Bosch Diesel s.r.o. podpořil věcným darem Nemocnici Havlíčkův Brod

25. dubna 2012, 0:00

Přejímání společenské odpovědnosti má u firmy Bosch v Jihlavě dlouholetou tradici a je naplňováno i jejími zaměstnanci. V rámci partnerství s Krajem Vysočina darovala firma Bosch Diesel v dubnu 2012 dětskému oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod sedm monitorů dechu.

Monitory dechu budou dětskému oddělení sloužit k hlídání dechových funkcí novorozenců a dětí do váhy tří kilogramů, které jsou ohroženi tzv. syndromem náhlého úmrtí. Monitory dechu hrají důležitou roli v současné moderní medicíně.

 

Havlíčkobrodská nemocnice není jediným zdravotnickým zařízením, které od firmy Bosch Diesel s.r.o. obdrželo monitory dechu. Od roku 2007 dodala firma celkem 13 těchto monitorů různým dětským oddělením v rámci celého Kraje Vysočina.

V březnu 2012 věnovala firma Bosch Diesel s.r.o. spolu se svými zaměstnanci výtěžek z firemního plesu ve výši 122 000 korun na pomoc Mateřské škole a Speciálnímu pedagogickému centru Jihlava, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže a TJ Neslyšící Jihlava.

Přejímání společenské odpovědnosti
„Dobročinné akce tohoto typu jasně dokazují, že závod firmy Bosch v Jihlavě a jeho zaměstnanci přebírají v obzvláště vysoké míře společenskou odpovědnost ve smyslu zakladatele firmy Roberta Bosche. Angažovanost v sociální oblasti je pevnou součástí firemní kultury Bosch a je rovněž zakotvena ve vizi jihlavského závodu. Naplněním našeho hesla „Závod Jihlava- To nejlepší z Vysočiny“ chceme splatit svůj díl regionu Vysočiny a městu Jihlavě. Proto také podporujeme v Kraji Vysočina řadu veřejně prospěšných organizací, škol, nemocnic a aktivity v oblasti regionální kultury,” sdělil ekonomický ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz.

Zdroj + foto: bosch.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!