MANN+HUMMEL podporuje ochranu klimatu a životního prostředí

17. října 2011, 0:00

Maximální prioritu mají u společnosti MANN+HUMMEL ekologické požadavky zákazníků, kteří jsou dále zavázáni svým koncovým zákazníkům a národním společnostem.

V současné době musí být výrobky vyráběny šetrně k životnímu prostředí a pak šetrně likvidovány vůči životnímu prostředí. Jako první pobočka společnosti MANN+HUMMEL zavedla systém ekologického řízení již roku 1998 pobočka v Sonnebergu. Podle mezinárodně uznávané ekologické normy ISO 14001 je certifikováno 22 závodů MANN+HUMMEL po celém světě. Svědomité zacházení s přírodními zdroji Pobočky mají výrobní a ekologické koncepce, které jsou přizpůsobeny příslušné struktuře výrobků a výroby. Používáním nových technik ve výrobních procesech jsou realizovány významné kroky k úsporám energie. Příkladem jsou nová zařízení pro čištění výfukových plynů se značně redukovanou spotřebou energie nebo využívání odpadového tepla z pneumatických kompresorů. Poznatky energetických pracovních skupin, přesahujících pobočku, vedly k dalším významným úsporám energie v pobočkách po celém světě. Posílením svých aktivit při ochraně životního prostředí firma potvrzuje, že přihlášení k ochraně klimatu a životního prostředí je jejím strategickým cílem. Tento dodavatel systémů se ve svých směrnicích explicitně zavázal k jednání, které je šetrné k životnímu prostředí. MANN+HUMMEL splňuje po celém světě díky svým systémům ekologického řízení, jasným a celokoncernově platným standardům ochrany životního prostředí a ekologickým zmocněncům ve všech výrobních pobočkách vlastní vysoké požadavky, které někdy přesahují požadavky místní legislativy. Pobočka MANN+HUMMEL v Brazílii například podporuje výukové projekty, které mají dětem zprostředkovat vědomí odpovědnosti za životní prostředí. V Mexiku, kde za posledních 50 let zmizela zhruba polovina lesů, MANN+HUMMEL recykluje a opravuje dřevěné palety a ročně tak ušetří více než 160 krychlových metrů dřeva. Zaměstnanci s větší citlivostí Co se týče výběru, uskladnění, manipulace a likvidace pomocných a provozních materiálů, realizuje firma ve svých závodech důsledně ochranu životního prostředí. Ekologie v provozu je však trvale úspěšná jen tehdy, pokud se s ní ztotožní zaměstnanci. Proto MANN+HUMMEL klade velký důraz na personál, který je k ekologickým aspektům v provozu více citlivý, zamezuje mrhání, pracuje čistě a stále optimalizuje pracovní postupy. Ochrana životního prostředí ve výrobním procesu Ke stále přísnějším ekologickým požadavkům automobilových výrobců i ekologickým dopadům ve výrobním procesu a během fáze používání výrobku se přihlíží již při vývoji produktu. V popředí přitom stojí snaha vyloučit kritické látky stejně jako schopnost rozložení výrobků na jednotlivé části. To je potřeba pro tříděnou recyklaci, aby například bylo po použití možné oddělit termoplastické umělé hmoty, kovové vložky a pryžová těsnění podle druhů. MANN+HUMMEL pracuje při výrobě důsledně na řešeních, které šetří přírodní zdroje a snižují energetické náklady. Koncepce omezení spotřeby elektřiny je zaměřena na neustálé analyzování možných potenciálů úspor při energeticky intenzivních procesech, jako je vstřikové lití. Průběžné snižování ztrát odpadního tepla a další zlepšování procesů vstřikového lití dosahuje pozitivních výsledků. Vedle toho přispívají preventivní údržbová opatření a inteligentní výměna nástrojů ke kratším prostojům strojů a zlepšení energetické bilance. V nové pobočce Jiading v Číně realizuje společnost MANN+HUMMEL zvlášť perspektivní využívání zemského tepla. Ideální předpoklady pro tuto efektivní techniku zde nabízejí silné výkyvy teplot vzduchu spojené s téměř konstantními teplotami země. Vytápění či chlazení budov se provádí se značně nižší energetickou spotřebou při současně menší spotřebě přírodních zdrojů a nižšími emisemi CO2. Závažným přáním společnosti MANN+HUMMEL je vyloučení kritických látek z výrobních procesů. Celosvětově se podařilo zredukovat odpady o cca 12 procent a zvláštní odpady o dalších 7 procent. Výrobky a technologie specialistů na filtraci přispívají k ochraně přírody a k trvale udržitelnému rozvoji: Příklad: filtrování vody Jedna třetina světové populace téměř nemá přístup k dostatečně čisté vodě. Vzrůstající počet obyvatelstva, přibývající k znečištění životního prostředí a úbytek přírodních zdrojů nutí k úspornému zacházení s tímto drahocenným statkem. Je třeba inovativních technologií na úpravu vody. MANN+HUMMEL k tomu kvalitním způsobem přispívá svým rozsáhlým know-how ve filtrační technologii. Technologie se v podstatě zakládá na membránových filtrech, které s podílem více než 99,999 procent odfiltrovávají částice jako splaveniny a bakterie. Výsledkem je stále čistá a čerstvá voda. Příklad: filtrování pro automobily Automobil pochází téměř ze 70 procent z továren subdodavatelů. Jejich podíl na vývojovém řešení pro vozidla je analogicky vysoký. MANN+HUMMEL, partner při vývoji a sériový dodavatel mezinárodního automobilového a strojírenského průmyslu, přispívá mnoha řešeními k ochraně životního prostředí. Tato firma ustavičně pracuje na výrobcích, jejichž prostřednictvím lze značně snížit emise CO2. Další příležitosti, jak chránit klima a životní prostředí, přitom například otevírá nahrazování kovu plastem a používání materiálu Recompounded Plastic – vysoce kvalitních plastů z recyklace. Zvláště se zaměřuje na konstruování výrobků optimalizovaných proti tlakovým ztrátám, aby se ušetřilo palivo. Vedoucí role u materiálů Recompounded Plastic MANN+HUMMEL hraje vedoucí roli při zpracování materiálů Recompounded Plastic pro náročná řešení v motorovém prostoru. Za pomoci vysoce kvalitních plastových materiálů z recyklace je možné dále omezit zatěžování životního prostředí; to šetří ropu a hmotnost. Materiály Recompounded Plastics využívá MANN+HUMMEL již více než deset let při výrobě skříní pro vzduchové filtry. Společnost MANN+HUMMEL již roku 2006 vyvinula a zavedla do sériové výroby horní víko motoru ze znovu zpracovaného plastu, které splňuje stejné požadavky jako výrobek z nového materiálu a částečně jej dokonce převyšuje. Od roku 2009 vyrábí MANN+HUMMEL plastové sací trubky pro benzínové, sací a turbomotory z materiálu Recompounded Plastic sériově. Vývojáři přenášejí tuto koncepci na další tepelně namáhané konstrukční díly, aby byly veškeré plastové komponenty v prostoru motoru, které vyrábí MANN+HUMMEL, z materiálu Recompounded Plastics.

Zdroj: MANN+HUMMEL

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!