Odstranění hluku vycházejícího ze systému pohonu

14. září 2020, 15:59

Technici ze společnosti Gates vyřešili problém, který se často objevuje po výměně rozvodového řemene – může to zamezit opětovnému návratu vozu do servisu.

Ačkoliv je výměna rozvodového řemene v Synchronous Belt Drive Systems (SBDS) u benzinových motorů 1,6 l a 2,0 l vozů Audi, Seat, Škoda a Volkswagen poměrně jednoduchá, v poslední době byly hlášeny problémy s instalací. Pro standardní montáž doporučují mechanici sadu Gates PowerGrip K015489XS (řemen plus napínák), sadu Gates PowerGrip KP15489XS-1 nebo KP15489XS-2, které obsahují řemen, napínák a příslušné vodní čerpadlo v kvalitě OE vhodné pro dané aplikace.

Problém

Poté, co je namontován nový rozvodový řemen a motor chvíli běží, objeví se hluk vycházející z rozvodů. Často lze slyšet klapání, které je výraznější během zahřívání, a to pak pokračuje i když se motor blíží k provozní teplotě. Pokud problém přetrvává, bylo zjištěno, že se řemeny posouvají z centrální polohy na napínací kladce a poté „míří“ směrem k hraně. Pokud se závada neopraví, nevyhnutelně to povede k předčasnému selhání řemenu.

Diagnóza

Po ohledání techniky firmy Gates bylo zjištěno, že klapající zvuk se vytváří narážením zarážky napínáku o zarážku základové desky; zde jde rozhodně o chybu při instalaci. V případě, že řemen předčasně selhal, při kontrole se na kladce ukáží černé zbytky zanechané řemenem.

Poškození napínáku
Černé stopy vznikly na napínáku díky nadměrnému tření

Tyto černé stopy jsou důkazem nadměrného tření. Při posouzení všech skutečností je zřejmé, že došlo k nesprávnému nastavení napínáku. Důkladná analýza podobných incidentů odhalila, že problémy byly ve skutečnosti výsledkem běžných chyb vzniklých při instalaci, kterým se dalo předejít.

Řešení

Při výměně rozvodových řemenů systému SBDS u všech modelů vozů Škoda, VW, Audi a Seat s objemem 1.6L a 2.0L musí být vždy uplatněny tato dvě pravidla:

  1. pomocí polohovací zarážky umístěte napínák do přesné polohy,
  2. při proceduře napínání rozhodně nespěchejte.

Zarážka je navržena tak, aby zapadla do středu štěrbiny v bloku motoru, a je zodpovědná za správné umístění napínáku, aby synchronní systém pohonu řemene mohl při nasazení řemenu správně fungovat.

Napnutí řemene má zásadní vliv na výkon motoru. Aby bylo dosaženo správného napnutí u všech SBDS, musí mechanici použít vhodný seřizovač k nastavení napínáku podle montážních pokynů výrobce.

Když je zarážka umístěná v drážce a napínák je ve správné poloze, před konečným upravením napnutí se točí nastavovačem napínáku proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví (maximální napnutí). Pomocí nastavovače poté otočte napínák zpět do původní polohy (minimální napnutí).

Opakujte tento postup pětkrát. Číslo pět je důležité. Opakování postupu pětkrát umožňuje mechanismu zaujmout optimální nastavovací polohu a zajišťuje správné nastavení napnutí řemene.

Závěr

Systém SBDS je navržen jako robustní, přesto vysoce citlivý mechanismus a jeho účinnost je až příliš často ohrožena použitím nesprávných nástrojů nebo nedodržením přesných kroků během instalace.

Proces instalace je také navržen tak, aby byl co nejvíce praktický, ale může přinášet stabilní výsledky jen pokud bude dodržován opravdu krok za krokem.

Firma Gates zaznamenala, že v servisech, kde přesně dodržují dvě zmiňovaná pravidla při instalaci, problémy s řemenem se již přestaly objevovat. Napínáky jsou nyní navíc schopny zajistit správné napnutí řemene, které zaručí jeho dlouhodobou životnost – a díky tomu pak vše funguje bez zbytečného hluku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!