Ford Kuga – Výměna rozvodového řemene

28. června 2021, 12:52

Pravidelná výměna rozvodového řemene je nezbytným úkonem, který se provádí z toho důvodu, aby nedošlo k jeho selhání a tím vážnému poškození motoru. Intervaly výměny se však v průběhu let značně prodloužily díky zdokonalení materiálu řemene a konstrukci systému. V důsledku toho by tato rutinní výměna měla být považována za kompletní servis rozvodového řemenového systému, nikoli pouze za výměnu samotného rozvodového řemene.

V tomto článku se pojednává o vozidle Ford Kuga z roku 2011, které je vybaveno dvoulitrovým vznětovým motorem common rail, což je motor zkonstruovaný koncernem PSA a používaný v řadě modelů Ford, Peugeot a Citroen (Obr. 1). Existuje také 2,2 litrová varianta tohoto motoru, používaná množstvím dalších výrobců vozidel, která má několik společných rysů s vyobrazenou jednotkou.

motor 2,0 D od PSA pro Ford, Peugeot a Citroen
Obr. 1

Interval výměny rozvodového řemene u tohoto modelu Ford Kuga je v závislosti na provozních podmínkách každých 200.000 km nebo 120 měsíců, podle toho, co nastane dříve. Tento interval je však třeba považovat za maximální možný a za klíčový důvod, proč je nutné celý systém pohonu řemenem zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit.

Před zahájením výměny rozvodového řemene je nutné přesně dodržet postupy opravy stanovené výrobcem vozidla. Motor by měl mít teplotu okolního prostředí a předem je nutné si nachystat veškeré speciální nářadí.

Postup výměny rozvodového řemene

Když máte vozidlo přistaveno v dílně, zapište si nejprve kód rádia. Poté otevřete kapotu a odpojte akumulátor. Když je vozidlo zvednuté, sejměte spodní kryt motoru a vypusťte kapalinu z chladiče.

Poznámka: Je důležité, aby se vyjmul startér, kvůli instalaci nástroje pro blokování setrvačníku a rozvodového kolíku. U tohoto modelu je to obzvláště obtížné, protože pro demontáž startéru je zde málo místa.

Nejprve odstraňte trubku mezichladiče, která vede pod motorem. Poté, abyste si usnadnili práci, odpojte hlavní kabelový svazek od alternátoru a poznamenejte si, kudy je svazek veden pro pozdější snadnou montáž. Tím získáte dostatečný prostor pro odšroubování startéru a jeho následné natočení pod úhlem, který umožňuje startér odpojit a následně jej vyjmout.

Spusťte vozidlo a vyjměte expanzní nádržku, abyste získali přístup k uchycení motoru a k hornímu krytu rozvodového řemene. Podepřete motor a vyjměte držák motoru a horní kryt rozvodového řemene. Demontujte pravé přední kolo a plastové podběhy, abyste získali přístup a mohli vyjmout pomocný hnací řemen a napínák.

Pomalu otáčejte klikovou hřídelí ve směru hodinových ručiček, dokud se řetězové kolo vačkové hřídele nedostane do polohy čtyř hodin. Vložte kolík pro seřízení rozvodů vačkové a klikové hřídele a poté nástroj pro zajištění setrvačníku. Ujistěte se, že je zcela zasunutý do setrvačníku (Obr. 2).

aretace rozvodů Ford Kuga
Obr. 2

Když je motor zajištěný, vyšroubujte šroub upevňující řemenici klikové hřídele. Vyjměte TVD řemenici a zkontrolujte, zda nedošlo ke ztvrdnutí gumových součástí v důsledku stárnutí, které může vést k její poruše (Obr. 3).

poškození řemenice klikové hřídele
Obr. 3

Poté sejměte magnetický kroužek snímače klikové hřídele (Obr. 4).

magnetický kroužek snímače klikové hřídele
Obr. 4

Poznámka: tento díl je velmi citlivý na jakékoliv čištění nebo manipulaci a může se poškodit, což může vést k nesprávnému signálu snímače. To má za následek poruchu řízení motoru ve spojitosti s poruchou signálu snímače klikové hřídele, která je zaznamenána chybovým kódem P0336. Doporučuje se, aby se tato součástka, která je součástí sady řemenice TVD, měnila při každé demontáži, aby se ušetřil čas a předešlo případným problémům.

Příklad poškození magnetického kroužku zjištěného pomocí magnetické testovací karty

Poté sejměte snímač klikové hřídele a spodní kryt rozvodového řemene, uvolněte napínák řemene a řemen vyjměte. Následně demontujte napínák, vodicí kladku a vodní čerpadlo.

Po demontáži všech součástí systému pohonu motoru řemenem zkontrolujte, zda na nich nejsou skryté závady, které je třeba před opětovnou montáží odstranit. Bylo zapotřebí následujících dílů (při této opravě): 62 937460 sada rozvodového řemene; 62 93 8898 vodní čerpadlo (33 10 1663 sada s vodním čerpadlem); 50 940323 pomocný řemen; 62 93 9390 napínák pomocného řemene; 62 10 6476 sada řemenice TVD a 30 91 9402 chladicí kapalina G12+.

Poté, co se ujistíte, že jsou všechny styčné plochy čisté, namontujte vodní čerpadlo a následně vodicí a napínací kladku rozvodového řemene. Nakonec namontujte rozvodový řemen. Při montáži rozvodového řemene – nejprve vycentrujte klíč v drážce řemenice klikové hřídele a poté řemen nasaďte ve směru hodinových ručiček, počínaje řemenicí vačkové hřídele. Pomocí imbusového klíče nastavte napínák proti směru hodinových ručiček, dokud nebude ukazatel na svém místě (Obr. 5), poté utáhněte matici napínáku.

Nastavení napináku
Obr. 5

Dočasně nasaďte původní řemenici TVD a poté ji zašroubujte a utáhněte. Vyjměte rozvodové čepy a zajišťovací nástroj setrvačníku a pomalu čtyřikrát otočte klikovou hřídelí ve směru hodinových ručiček. Před opětovnou kontrolou napínáku znovu nasaďte rozvodové kolíky a zajišťovací nástroj. Pokud jsou všechny rozvodové čepy v jedné rovině a napínák je správně nastaven, sejměte řemenici TVD a znovu nasaďte spodní kryt rozvodového řemene a snímač klikové hřídele. Namontujte nový magnetický kroužek a sadu řemenice TVD a utáhněte nový šroub na utahovací moment požadovaný výrobcem.

Vyjměte rozvodové kolíky a zajišťovací nástroj setrvačníku a poté namontujte nový pomocný řemen a napínák. Před doplněním motoru čerstvou chladicí kapalinou namontujte všechny ostatní součásti v opačném pořadí. Znovu připojte akumulátor; nastavte hodiny, rádio a „jednodotykové“ stahování oken. Nastartujte motor a ujistěte se, že běží správně. Dále zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny, a vymažte případné chybové kódy zaznamenané v některé z elektronických řídicích jednotek. Nakonec vozidlo vyzkoušejte na silnici.

SWAGSpolehněte se na testované náhradní díly společnosti SWAG, které odpovídají originálnímu vybavení. Celý sortiment náhradních dílů rozvodového řemene naleznete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka SWAG je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Další informace jsou k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com a www.swag.de.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!