Pozor na dovážená vozidla ze Slovenska – KO není vždy OK

27. dubna 2011, 0:00

Na Slovensku je od roku 2005 zaveden systém kontroly originality vozidel (tzv. KO). Cebia zjistila, že se jedná o neúčinný systém kontrol, přes který projde velká část závadových vozidel. Noví majitelé zkontrolovaných automobilů tak nemají žádnou jistotu, že jejich vozidlo nepochází z trestné činnosti a mohou o něj např. při náhodné policejní kontrole klidně i přijít!

Kromě povinné technické kontroly, musí na Slovensku projít každé individuálně dovážené nebo vyvážené vozidlo i kontrolou originality. Jedná se o zákonem zavedený systém kontroly identifikačních znaků vozidla, který provádějí stanice KO, které byly k těmto kontrolám zřízené a které mají potřebné vybavení a zaškolení. V současné době je na Slovensku provozováno více než 100 aktivních stanic KO. Bohužel, na rozdíl od okolních zemí, stanice KO na Slovensku prakticky neručí za kvalitu odvedené práce a tak je všeobecně známým faktem, že kontrolou originality projde značné množství vozidel s pozměněnou identitou.

Cebia pečlivě monitoruje situaci na Slovensku a eviduje celou řadu vozidel, u kterých byly pozměněny identifikační znaky, a přesto prošly kontrolou originality s označením „BEZ ZÁVAD“. Tato vozidla bývají často obratem přeprodávána do zahraničí, kde je policie následně zajistí jako vozidla odcizená s pozměněnou identitou. Případně tato vozidla zůstávají v provozu na Slovensku.

Odstrašujícím případem je pěstounská rodina Ježů z Čech, která si ze Slovenska zakoupila VW Multivan, který jim následně zabavila zlínská policie. Kontrola originality i v tomto případě neodhalila žádný problém, přestože hned při první návštěvě autorizovaného servisu v ČR bylo vozidlo panu Ježovi zabaveno s tím, že ve vozidle se nacházejí identifikační znaky z vozidla, které je pohřešované jako kradené v Německu.

Za poslední rok Cebia řešila 8 obdobných případů vozidel, která prošla kontrolou originality s výsledkem, že jsou v pořádku, přesto však měla pozměněné identifikátory. Nejčastěji se jedná o drahá vozidla, především BMW X5 a X6, různé modely zn. Mercedes, ale byl zaregistrován i předělaný Renault v hodnotě 200.000 Kč. Majitelé těchto vozidel se spolehli na výsledek slovenské kontroly originality a pak bezmocně sledovali, když jim vozidla zabavila Policie ČR.

Není však pravidlem, že předělaná vozidla, která prošla KO, jsou vždy vyvážena do zahraničí. Samostatnou kapitolou jsou pojišťovací a leasingové podvody. Předělané vozidlo s razítkem stanice KO se pojistí a po několika měsících se nahlásí jako odcizené. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění, aniž by věděla, že pojistila bezcenné odcizené vozidlo.

Jedinou radu, kterou můžeme dát českým zájemcům o koupi ojetého vozidla z SK, je – prověřte si vždy identitu vozidla, které kupujete. Využijte služeb nezávislé organizace a nechte si provést detailní fyzickou kontrolu vozidla zaměřenou na potvrzení originality všech identifikačních znaků se 100% garancí. Certifikát ze stanice KO nedává žádné záruky a může se lehce změnit v bezcenný papír.

Vozidlo, které prošlo stanicí KO, nemusí totiž být vždy OK.

Více informací o možnostech kontroly vozidla naleznete na www.cebia.cz nebo www.zkontrolujsiauto.cz

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 5. května 2011, 0:00 0 0

Reakcia na tlačovú správu Cebia.

Združenie prevádzkovateľov pracovísk kontroly originality Slovenska (ZPPKOS) reaguje na tlačovú správu českej firmy Cebia zo dňa 27.4.2011 a uvádza na pravú mieru zverejnené informácie.

Kontrola originality identifikátorov a dokladov vozidiel (KO) bola v Slovenskej republike obligatórne zavedená od 1.1.2008. Kontrole nepodlieha každé jednotlivo dovezené vozidlo, ani každé vyvážané vozidlo, ako tvrdí Cebia. V správe sa ďalej uvádza, že: „na rozdíl od okolních zemí, stanice KO na Slovensku prakticky neručí za kvalitu“.

Ustanovenia zákona týkajúce sa kvality výkonu KO na Slovensku sú porovnateľné so zákonmi okolitých krajín. To isté platí aj v prípade uplatňovania oprávnených nárokov poškodených. Každé pracovisko vykonávajúce KO na základe splnenia zákonom stanovených podmienok musí byť poistené. Iný spôsob záruk spojených s kontrolou originality vozidiel nepozná ani český právny systém.

O výsledkoch KO sa možno presvedčiť na www.ko.sk, kde sa okrem iného dozviete, že tento, Cebiou označený za „neúčinný systém kontrol“ odhalil za 39 mesiacov viac ako 700 vozidiel s pozmeňovanými identifikátormi, pričom kontinuálne prebiehajú procesy skvalitňovania tohto systému.

