Ovládání odvětrání klikové skříně

27. června 2022, 14:08

Odvětrání klikové skříně (anglicky Positive Crankcase Ventilation – PCV) je systém určený k regulaci tlaku uvnitř motoru a k odstraňování škodlivých výparů vznikajících ve spalovacím motoru. Zabraňuje pronikání těchto škodlivých výparů do atmosféry.

Systém odvětrání klikové skříně využívá podtlak vytvořený v sacím potrubí k nasávání výparů z klikové skříně do sacího potrubí. Oddělené kapičky oleje se vracejí do olejové vany a plyny vyčištěné od oleje putují do sacího systému. Odtud se spolu se směsí paliva a vzduchu dostanou do spalovací komory, kde se spálí.

Ovládání odvětrání klikové skříně

Spalovací proces v motoru má rovněž za následek přítomnost plynů v klikové skříni. Část výfukových plynů se dostává do klikové skříně přes písty a pístní kroužky. Tomuto jevu se nevyhne žádný spalovací motor. Množství plynu vstupujícího do klikové skříně závisí na mnoha faktorech, jako je tlak ve válcích, těsnost pístů a pístních kroužků a stupeň opotřebení součástí motoru. Výfukové plyny unikající do klikové skříně obsahují produkty opotřebení součástí motoru, olej, plyny a vzduch. Složení se liší v závislosti na typu paliva, konstrukci motoru, otáčkách a zatížení motoru a servisní historii pohonné jednotky.

Plyny, který se dostanou do klikové skříně, se obvykle skládají z uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidů dusíku (NOx), vodní páry a stopových množství síranů a aldehydů. Přibližně v polovině životnosti motoru tvoří uhlovodíky asi 3 % z celkového množství plynů v klikové skříni. Vzhledem k tolerancím pístních kroužků však může podíl uhlovodíků dosahovat až 20 %.

Pokud se tyto plyny nekontrolují, mohou znečistit motorový olej a způsobit tvorbu usazenin. Zvýšený tlak v klikové skříni navíc může poškodit těsnění a vést k úniku oleje. Kromě toho se mohou objevit problémy se startováním motoru, plynulým chodem a nebezpečnými emisemi.

Příklad ventilu odvětrání klikové skříně

Systém odvětrání klikové skříně se nachází v každém automobilu. Používají se různá řešení, ale každý systém se skládá z několika základních součástí, mezi které patří gumové hadice a spojky, odlučovač oleje a odvzdušňovací ventil. Tyto součásti mohou být namontovány vně nebo uvnitř motoru.

Nejčastějšími poruchami systému odvětrání klikové skříně jsou prasklá gumová membrána ventilu a ucpané nebo prasklé gumové hadice a potrubí. To vede ke zvýšené spotřebě a spalování oleje, ztrátě výkonu, nesprávnému zapalování a vysokému množství karbonových usazenin. Prvními příznaky blížící se poruchy systému odvětrávání klikové skříně jsou pískavý zvuk vycházející ze sacího systému, namodralá barva výfukových plynů, vysoká spotřeba oleje a husté bílé nebo žluté usazeniny pod olejovým víčkem.

Příklad krytu hlavy motoru s odvzdušňovacím ventilem

Mnohé z těchto příznaků však mohou zůstat nepovšimnuty nebo nesprávně diagnostikovány v důsledku chybného určení příčiny problémů. Níže jsou uvedena některá běžná řešení problémů s odvětráním klikové skříně:

Land Rover Freelander TD4 a Range Rover TD6

Únik motorového oleje – obvykle přes trubici měrky oleje. Příčinou je zvýšený tlak v klikové skříni, který vytlačuje olej. Dalšími příznaky mohou být ztráta výkonu motoru (motor se nevytáčí), černá nebo modrá barva výfukových plynů a nadměrná spotřeba paliva.

Tyto problémy jsou způsobeny ucpaným filtrem odvzdušnění klikové skříně, který je umístěn v sestavě zpětného ventilu namontované na krytu hlavy motoru. V takovém případě je třeba vyměnit ucpaný filtr a celou sestavu zpětného ventilu, odstranit nečistoty po úniku oleje a zkontrolovat funkčnost motoru.

Různé modely Volkswagen, Audi, Seat a Škoda s motorem 1.8 nebo 2.0 FSi/TFSi

Během chodu motoru je v klikové skříni udržována konstantní úroveň podtlaku. Motor je vybaven odvzdušňovacím ventilem, který je namontován na víku hlavy motoru a je přímo spojen se sacím potrubím. Plyny se oddělují ve dvou fázích. Nejprve odlučovač umístěný v tělese olejového filtru oddělí většinu oleje od výfukových plynů. Druhý odlučovač na krytu hlavy motoru pak odstraňuje zbývající olejové páry a plyny.

Jednotky s turbodmychadlem mají sofistikovanější systémy regulace tlaku. Na krytu hlavy motoru je namontován dvoustupňový regulační ventil tlaku. Když je v sacím potrubí podtlak, plyny a páry se dostávají do sacího potrubí. Na druhé straně se při přeplňování tlakem uzavře jednosměrný ventil v odvzdušňovací sestavě a plyny jsou odváděny do krytu hlavy. Znečištění však časem začne bránit proudění vzduchu a pryžová membrána v odlučovači oleje se může oddělit nebo prasknout. Kromě toho spoje mezi pryžovými hadicemi ztvrdnou a nezajistí dostatečné těsnění.

Příznaky vadného odlučovače oleje nebo poškozených hadic jsou:

  • nerovnoměrný chod
  • škubání motoru při nízkých otáčkách
  • pískání motoru při nízkých otáčkách
  • zvýšená spotřeba oleje

Různé modely BMW vybavené motorem N20

U dřívějších motorů BMW byl systém odvětrání klikové skříně umístěn na vnější straně motoru. U motoru N20 a mnoha dalších motorů je však ventil odvětrání klikové skříně umístěn v horní části krytu hlavy motoru.

Plyny a páry procházejí otvorem na sací straně do pružných odlučovačů umístěných v krytu hlavy. Olej obsažený v plynech se odděluje pomocí odlučovačů s klapkami a poté proudí podél stěn k jednosměrnému ventilu a následně do hlavy motoru. Plyny a páry obsahující olej se pak dostávají do systému sání vzduchu.

Nejčastější poruchou systému odvětrání klikové skříně je prasknutí pryžové membrány ventilu. Kryt hlavy motoru může vlivem neustálých teplotních změn a vibrací prasknout nebo ztratit svou těsnost. Potrubí odlučovače oleje se může ucpat znečištěným olejem a usazeninami.

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment dílů společnosti bilstein group a více technických informací najdete v online katalogu na adrese: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!