Jak správně skladovat a testovat elektrické ventilátory a Visco spojky?

22. April 2024, 16:06

Elektronické ventilátory a Visco® spojky se vyznačují určitými speciálními principy skladování a použití, o kterých pojednáváme v následujícím článku.

Elektronický ventilátor Visco®

V případě elektronicky řízené Visco® spojky je točivý moment přenášen na hřídel prostřednictvím použité kapaliny, což vede k téměř nulovému opotřebení. Skříň spojky se skládá z pracovní komory a zásobní nádrže, která je naplněna definovaným množstvím silikonového oleje. V porovnání s modely vybavenými bimetalovým prvkem reguluje elektronický ventil řízený signálem PWM (pulzně šířková modulace) ještě rychleji a přesněji množství silikonového oleje, které se přidává do pracovní komory. Čím větší je požadavek na chlazení, tím více oleje proudí do pracovní komory, čímž se zvyšuje přenášený točivý moment a následně i otáčky ventilátoru.

Správné skladování

Visco® spojky je třeba správně přepravovat a skladovat. Z tohoto důvodu je horní strana obalu označena šipkami směřujícími nahoru a nápisem “THIS END UP”. Demontované ventilátory a Visco® spojky uchovávejte vždy svisle v jejich montážní poloze a zajistěte je proti převrácení. Při nesprávném skladování může dojít k úniku oleje. To následně může vést k nevratnému poškození spojky.

skladování Visco® spojky

Vizuální kontrola a zkouška funkčnosti

Olej ve ventilátorech a Visco® spojkách se nesmí měnit ani doplňovat. Pokud jsou na obalu viditelné stopy oleje, nesmí se tyto výrobky montovat, protože nedostatek oleje může vést k poruše nebo selhání Visco® spojky.

Elektronicky řízené Visco® spojky lze testovat pomocí testeru a optického tachometru. K tomuto účelu se na tlumič vibrací a ventilátor připevňují reflexní značky. Poté lze motor roztočit na určené otáčky. Pokud není Visco® spojka nijak řízena, jsou otáčky obou značek přibližně stejné. Pokud je naopak spojka plynule ovládána, uzavře se vstupní otvor v hlavním disku. Otáčky ventilátoru se pak postupně sníží o významné hodnoty.

POZOR: Pokud se u ventilátorů a Visco® spojek objeví únik silikonového oleje, je nutné celou spojku vyměnit. Chybějící olej se nesmí doplňovat! Vždy zajistěte správnou polohu pro přepravu a skladování. Demontované ventilátory a spojky musí být skladovány v montážní poloze a zajištěny proti převrácení.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!