Rozhodne nie je bežnou praxou, aby si súkromné firmy na základe kritiky výkonu štátnej správy iného štátu presadzovali svoje komerčné záujmy tak, ako je to realizované v predmetnej správe. Uverejnená tlačová správa po kritike zákonom zavedeného systému na Slovensku priamo vyzýva na využitie služieb „nezávislých organizácií". Ak je však ich „nezávislosť“ chápaná vo vzťahu k štátnej správe, potom je nevyhnutné konštatovať, že takéto organizácie nemajú prístup do informačných systémov štátnej správy vrátané centrálnych registrov vozidiel, európskeho informačného systému EUCARIS, pátracích systémov Interpol, Schengenského informačného systému a pod. Na „detailní fyzickou kontrolu vozidla zaměřenou na potvrzení originality všech identifikačních znaků“, ktorú ponúka v tlačovej správe Cebia, by musela mať „nezávislá organizácia“ aj legitímne zmocnenie na oprávnenie prístupu k citlivým identifikačným dátam výrobcov vozidiel. V opačnom prípade pristupuje k dátam neoprávnene.
- ZPPKOS

Odpověď

Anonym, 18. května 2011, 0:00 0 0

Reakce na vyjádření ZPPKOS k tiskové zprávě Cebia.Rádi bychom reagovali na zprávu ZPPKOS, která obhajuje systém Kontroly Originality na Slovensku a nesouhlasí s komentáři Cebia ze dne 27.4.2011.

Není nám zcela jasné co ZPPKOS rozporuje na vyjádření Cebia ohledně vozidel, která povinně podléhají provedení KO. Na oficiální stránce www.ko.sk si každý může ověřit na jaká vozidla se tato kontrola vztahuje a zde je přímo uvedeno (vyjímáme jen 2 konkrétní případy z textu):

• jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia

• ak ide o odhlásenie vozidla do cudziny

Samozřejmě k tomu ještě mnoho dalších případů, kdy je nutné na vozidlo vykonat KO. Toto však není natolik podstatné, jako jsou podstatné statistické výsledky systému KO v SR.Stanice KO kontrolují ročně přibližně 100 000 vozidel. V průměru ročně neprojde touto kontrolou 260 vozidel s pozměněnými identifikátory. Tj. pouhých 0,26% z kontrolovaných aut.

Cebia v ČR provozuje již 11 let systém VINTEST - kontrolu identifikačních znaků vozidel, kterou neprojde 2% z kontrolovaných vozidel z důvodu pozměněných identifikátorů, což je 10x více, než na Slovensku.Položme si tedy otázku, proč je takový rozdíl v dlouhodobých výsledcích systém KO v SR a systému VINTEST v ČR?

Jsou jen 2 možnosti:

a) na Slovensku jezdí 10x méně předělaných vozidel pocházejících z trestné činnosti, přestože oba dva státy spolu sousedí a mají podobný vozový park.

b) systém KO je v SR málo účinný a nedokáže odhalit předělaná auta.V ČR se otázkou povinných kontrol originality zabýval odbor bezpečnostní politiky státu Ministerstva vnitra, který právě na základě statistik ze Slovenských KO rozhodl, že plošný systém kontrol s takto nízkým procentem úspěšnosti při vysoké ekonomické zátěži obyvatelstva nemá v ČR vůbec cenu zavádět.Zaráží nás, že přestože Cebia za posledních několik měsíců odhalila více než 10 vozidel, která prošla stanicemi KO s výsledkem „v pořádku“ a přesto se jednalo o předělaná vozidla, některá z nich již byla zabavena Policií ČR. ZPPKOS se touto skutečností nezabývá. Otázkou je, proč? Ale to už je na každém z čitatelů ať si udělá obrázek sám.Právě v zájmu občanů SR, kteří musejí povinně prohlídky KO absolvovat a platit za ně u osobních vozidel od 50 do 90 EUR nás mrzí, že reakce ZPPKOS se vůbec těmito fakty nezabývá a snaží se rozptýlit čitatele mylnými vyjádřeními. Možná proto, aby se nikdo těmito fatálními chybami KO nazabýval.Odstrašujícím je poslední případ starý jen několik dnů, případ AUDI RS4, u kterého se zjistilo, že se jedná o tzv. „dvojče“ (vozidlo se stejným VIN jezdí v Jihoafrické republice), a byly zjištěny tyto skutečnosti: padělek ražby VIN, padělek typového štítku a zfalšování roku výroby. Toto vozidlo prošlo 4x stanicí KO s výsledkem OK !!! Kde je tedy chyba?Může být s touto situací ZPPKOS spokojené?Ing. Martin Pajer, ředitel Cebia, spol. s r.o.
- Cebia, spol. s r.o.

Odpověď

Marek Kelba, 8. října 2020, 13:10 0 0

Osobně teda před Cebii upřednostňuju službu založenou na blockchain technologii - CV. Stojí to cca stejně, ale mají podstatně víc informací o vozidlech z celého světa. Viz. článek (odkaz)

Odpověď