8 nejčastějších závad u tlumičů pérování

2. května 2023, 8:56

V tomto článku se dozvíte, jak diagnostikovat nejčastější závady tlumičů a vzpěr pérování, které mohou vést k reklamacím. Prozkoumáme, proč se tyto problémy objevují, a pochopíme jejich hlavní dopady na výkon odpružení i to, jak se jim v budoucnu vyhnout.

Jak poznám, že mám špatné tlumiče? Některé typické příznaky špatných tlumičů, na které je třeba si dát pozor: výrazné naklánění a naklápění karoserie, nadměrné vibrace volantu, nepřesné a nereagující řízení, hluk od podvozku, „cupping“ odhalený při kontrole pneumatik, nadměrný únik oleje a jakékoli známky fyzického poškození.

Po zjištění výše popsaných příznaků je potřeba tlumiče vyměnit. Při tomto úkonu nejčastěji dochází k těmto komplikacím, které mohou vést k reklamaci:

1. Nadměrné utažení horní matice vzpěry – ztráta tlumicí schopnosti, zlomení táhla

Častým problémem je nesprávný utahovací moment horní matice vzpěry. Tato matice drží Při utahování tlumičů nepoužívat pneumatický utahovákvzpěru, horní montážní sadu a pružinu pohromadě. Horní matice by měla být správně namontována a utažena velmi specifickým momentem, který se ve většině případů pohybuje v rozmezí 41 Nm až 68 Nm, což je mnohem méně než moment generovaný pneumatickým momentovým klíčem. Pokud je horní matice vzpěry příliš utažena, může dojít k uvolnění celé sestavy vzpěry z jejího umístění. Pokud k tomu dojde na silnici, může to způsobit vážnou nehodu. Proto je důležité, aby byly během montáže všechny šrouby a matice dotaženy momentovým klíčem podle údajů doporučených výrobcem.

2. Použití nesprávného nářadí a nesprávných postupů – poškozené závity tyčí

Poškození pístnice tlumičůDalším problémem způsobeným nesprávnými nástroji a postupy je poškození závitů pístnice. K tomu dochází při montáži, pokud je horní matice nesprávně nasazena na závit tyče a poté utažena vzduchovou pistolí. Tím dojde k poškození závitu. Kromě toho, pokud jsou podložky montážní sady namontovány v nesprávném pořadí, může se jedna z nich uvolnit a zasáhnout spodní část pístnice. Kromě hluku to často vede k poškození části závitu nebo samotné tyče. Protože tyto problémy pravděpodobně vznikly v důsledku nesprávné instalace, nebudou považovány za záruční reklamace.

3. Použití nevhodného nářadí k přidržení pístnice vzpěry při utahování horní matice

K častému typu poruchy dochází, když mechanik při utahování horní matice přidržuje pístnici vzpěry pomocí kleští. To způsobí velmi charakteristické poškození chromového povrchu pístnice, přičemž se na obou stranách tyče objeví stopy odpovídající místu, kde byly použity kleště. Po stlačení tlumiče poškozená plocha projde těsněním vzpěry, roztrhne ho a dojde k úniku oleje a plynu. Tomuto problému lze snadno předejít použitím vhodného nářadí k přidržení tyče při utahování horní matice správným momentem. Z tohoto důvodu nebude tento typ poruchy pravděpodobně považován za platnou záruční reklamaci.

Použití nevhodného nářadí k přidržení pístnice

4. Tlumiče a vzpěry nejsou na nápravě vyměňovány v párech – předčasné selhání tlumiče

Tlumiče a vzpěry jsou považovány za položky podléhající opotřebení a při běžném používání jsou vystaveny více než 2.200 kompresním cyklům na kilometr. Po ujetí 80.000 Tlumiče se vyměňují vždy v párukm absolvují tlumiče více než 176 milionů cyklů. Toto nevyhnutelné opotřebení ovlivňuje různými způsoby výkonnost vnitřních částí tlumiče. Olej ztrácí viskozitu, takže pohyby při kompresi a odrazu jsou měkčí a hůře kontrolovatelné. Třecí pás mezi pístem a pracovní komorou se opotřebovává, takže mezerou prochází určité množství oleje, což tlumič změkčuje a snižuje jeho ovládání. Pokud se na dané nápravě vymění pouze jeden tlumič, bude jeden tužší než druhý, přičemž nová jednotka bude rychle přetížená, protože se bude snažit ovládat veškeré odskokové a kompresní úsilí odpružení. Nová jednotka se rychle poškodí a ztratí olej a plyn přes horní těsnění, často při přehřátí. Z tohoto důvodu společnost Monroe vždy doporučuje vyměnit tlumiče a vzpěry v páru na každé nápravě a v případě vzpěr je namontovat společně s novými ochrannými a montážními sadami. V důsledku toho nelze jakoukoli poruchu způsobenou jednotlivou výměnou považovat za výrobní vadu.

