýšena řídicí jednotkou motoru.

 

Regenerace DPF na Octavia III (regenerace u stojícího vozidla)
Regenerace částicových filtrů je častý servisní úkon, který se v autoservisech provádí. Nyní si ukážeme, jak takovou regeneraci provést na stojícím vozidle Škoda Octavia III. generace s využitím diagnostiky SuperVAG.

Základem jsou vstupní podmínky regenerace částicového filtru
Pro správné spuštění a dokončení regenerace je nutné naplnit vstupní podmínky, které by mohly omezit nebo dokonce i zrušit regeneraci v průběhu její samotné fáze. Níže uvádíme část podmínek, které je nutné splnit:

Provedení regenerace, jak na to
Jakmile jsou naplněny podmínky regenerace, je možné regeneraci spustit.
1. Nastartujte motor a vyčkejte, až bude zahřátý
2. V SuperVAGu zvolte odpovídající model vozu
3. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru
4. V záložce Komfortní funkce vyberte ikonku Regenerace filtru pevných částic u stojícího vozidla

5. Dodržujte manipulaci s pedály
6. Nyní sledujte otáčky motoru, které musí být na hodnotě 1 500 min-1

Regeneraci nepřerušujte předčasně, pokud k tomu není pádný důvod. Pouze při úspěšné regeneraci se vymaže paměť závad. Regenerace na stojícím vozidle trvá až 40 minut. Obdobný postup je i u jiných modelů. Základem je naplnit podmínky potřebné pro regeneraci a následně postupovat dle instrukcí v SuperVAGu.

Video s celým postupem si můžete prohlédnout níže.

 

Související články

Jak a proč diagnostikovat datovou sběrnici CAN-BUS
Jak a proč diagnostikovat datovou sběrnici CAN-BUS

V tomto díle technických informací od Auto Kelly a SuperVAGu se budeme detailně věnovat hlavní komunikační páteři aut se systémem CAN BUS. Bez základní znalosti principu této komunikace totiž může být hledání závady nekonečné nebo výměna dílů zbytečná.

Nové video – deaktivace Start/Stop systému
Nové video – deaktivace Start/Stop systému

SuperVAG přináší nové video s návodem, jak deaktivovat Start/Stop systém.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!