Správná volba těsnění po opravě hlavy u zážehových motorů

29. července 2019, 13:15

Na rozdíl od dieselů mají hlavy válců zážehových motorů spalovací prostor nad pístem, který většinou odpovídá tvaru kulové úseče. Upravíme-li hlavu válce, abychom zajistili rovný a homogenní povrch, zmenšíme objem této kulové úseče a tím i objem kompresního prostoru nad pístem, čímž se změní kompresní poměr a zvýší kompresní tlak. To může znamenat jistá rizika.

Těsnění hlavy Elring

Tento na první pohled pozitivní účinek má negativní průvodní jevy. Kompresní tlak Výška těsnění Elringnekontrolovaně stoupá, což vede k silnějším vibracím konstrukčních dílů a tím k vyššímu opotřebení. Navíc se kompresní poměr dá zvyšovat jen do určité míry, jestliže se chceme vyhnout „zvonění“, tzn. nekontrolovanému samovznícení paliva. Také musíme dbát na to, aby se ostatní součástky jako ložisko ojnice nebo hlavní ložisko klikového hřídele většinou nevyměňovaly zároveň.

Zvýšené poměry tlaků zde mohou vést k problémovým postavením v oblasti ložiska. Abychom tomu zabránili, musíme při obrábění čela dbát na sebemenší obráběcí rozměry čela. Naše zásada musí znít: co nejvíc to bude nutné a jakkoliv to bude možné.

Tip Elringu – profesionála v oblasti těsnění

Správná tloušťka těsnění hlavy po opravěPro případ opravy má výrobce Elring pro některé zážehové motory těsnění hlavy válců v tloušťce opravy. Zde je nutné zvolit rozměr čelního obrábění tak, aby odpovídal rozdílu tlouštěk opravného těsnění v porovnání s těsněním sériovým. Tímto způsobem se původní kompresní poměr vypočítaný pro tento motor nezmění.

X = výška hlavy válců, Y = úběr materiálu rovinným broušením,
Z = tloušťka původně zabudovaných ZKD, Z + Y = potřebná tloušťka opravného těsnění

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!