Bude v ČR i nadále národním sportem stáčení tachometrů

14. července 2010, 0:00

Dle statistik společnosti Cebia vyplývá, že v ČR jezdí zhruba 1 milion vozidel se stočeným tachometrem. Soukromé firmy nabízejí veřejně úpravy (= stáčení) tachometrů, bez problémů na českém trhu koupíte přes internet software a vybavení, díky kterému si stav tachometru upravíte i sami doma, za pár stovek korun.

V ČR na rozdíl od jiných států chybí zákonná úprava, která by stáčení tachometru, které vede k obohacování prodávajících, klasifikovala jako trestný čin.

Podle výkladu ministerstva dopravy a dalších státních institucí lze nyní postihovat přetáčení tachometru podle paragrafu o trestném činu podvodu. Jedná se totiž o podvod, při kterém kupujícímu, uvedenému v omyl, vznikne škoda vyšší než 5000 Kč daná domněnkou o lepším stavu vozidla, než by odpovídal vyššímu stavu najetých kilometrů.

Ve skutečnosti není znám žádný případ, kdy by se policii takto definovaný trestný čin podařilo dokázat a kdy by soudy někoho odsoudily. To vede v praxi k tomu, že je přetáčení tachometrů zcela legální.

Jedná se přitom o velmi závažný podvod i z hlediska bezpečnosti provozu automobilu s manipulovaným tachometrem. Kromě neoprávněného obohacení prodávajícího totiž kupujícímu vzniká v tomto případě řada dalších ekonomických a bezpečnostních rizik. Pomineme-li vyšší náklady na údržbu vozidla než kupující původně v dobré víře očekával, může například prasklý rozvodový řemen znamenat i okamžitou nečekanou ztrátu kontroly nad vozidlem v kritické situaci. Je tedy pravděpodobné, že stáčením tachometru dochází i k naplnění podstaty trestného činu obecného ohrožení, neboť neovladatelný automobil se stává smrtící zbraní.

Jaké jsou tedy varianty pro sjednání nápravy?

• Zakázat zákonem jako zakázanou jakoukoliv manipulaci se stavem tachometru či nabízení podobných služeb.
• Požadovat při prodeji vozu od prodávajícího čestné prohlášení o stavu najetých kilometrů, bez kterého by nebylo možné vůz přihlásit na nového majitele.
• Zaznamenávat při každé návštěvě vozu na STK stav najetých km do technického průkazu.
• Povinnost doložit při registraci dovezeného ojetého vozu servisní knížku se zaznamenaným počtem najetých kilometrů.
• Definovat nový trestný čin „přetáčení tachometru“.

Kromě Trestního zákoníku by bylo možno některá z výše uvedených ustanovení možno doplnit do tzv. Silničního zákona 56/2001 Sb. či do s ním souvisejících prováděcích předpisů nebo metodických pokynů, jejichž novelizace se v současné době připravuje.

Nejblíže legislativní úpravě v ČR by mohl být zákon platný v Německu od roku 2005:
1) Je zakázána jakákoliv (mechanická I elektronická) manipulace se stavem tachometru.
2) Je zakázána výroba a distribuce software umožňujícího manipulaci se stavem tachometru.
3) Sankcí je jednoleté odnětí svobody nebo peněžitý trest.

Pro další inspiraci může sloužit například legislativa USA, platná od 80. let:
1) Je zakázáno, aby kdokoliv nabízel či prováděl či si nechal provést změnu údajů o stavu najetých kilometrů na tachometru.
2) Je zakázáno při prodeji vozu uvádět nepravdivé údaje o stavu tachometru.
3) Je zakázáno při údržbě, opravě nebo výměně tachometru měnit stav najetých kilometrů (pokud nelze jinak a je nutno namontovat nový tachometr s nulovým stavem, musí být informace o původně najetých kilometrech nalepena na sloupek dveří a její odstranění je trestné).
4) Pokud prodávající neuvede v prodejní smlouvě datovaný stav najetých kilometrů, stvrzený svým podpisem, nedostane vůz novou registrační značku.

A jak to chodí v dalších státech?
KANADA:
Plné znění paragrafu 27 Kanadského zákona o Váhách a mírách (Weights and Measures Act):

(1) Trestného činu se dopustí ten, kdo
(A) změní nebo upraví tachometr motorového vozidla takovým způsobem, že v důsledku změny nebo úpravy bude celková vzdálenost uvedená na počítadle ujetých kilometrů jiná, než celková vzdálenost, kterou dané vozidlo ve skutečnosti ujelo, nebo
(B) nahradí počítadlo ujetých kilometrů motorového vozidla novým aniž by na něm nastavil celkový počet kilometrů, ujetých daným vozidlem.

VELKÁ BRITÁNIE: Britská právní úprava – zákon o Popisu zboží při prodeji (Trade Descriptions Act) – zakazuje podávat o zboží nepravdivé informace

Zákaz podávání nepravdivých informací o zboží
1. Kdokoli, kdo v rámci obchodní nebo podnikatelské činnosti
(a) podá o jakémkoliv zboží nepravdivé informace; nebo
(b) dodává nebo nabízí zboží, o kterém jsou podávány nepravdivé informace, bude podle ustanovení tohoto zákona uznán vinným ze spáchání trestného činu.

BELGIE: Belgická právní úprava – Zákon proti podvodům s počtem najetých kilometrů u vozidel (Loi réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules)

Článek 3, Odst. 1. Je zakázáno měnit počet najetých kilometrů na tachometru vozidla nebo ho falšovat či bránit v přesném zaznamenání počtu kilometrů.

Odst. 2. Pokud je počítadlo kilometrů poškozené, musí ho vlastník vozidla neprodleně opravit nebo vyměnit.

Článek 5. Každý živnostník, který vystaví fakturu nebo jakýkoli jiný dokument, který se vztahuje na práce vykonané na určitém vozidlu, do ní zaznamená číslo podvozku a počet najetých kilometrů, a to dle údajů tachometru v momentě výkonu sjednaných prací.

Článek 6, 1. odst. Bude vytvořeno sdružení, které vznikne na popud profesionálních organizací zastupujících živnostníky, které bude mít na starosti zaznamenávání počtu najetých kilometrů vozidel. Toto sdružení se ustaví ve formě neziskové organizace.

Zákonná úprava v ČR zatím chybí. Dobrou zprávu pro motoristy ale je, že si údaje o ojetém vozidle mohou ověřit u společnosti Cebia, v internetovém systému AUTOTRACER – www.zkontrolujsiauto.cz. Systém shromažďuje informace z historie ojetého vozidla z různých zdrojů a soustředí se na sbírání průběžných stavů tachometru a servisních záznamů. Vedle toho poskytuje i ověření roku výroby, kontrolu leasingu nebo odcizení a návod na kontrolu základních identifikačních znaků vozidla, dodává Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Je také vhodné nechat si posoudit celkový skutečný technický stav vozidla zkušeným odborníkem, který se na prověřování stavu vozidla před koupí specializuje.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 3. září 2010, 0:00 0 0

Já myslím, že jakmile se do toho někdo vlivný vloží a podpoří to, tak se to pohne i u nás. Když se toho chytnou velký autobazary, dostane se to na světlo boží a brzy se legislativa změní. Aspoň se ukáže, kdo je kdo...
- picifuk

Odpověď