Tipy jak udržovat inteligentní vodní čerpadla

1. října 2018, 15:32

Na základě materiálů společnosti Auto Kelly a febi přinášíme několik tipů jak udržovat inteligentní vodní čerpadla.

Chladicí kapalina v systému protéká motorem čerpadla chladicí kapaliny a ochlazuje motor a elektronický modul, a zároveň také zajišťuje mazání ložisekElektrické vodní čerpadlo je ovládáno řídicím systémem motoru. Požadavky na potřebné chlazení lze stanovit na základě sledování zátěže motoru, provozního režimu a dat ze snímačů teploty. Z těchto informací je možné stanovit správný režim provozu čerpadla
chladicí kapaliny i jeho otáčky a posílat příslušné pokyny ovládací jednotce čerpadla.

Elektrické čerpadlo má také funkci autodiagnostiky, což přispívá k nalézání chyb, generování chybových hlášení a poskytování aktuálních dat, která jsou k dispozici prostřednictvím sériového diagnostického portu vozidla pomocí vhodného nástroje. V sériových datech jsou k dispozici data o otáčkách, proudech a teplotách, což je užitečné pro diagnostiku, a je rovněž možné aktivovat čerpadlo a zkontrolovat, jestli funguje správně.

Pokud jde o chybové kódy, které systém může generovat, mohou upozorňovat na nesprávné otáčky čerpadla, nadměrnou teplotu, přepětí a podpětí, zablokování systému nebo ztrátu chladicí kapaliny či vzduchu v systému.

Čerpadlo má čtyřvodičový konektor – napájení, uzemnění, komunikace v místní síti (LAN) a ovládání z řidicího systému motoru pomocí pulzně-šířkové modulace (PWM). Výkon bezkartáčového elektromotoru s mokrým rotorem je řízen elektronicky, elektronickým modulem, který je umístěn pod krytem v jednotce vodního čerpadla.

Tip pro údržbu

Je potřeba věnovat péči provádění údržby (jako je například výměna chladicí kapaliny), aby bylo zajištěno, že čerpadlo nepoběží na sucho. Jestliže je čerpadlo demontováno a má být znovu použito, mělo by být uloženo naplněné chladicí kapalinou. Pokud by bylo uloženo prázdné, mohlo by se zadřít, což by vedlo k přehřátí a potenciálně i k poškození motoru.

Pokud by došlo k tomu, že by čerpadlo bylo suché, před připojením hadic s chladicí kapalinou je potřeba oběžným kolem čerpadla ručně pootočit, aby se zamezilo zadření. Systém by pak měl být okamžitě naplněn chladicí kapalinou. Během montáže musí být zajištěno, že elektrický konektor je čistý a suchý, nesmí dojít k narušení spojů. Když se provádí výměna nebo opětovná montáž vodního čerpadla, hliníkové upevňovací šrouby musí být vyměněny a správně dotaženy podle pokynů výrobce. Když se po výměně vodního čerpadla do systému doplňuje chladicí kapalina, je naprosto nezbytné chladicí systém odvzdušnit.

Nejdříve vypusťte vzduch přes vypouštěcí šrouby v chladicím systému – vyčkejte, než začne vytékat chladicí kapalina bez bublinek, a teprve potom vypouštěcí ventily zavřete. Zavřete víčko expanzní nádrže chladicí kapaliny, a potom proveďte následující postup.

  • Připojte k baterii vozidla jednotku na podporu akumulátoru.
  • Zapněte zapalování vozidla.
  • Nastavte ohřev na maximální teplotu a stáhněte ventilátor na nejnižší rychlost.
  • Plně sešlápněte pedál plynu a přidržte jej po dobu 10 sekund. Motor nesmí být nastartovaný.
  • Elektrické vodní čerpadlo je aktivováno, když je pedál plynu stisknutý, což indikuje, že byl zahájen postup odvzdušňování. Tento postup trvá asi 12 minut a po tuto dobu by motor neměl být nastartován.
  • Jakmile je postup hotov, vodní čerpadlo se automaticky zastaví.
  • Expanzní nádrž naplňte chladicí kapalinou max. o 100ml nad maximální objem.
  • Zkontrolujte chladicí systém z hlediska možných úniků.

Jestliže je potřeba odvzdušňování systému zopakovat (například když je zjištěn únik), nechte systém řízení motoru, aby dokončil úplné vypnutí – vypněte zapalování a odeberte klíček ze zapalování na dobu alespoň 3 minut. Potom postup zopakujte.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!