Měření jakosti pohonných hmot v únoru 2017

10. dubna 2017, 10:09

Česká obchodní inspekce i v roce 2017 pokračuje v kontrolách jakosti pohonných hmot. V měsíci únoru uskutečnila odběr 211 vzorků. Jakostním požadavkům nevyhověly tři vzorky pohonných hmot. Oproti měsíci lednu 2017 bylo zaznamenáno v únoru 2017 mírné zhoršení z 0,4% na 1,4%. Zákaz prodeje byl vydán celkem na více než 19.000 litrů Etanolu E 85 a motorové nafty v celkové hodnotě téměř 480.000 korun.

Inspektoři ČOI uskutečnili v měsíci únoru tohoto roku 211 odběrů vzorků pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky. Z celkového počtu odebraných vzorků pohonných hmot nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům tři odebrané a kontrolované vzorky, což představuje 1,4% nevyhovujících vzorků.

Cílem monitoringu ČOI byla kontrola a sledování jakosti automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85, která byla prováděná formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Laboratorními rozbory odebraných vzorků pohonných hmot byly prokázány odchylky od jakostních norem u jednoho vzorku motorové nafty, jednoho vzorku automobilového benzinu a jednoho vzorku paliva Etanol E 85.

Oproti měsíci lednu 2017 bylo v měsíci únoru 2017 zjištěno zhoršení u odebraných vzorků motorové nafty z 0,9% na 1,0%, automobilových benzinů z 0,0% na 1,2%. Výsledky paliva E 85 nelze porovnat, jelikož v měsíci lednu 2017 nebyly vzorky tohoto druhu pohonné hmoty odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci únoru 2017 oproti měsíci lednu 2017, bylo zaznamenáno mírné zhoršení z 0,4% na 1,4%.

Automobilové benziny

V měsíci únoru 2017 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 83 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru Destilační zkouška – konec destilace. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 224,2°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228(2013) – Motorová paliva – Automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

Českou obchodní inspekcí bylo v únoru 2017 odebráno a kontrolováno celkem 99 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí.“ Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 49,0°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0 ̊C). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

Etanol E 85

V měsíci únoru 2017 byly Českou obchodní inspekcí odebrány a kontrolovány 2 vzorky tohoto druhu pohonné hmoty. V jednom případě kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru Tlak par. Laboratorním rozborem byla naměřená hodnota 44,0 kPa (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 48,0 kPa). Druhý zkoušený vyhověl jakostním parametrům stanovených technickou normou ČSN P CEN/TS 15293 Motorová paliva – Ethanol E 85 – Technické požadavky a metody zkoušení

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 99 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 83 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci únoru 2017 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 13.047,69 l paliva Etanol E 85 v hodnotě 298.792,10 Kč a 5.997,50 l motorové nafty v hodnotě 181.124,50 Kč.

Výsledky podle inspektorátů

Související články

Nejlepší kvalita pohonných hmot za poslední roky
Nejlepší kvalita pohonných hmot za poslední roky

Česká obchodní inspekce od roku 2001 pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na území celé České republiky. Nejvyšší procento nevyhovujících vzorků bylo zjištěno právě v prvních pěti letech, kdy ČOI začala kontroly provádět. V roce 2001 bylo celkem 13,5% nevyhovujících vzorků za celé období sledování jakosti. Rekordní nejnižší zjištění pak bylo v roce 2016 (1,1%). 

Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel
Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel

Přetočení tachometru, nepravdivé údaje o počtu majitelů nebo neúplné informace při uzavírání kupních smluv. To jsou často používané nekalé praktiky prodejců ojetých motorových vozidel, na které se zaměřila v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 Česká obchodní inspekce. Kontrolami bylo mimo jiné zjištěno, že vozidla jsou často nabízena do komisního prodeje v […]

ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby
ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby

Provozovatel autočalounictví, stejně jako každý provozovatel služeb, je povinen vystavit spotřebiteli při objednání služby písemné doklady v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Počátkem srpna 2016, na základě podnětu spotřebitele, uskutečnili inspektoři ČOI na severu Čech kontrolu podnikatele. Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký obdržel podnět spotřebitele upozorňující na nekorektní jednání podnikatele, který […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!