5. Stará montážní sada namontovaná v kombinaci s novým tlumičem – nesprávná funkce odpružení, zablokování volantu po průjezdu zatáčkou, nadměrné vibrace přes volant

Sady horního uložení podléhají silnému opotřebení a skládají se ze dvou základních částí: pryžového prvku a ložiska, které usnadňuje otáčení kol při otáčení. Tyto díly se časem opotřebovávají a je nutné je vyměnit, aby byla zajištěna správná funkce zavěšení a brzdového systému. Pokud je horní uložení ve špatném stavu, může to způsobit vážnou nehodu, zejména pokud se volant zablokuje při návratu do středové polohy po průjezdu zatáčkou. Protože pryžový prvek časem ztvrdne, mohou se brzy objevit vibrace a hluk. Jejich životnost za běžných jízdních podmínek je přibližně 80.000 km, stejně jako životnost tlumičů a vzpěr. Proto společnost Monroe doporučuje, aby při každé výměně tlumičů nebo vzpěr byly současně namontovány nové montážní sady. V sortimentu Monroe mají všechny montážní sady čísla dílů začínající písmeny „MK“ (Mounting Kit). Montážní sady najdete uvedené v katalogu Monroe u odkazu na tlumiče.

Při každé výměně tlumičů vždy namontujte nové montážní sady horního uložení

6. Stará ochranná sada doplněná novým tlumičem – předčasné selhání tlumiče v důsledku úniku oleje, nadměrné naklánění karoserie, prodloužení brzdné dráhy, předčasné selhání dílů zavěšení

Ochranné sady Monroe se skládají ze dvou základních částí. První z nich, doraz, je vyroben z polyuretanové pěny s vysokou hustotou a specifickým kuželovitým tvarem, který je tím tvrdší, čím více je jednotka stlačována. Je umístěn na horní části pístnice vzpěry a jeho hlavním úkolem je omezit rolování, a naklánění karoserie vozu.

Existují dvě hlavní provedení dorazů:

  • Některá vozidla používají doraz připevněný ke spodní části montážní sady. V tomto případě bude vnitřní průměr dorazu mnohem větší než průměr tyče tlumiče. Někteří automechanici to považují za známku špatného dílu, ale není tomu tak.
  • U některých vozidel tento prvek těsně zakrývá tyč tlumiče. S přibývajícím věkem se polyuretan s vysokou hustotou stává porézním a vnitřní průměr dorazu se zvětšuje, čímž se jeho uložení na tyč uvolňuje. Uvnitř mezery se mohou hromadit abrazivní částice, které mohou způsobit poškození chromového povlaku tyče, což vede k úniku oleje. Moderní asfalt se navíc často vyrábí z recyklovaných pneumatik, které obsahují fosfor. Během letního horka se malé částice asfaltu přenášejí na tyč tlumiče a vytvářejí krystalky fosforečnanu chromitého, velmi tvrdé látky s ostrými hranami, která dále poškozuje těsnění tyče.

Obvykle se zdvih tlumiče pohybuje kolem 4 až 5 cm, ale při degradaci dorazů se může v některých případech posunout až o 12 cm. To může mít za následek nežádoucí pohyby karoserie a může dokonce vést ke zvýšenému opotřebení jiných částí zavěšení, jako jsou pružiny a kulové klouby, což následně vede ke špatnému ovládání řízení a snížení brzdného účinku.

Druhým klíčovým dílem sady Monroe Protection Kit je protiprachový kryt. Obvykle je vyroben z vysoce odolné pryže a má důležitý úkol chránit tyč tlumiče před kontaktem s abrazivními částicemi, jako je bláto, sůl, asfalt, voda a prach, které by mohly nenávratně poškodit chromovaný povrch a způsobit selhání tlumiče. Vyplatí se pravidelně kontrolovat stav každého tlumiče přejetím nehtu po povrchu tyče, protože případné otřepy nebo škrábance snadno odhalíte.

Jakékoli nedokonalosti na povrchu tyče mohou poškodit olejové těsnění tlumiče a způsobit únik oleje a plynu z jednotky, čímž se tlumič stane nepoužitelným, zejména pokud je tlumič pod tlakem. Životnost ochranných sad se může značně lišit v závislosti na klimatických podmínkách a způsobu používání vozidla, ale zpravidla na základě více než 100 let zkušeností doporučuje společnost Monroe jejich výměnu po 80.000 km a vždy při výměně vzpěr nebo tlumičů. V nabídce společnosti Monroe začínají všechna čísla dílů Protection Kit písmeny „PK“ (Protection Kit) a každý z nich obsahuje sadu pro dva tlumiče. Odkazy na Protection Kit najdete v katalogu Monroe vedle odkazu na tlumič.

