Jak zvednout vůz Tesla na zvedáku při servisní prohlídce?

14. února 2022, 14:22

Elektromobily se od konvenčních vozů liší svým pohonem a také svou konstrukcí. Jejich servis proto vyžaduje specifický přístup. V následujícím článku vám ukážeme postup při zvedání vozidel Tesla Model 3, S a X s pomocí speciálních podložek.

U výše uvedených modelů Tesla je třeba při servisních pracích, které vyžadují použití zvedáku, zvedat vozidlo určeným způsobem, aby nedošlo k poškození vysokonapěťové baterie umístěné pod vozem.

sady adaptérů febi 173025

Všechny zmíněné modely Tesla mají speciální opěrné body, které vyžadují použití speciální sady adaptérů, například febi s označením 173025. Adaptéry je nutné vložit do určených otvorů před zvednutím vozidla. Adaptéry umožňují bezpečné a efektivní zvednutí vozidla pomocí hydraulického nebo ručního zvedáku.

Upozornění: Nikdy nezvedejte vozidlo s připojeným kabelem nabíječky, ani když nabíjení neprobíhá. Také neprovádějte práce se špatně zvednutým vozem.

Před zahájením prací zkontrolujte, zda je vozidlo vybaveno vzduchovým odpružením, které automaticky samo vyrovnává světlou výšku (i při vypnutém napájení).

Před zvednutím vozidla tento systém vypněte aktivací Režimu zvedání (Jack Mode). Pokud není vzduchové odpružení vypnuto, může se vozidlo pokusit o automatické vyrovnání výšky, což může vést k poškození vozidla.

Postup zvedání Modelu S a Modelu X pomocí zvedáku

Postup zvedání Modelu S a Modelu X pomocí zvedáku:

1. Umístěte vozidlo doprostřed mezi sloupy zvedáku.
2. Abyste předešli poškození při zvedání vozidla, aktivujte Režim zvedání (Jack Mode) a vypněte samovyrovnávací vzduchové odpružení.

Odpružení nastavte pomocí dotykové obrazovky podle následujících pokynů:
• Klepněte na Controls > Suspension.
• Sešlápněte brzdový pedál a klepnutím na Very High maximalizujte výšku odpružení.
• Automatické vyrovnávání můžete vypnout klepnutím na Controls > Service > Jack Mode.

3. Když zapnete Režim zvedání, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka a zobrazí se zpráva, že je aktivní odpružení deaktivováno. Chcete-li tento režim opět vypnout, znovu se dotkněte ikony Režim zvedání. Režim zvedání se deaktivuje automaticky, když vozidlo překročí rychlost 7 km/h (4,5 mph).
4. Uzavřete výklopné dveře (pouze Model X).
5. (Obr. 1) Na vozidle vyhledejte opěrné body (označené žlutě). Odstraňte případné nečistoty a vložte adaptéry 173025 (označené zeleně). Umístěte ramena zvedáku pod adaptéry tak, aby nedošlo k poškození vysokonapěťové oblasti baterie (označené červeně).
6. Zkontrolujte a nastavte výšku a polohu podložek na ramenech zvedáku. Musí být správně umístěny.
7. S pomocí další osoby začněte zvedat vozidlo za neustálé kontroly, že jsou podložky ramene zvedáku i nadále ve správné poloze.

Postup zvedání Modelu 3 pomocí zvedáku

Postup zvedání Modelu 3 pomocí zvedáku:

1. Umístěte vozidlo doprostřed mezi sloupy zvedáku.
2. (Obr. 2) Na vozidle vyhledejte opěrné body (označené žlutě). Odstraňte případné nečistoty a vložte adaptéry 173025 (označené zeleně). Umístěte ramena zvedáku pod adaptéry tak, aby nedošlo k poškození oblasti vysokonapěťové baterie (označené červeně).
3. Zkontrolujte a nastavte výšku a polohu podložek na ramenech zvedáku. Musí být správně umístěny.
4. S pomocí další osoby začněte zvedat vozidlo za neustálé kontroly, že jsou podložky ramene zvedáku i nadále ve správné poloze.

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment dílů společnosti bilstein group a více technických informací najdete v online katalogu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!