Podle ČOI počty podvodů s ojetými vozidly neklesají

15. května 2017, 14:32

Česká obchodní inspekce pravidelně kontroluje nabídku a prodej použitých motorových vozidel. V roce 2016 provedla 123 kontrol a porušení právních předpisů zjistila při 74 kontrolách, což představuje více než 60%. To je téměř o 4% zjištění více než v roce 2015 (56,5%). Prodejci často používali nekalé obchodní praktiky, kdy informace o vozidlech neodpovídaly skutečnému stavu vozidla. 

Česká obchodní inspekce každoročně provádí kontroly v oblasti nabídky a prodeje použitých motorových vozidel. V roce 2016 uskutečnila 123 kontrol, které byly především zaměřené na poskytování pravdivých informací o stavu ojetého vozidla, zejména o počtu najetých kilometrů. Dále kontrolovala povinné poskytování informací při uzavírání kupních smluv, to znamená, o počtu majitelů, zda bylo vozidlo havarováno apod. Kontrolní akce autobazary v roce 2016 probíhala v období od 1. 4. 2016 do 30.11. 2016.

ČOI - kontrola prodejců ojetých motorových vozidel - rok 2016

Zjištěné nedostatky
Porušení jednotlivých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v 86 případech. Inspektoři ČOI při kontrolní činnosti zaznamenali některé mimořádné případy klamání spotřebitele, které se týkaly vozidel se značným rozdílem v počtu deklarovaných a skutečně ujetých kilometrů.

Jednalo se například o vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDi 77 kW, které bylo kontrolováno Inspektorátem Jihomoravského a Zlínského kraje.  V nabídce byl uveden stav tachometru 188.000 km, dle ukazatele na palubní desce bylo ujeto 188.384 km (k 25. 8. 2016). Ze znaleckého posudku vyplynulo, že na tomto vozidle došlo k provedení opravy již v únoru 2012 při stavu 309.228 km. Stav kilometrů byl snížen nejméně o 120.844 km.

K dalšímu závažnému zjištění patří uvedení nepravdivého stavu o počtu najetých kilometrů při kontrole Inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDi Tour mělo v době kontroly (22. 8. 2016) na ukazateli palubní desky uveden stav 150.533 km. Soudním znalcem bylo ohledáním a lustrací vozidla v informačních systémech zjištěno, že stav vozidla neodpovídá uváděnému počtu ujetých kilometrů a že k 21. 10. 2013 byl u vozidla evidován stav 249.687 km. Rozdíl v počtu najetých kilometrů činí minimálně 99.154 km.

Uložená opatření
V roce 2016 bylo uloženo 63 pokut v celkové hodnotě 1.348 000 Kč.

Závěr
Kontrolní akce ČOI byla zaměřena na poskytování podstatných informací, které mohly mít vliv na rozhodování spotřebitele při uzavírání kupní smlouvy na ojeté vozidlo. Kontrolní akce ČOI byla prováděna ve spolupráci se soudními znalci. Výsledky znaleckých posudků ve většině případů potvrdily závažné nedostatky při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel. Vzhledem k těmto skutečnostem bude ČOI v kontrolách zaměřených na autobazary pokračovat i v roce 2017.

Více k přečtení v kompletní zprávě České obchodní inspekce v PDF ke stažení.

Související články

Kvalita PHM v březnu 2017
Kvalita PHM v březnu 2017

Česká obchodní inspekce při pravidelné kontrole jakosti pohonných hmot v měsíci březnu zaznamenala mírné zhoršení.

Měření jakosti pohonných hmot v únoru 2017
Měření jakosti pohonných hmot v únoru 2017

Česká obchodní inspekce i v roce 2017 pokračuje v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci únoru uskutečnila odběr 211 vzorků. Jakostním požadavkům nevyhověly tři vzorky pohonných hmot. Oproti měsíci lednu 2017 bylo zaznamenáno v únoru 2017 mírné zhoršení z 0,4% na 1,4%. Zákaz prodeje byl vydán celkem na více než 19.000 litrů Etanolu E 85 a motorové nafty v celkové hodnotě […]

Nejlepší kvalita pohonných hmot za poslední roky
Nejlepší kvalita pohonných hmot za poslední roky

Česká obchodní inspekce od roku 2001 pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků bylo zjištěno právě v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. V roce 2001 bylo celkem 13,5% nevyhovujících vzorků za celé období sledování jakosti. Rekordní nejnižší zjištění pak bylo v roce 2016 (1,1%). 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!