Polymerizace chladiva R1234yf

19. června 2023, 13:45

Polymerizace chladiva R1234yf může způsobit úplné zničení plničky klimatizace. V určitých situacích může při plnění stanic pro servis klimatizace chladivem R1234yf dojít k polymerizaci. Výsledkem je látka s konzistencí podobnou silikonu, která nevratně poškozuje servisní stanici klimatizace.

Polymerizované chladivo v připojovacím dílu

Možné příčiny polymerizace

Ačkoli příčiny nebyly dosud plně prozkoumány, laboratorní testy ukázaly, že vlhkost a vysoké teploty vedou k polymerizaci chladiva R1234yf. Vlhkost se může do lahve dostat například netěsným tlakovým ventilem. Vysoké teploty zase mohou vzniknout, když jsou lahve během přepravy nebo skladování vystaveny přímému slunečnímu záření.

Polymerizace chladiva

Opatření

Chladivo R1234yf by se mělo kupovat pouze z důvěryhodných zdrojů. Musí se skladovat za vhodných podmínek. Při plnění servisní stanice se doporučuje otevírat ventil lahve pomalu, protože náhlé zvýšení tlaku může vést i k polymerizaci. Vyvarujte se silnému znečištění plničky, zejména v podobě kovového prachu. Nesmí se montovat hadice, těsnění atd. z materiálů obsahujících peroxid (např. pryž). K utěsnění používejte pouze schválenou teflonovou těsnicí pásku. Pokud došlo k polymerizaci, neprovádějte vlastní pokusy o opravu. Místo toho informujte o situaci například zákaznický servis MAHLE nebo dodavatele chladiva.

Polymerizace v lahvi s chladivem

Důležité!

V souvislosti s R1234yf je třeba mít na paměti:

  • Nepoužívejte hadice, těsnění atd. z materiálů obsahujících peroxid.
  • Používejte pouze vhodné ventily a schválené těsnicí pásky z teflonu.
  • Vyhněte se kovovému abrazivnímu prachu (např. hořčíku), jakož i silnému znečištění plničky.
  • K plnění používejte pouze chladiva ze spolehlivých zdrojů.
  • V případě potřeby zkontrolujte čistotu chladiva pomocí vhodného analytického zařízení (doporučeno).
  • Pravidelně kontrolujte těsnost systémů a spojů.
  • Pomalu otevírejte ventily lahví s chladivem.
  • Nepokoušejte se sami o opravy; místo toho si servisní stanici a lahve uschovejte pro případné přezkoušení.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!