7. Nesprávná poloha dorazu při instalaci ochranné sady – zablokovaný tlumič – příliš tuhé odpružení

Poloha dorazu ochranné sady je velmi důležitá. Častou chybou při montáži je stažení dorazu až na spodní část vzpěry, aby se při pokusu o dotažení horní matice získal přístup k pístnici. To však způsobuje, že doraz brání správnému pohybu odpružení a vytváří extrémně tvrdou jízdu. Správná instalace spočívá v jednoduchém posunutí dorazu (žlutá část na obrázku níže) k horní části pístnice, přičemž se ponechá přibližně jeden prst mezery ke spodní ploše montážní sady horního uložení.

Nesprávná poloha dorazu tlumiče

8. Na jedné straně pouzdra tlumiče je poškozený lak – únik oleje v důsledku tlumičů typu silentblok namontovaných na vozidle s volně zavěšenými koly. Tlumiče s asymetrickou konstrukcí pouzdra mohou při správné montáži zanechat podobné stopy

Pokud se zdá, že tlumič ztratil barvu na jedné straně pouzdra, je to pravděpodobně způsobeno nesprávným seřízením tlumiče při montáži. Často se to stává, když se utahují úchyty tlumičů, zatímco je vůz zvednutý na zvedáku s volně visícími koly s plně vysunutými tlumiči. Gumový prvek silentbloku se chová jako pružina a je navržen tak, aby se pružně deformoval při otáčení o 45 stupňů v každém směru. Pokud je uchycení utaženo při plně vysunutém zavěšení kol, dojde při spuštění vozu na zem k úplnému pootočení pryžových silentbloků o více než 45 stupňů. Jakmile řidič nastoupí, dodatečné zatížení problém ještě zhorší a tlumič se zcela zablokuje. Může na něj dokonce působit nadměrná boční síla, která ho nutí k parabolickému tvaru, a to obvykle způsobí, že se zadní část vozu zvedne vůči přední. Pokud si toho všimnete rychle, lze to napravit rozebráním uchycení tlumičů s vozem na zemi a jejich dotažením na doporučený utahovací moment. Na obrázcích níže jsou vidět důsledky tohoto problému: hrana štítu proti nečistotám se na jedné straně začíná dotýkat pouzdra a poškrábe lak. Boční síla působící na tyč deformuje olejové těsnění a způsobuje jeho netěsnost. Přehřátí často zanechává stopy i dále, například změnu barvy na jedné straně tyče.

Důsledky špatné montáže tlumičů

Ideální způsob, jak správně utáhnout uchycení tlumičů, je provést to pod zatížením s vozem na zemi a s jednou osobou uvnitř. Pokud je přístup k uchycení v této poloze obtížný, je možné nastavit vzdálenost mezi dvěma oky tlumiče podle montážního návodu. S dílem na stole nakreslete fixem na pouzdro čáru zarovnanou s okrajem štítu proti nečistotám. Nainstalujte tlumič do vozu a utáhněte upevnění rukou. Nakonec pomocí hydraulického zvedáku zvedněte nápravu, abyste zarovnali okraj štítu proti nečistotám s dříve provedenou značkou, a utáhněte upevnění doporučeným utahovacím momentem.

Tlumiče s asymetrickou konstrukcí pouzdraNěkteré tlumiče mají asymetrickou konstrukci pouzdra a musí být namontovány v určité poloze vzhledem k jejich spodnímu upevnění. Pokud je tlumič nainstalován s nesprávnou orientací asymetrického pouzdra, může dojít ke stejnému problému, jaký je popsán výše. V takovém případě působí na tlumič boční síla, která způsobuje zaseknutí a únik oleje. Tento problém může nastat také v případě, že kola nejsou po výměně tlumičů správně seřízena. Oba problémy vznikají v důsledku nesprávné instalace, a proto nemusí být považovány za platnou záruční reklamaci.

Obsah tohoto článku má pouze informativní charakter a neměl by nahrazovat odbornou radu certifikovaného technika nebo mechanika. Doporučujeme vám, abyste se v případě konkrétních otázek nebo obav týkajících se některého z témat uvedených v tomto článku obrátili na certifikovaného technika nebo mechanika. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené tím, že se výhradně spolehnete na uvedený obsah.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!