Kupujete ojeté vozidlo? Pozor na skryté sváry!

15. dubna 2013, 9:35

Ojetých vozidel se prodává stále více než nových a za současné ekonomické situace v České republice není vyhlídka, že se tento trend brzy změní. U ojetých vozidel ale na kupujícího číhá množství rizik, na které je nutné dát si pozor. Mezi ně patří kradená vozidla se změněnými identifikačními čísly, s falešnými doklady, těžce havarovaná vozidla po opravě vydávaná za nehavarovaná, omlazovaná s pozměněným rokem výroby, resp. „skládačky“, které jsou svařené z různých částí více vozidel.

Právě takto poskládaná vozidla jsou bez speciálních ověřovacích postupů a přístrojů těžko odhalitelná, což se projevuje také tím, že velký počet z nich se dostává zpět do oběhu na silniční komunikace. „Skládačky“ následně představují velké nebezpečí pro silniční provoz. Jejich svaření totiž není provedeno v souladu s technologickými postupy oprav stanovenými výrobci vozidel, což znamená, že mají oslabenou konstrukční pevnost a na silnici se mohou chovat pro nic netušícího majitele nepředvídatelně.

Ke zjištění neoprávněných zásahů do konstrukce vozidla jsou dnes používány různé metody, které do značné míry slouží k eliminaci tohoto nežádoucího jevu. Poměrně starou a mezi odborníky již několik desetiletí známou metodou je tzv. magneticko-prášková metoda zjišťování případných skrytých svarů na vozidle. Ve smyslu platné právní legislativy je povinnou součástí vybavení pracovišť kontroly originality na Slovensku již od roku 2007. Podstatou metody je silný magnet s příslušnými spreji. Magneticko-práškové zjišťování skrytých svarů spočívá ve vyhodnocování změny magnetických siločar, které vzniknou po aplikaci této technologie. Nevýhodou metody je omezení její použitelnosti v určitých podmínkách, stejně jako časová omezenost využití sprejů, nemluvě o ekologickém dopadu na pracovníky a životní prostředí. Kromě toho si magnety „nerozumí“ s hliníkovými karoseriemi.

Soudobé požadavky a potřeba modernizace zastaralých postupů s sebou přinesly vývoj přístroje µECSCAN, který je rovněž součástí povinné výbavy pracovišť kontroly originality na Slovensku.  Jeho funkčnost a využitelnost v praxi je mnohem účinnější a nenáročnější, přičemž na rozdíl od magneticko-práškové metody nezatěžuje životní prostředí. Měřicí přístroj µECSCAN je schopný nedestruktivním způsobem zjistit a vyhodnotit strukturální změny ať už magnetického nebo nemagnetického kovového materiálu karoserie a vozidla. Změny nejčastěji vznikají zásahem po opravách nebo úpravách, a to svářením, broušením, letováním, apod. Následně bývá místo zásahu povrchově upraveno tmelením nebo lakováním.

 Jak u ocelových, tak i na hliníkových karoseriích je možné přístrojem µECSCAN zjistit svar nebo jiné změny i pod několik milimetrů silnou vrstvou laku, příp. jiné povrchové úpravy. Přístroj funguje na využití vířivých proudů nebo magnetického pole. Ověřuje se struktura konstrukčních prvků a plechů karoserie. Na základě změn vodivosti kovu není problém odhalit skryté svary, deformace po haváriích, karosářské úpravy nebo realizované opravy poškození.

Přístroj souběžně provádí dvě měřicí funkce. Za prvé vyhodnocuje změnu struktury materiálu, kterou signalizuje zvukovým a světelným signálem. Druhou funkcí je souběžné měření tloušťky povlakové vrstvy – laku, přičemž tu vyhodnocuje rozsvícením další světelné stupnice.

Popis měřicího přístroje µECSCAN:

Přístroj je dodáván v základní verzi, jakož i v rozšířené verzi, jejíž součástí je softwarové vybavení, pomocí kterého je možné všechny zjištěné změny uložit v počítači a archivovat.  Dalším doplňkem µECSCAN-u je radiokomunikační hlavice, díky které je možná komunikace přístroje s počítačem přes bezdrátovou komunikační technologii bluetooth. Výsledy měření je tedy možné kdykoliv následně zkontrolovat a vyhodnotit. µECSCAN se vyrábí z kvalitních materiálů, díky čemu má minimální poruchovost a vysokou spolehlivost. Řídí ho mikroprocesor, vyznačuje se vysokou citlivostí. Díky svým rozměrům, stejně jako konstrukčním vlastnostem, je měřicí přístroj použitelný i na hůře dostupných místech vozidla bez toho, aby byla poškozena měřená plocha.  

Při koupi ojetého vozidla by si měl kupující mimo jiné ověřit, zda se na vozidle nenacházejí podezřelé svary. Ty mohou totiž svědčit o tom, že vozidlo bylo poskládáno z několika havarovaných aut. Podle právních předpisů Evropské unie všechna vozidla musí být navržena, zkonstruována a smontována tak, aby se minimalizovalo riziko zranění pasažérů ve vozidle a ostatních účastníků silničního provozu. „Skládačky“, které jsou svařené z několika částí různých vozidel, jsou nebezpečné nejen pro zdraví a životy účastníků silničního provozu, ale podle platné legislativy jsou i nezpůsobilé k provozu na silničních komunikacích.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!