Jak diagnostikovat poruchu alternátoru, aniž bychom jej museli vyjmout z auta?

10. října 2019, 11:45

Pokud se na palubní desce rozsvítí kontrolka dobíjení, velmi pravděpodobně to znamená nějaký problém s alternátorem. Některé problémy však můžete diagnostikovat sami, aniž byste ho museli vyjmout z automobilu. Vše, co potřebujete, je mít a umět používat voltmetr s více rozsahy.

Úkolem alternátoru je převádět mechanickou energii na elektřinu ve formě střídavého proudu (zdroj: Aymler-Small, Lesson 28: Alternators, Frederick J. Drake & Co, Electrical railroad oraz Electricity as applied to railroad transportation). První systém napájení střídavým proudem (AC) byl zkonstruován v roce 1891 panem Nicolou Teslou (zdroj: Laplante, Phillip A., Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering 1999). Alternátor se používá jako zdroj energie v motorových vozidlech a je určen k nabíjení baterie. Proud v něm je generován ve stacionárním vinutí statoru rotujícím magnetickým polem rotoru.

Moderní typ alternátoru auta byl poprvé použit armádou během druhé světové války a byl používán k napájení rádiových zařízení. V roce 1960 se alternátor stal standardním vybavením vozu Chrysler.

Alternátor je vzhledem k povaze svého provozu a úzké spolupráci s jinými systémy vystaven různým typům poruch. Některé mohou být důsledkem opotřebení součástí, jako jsou uhlíky, sběrné kroužky a ložiska. Poškozeny také mohou být polovodičové součásti (regulátor, usměrňovač diod). Poruchy vyžadují diagnostiku v servisu.

Chcete-li se pokusit zjistit příčinu problému sami, je třeba provést následující kroky:

Nejprve změříme napětí na svorkách baterie. Děláme to před spuštěním motoru. Zapíšeme si hodnotu napětí.

Zapneme zapalování automobilu, ale nespustíme motor. Pokud se objeví kontrolka „Bez nabíjení“, je vše v pořádku. Pokud se tato kontrolka neobjeví, může to znamenat poškození alternátoru nebo závadu elektroinstalace.

Pokud je kontrolka „Bez nabíjení“ viditelná, nastartujeme motor a sledujeme, zda kontrolka zhasne. Necháme motor běžet volně bez zátěže.

Pro počáteční vyhodnocení aktivity alternátoru změříme znovu napětí na svorkách baterie. Bez připojených zátěží by takové napětí mělo být vyšší než 13 V při pomalých otáčkách. Pokud tomu tak je, pak je alternátor aktivní, pokud ne, je to dostačující informace pro určení jeho řádného fungování.

Dalšími testy jsou ověření účinnosti alternátoru v případě, že stále máme pochybnosti o jeho plném fungování. Jsou prováděny při zvýšeným zatížení alternátoru. Za tímto účelem zapneme ventilátor a vyhřívání zadního okna a udržujeme otáčky motoru na 2.000 ot/min (tj. dvakrát tolik, než je volnoběh). Znovu změříme napětí na svorkách baterie. Při správném fungování alternátoru by napětí nemělo být menší než 13,4 V. V takovém případě je alternátor s velkou pravděpodobností funkční.

Pokud je však naměřené napětí nižší než tyto hodnoty nebo pokud kontrolka „Bez nabíjení“ stále svítí, je problém v instalaci nabíjecího obvodu baterie. To však nemusí být způsobeno nefunkčním alternátorem. K diagnostice příčiny je nutné provést některé další akce a měření.

Nejprve zkontrolujeme správnost kabelových připojení k alternátoru. Analyzujeme zvuky, které alternátor vydává během provozu. Pokud je hluk neobvyklý, příčinou mohou být vadné diody usměrňovače, ložiska nebo vinutí statoru.

Ověříme také napnutí řemenu. Pokud je příliš volný, zabraňuje alternátoru dosáhnout plné účinnosti proudu.

„Má-li alternátor řemenici s jednosměrnou spojkou (tzv. volnoběžná řemenice), je třeba pozorovat, zda se rotor alternátoru otáčí podle rotace řemenice alternátoru. V případě nějakého poškození řemenice nebude rotor alternátoru poháněn navzdory otáčení řemenice“ – říká Bolesław Jarosiński, inženýr výroby v AS-PL Sp. z o.o.

Bolesław Jarosiński, AS-PLAbychom zkontrolovali správnou funkci silnoproudého systému, provádíme měření napětí při zapnutém zatížení. Měření provádíme přímo na terminálech alternátoru (vůči pouzdru alternátoru) a na jeho svorkách. Potom porovnáme výsledky obou měření.

Při dobré elektrické instalaci automobilu by rozdíl mezi odečty voltmetru neměl překročit 0,1 V. Pokud je větší, znamená to instalační vady. Mohou to být: špatné svorky na terminálech baterie, chybějící uzemnění korpusu motoru, nesprávně připojený alternátor atd. Alternátor ale může být stále funkční.

Pokud se nám nepodařilo zjistit důvod selhání alternátoru, budeme muset navštívit servis.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

2x2@seznam.cz, 25. prosince 2023, 20:02 0 0

Dá se zjistit funkčnost alternátoru mimo auto??? Např. roztočením rukou a změřením někde na kontaktech?
Děkuji.

Odpověď