Bosch Diesel s.r.o., Jihlava pozval vysokoškolské studenty na „High-Tech Day“

30. dubna 2014, 13:09

Na akci „High-Tech Day“ přijelo 26. dubna 2014 přibližně 100 studentů českých technických vysokých škol. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů skupiny Bosch dostali studenti možnost poznat práci odborných oddělení firmy.

Přínosem pro studenty byl také přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Návštěvní program byl doplněn odbornými prezentacemi o klíčových technologiích dieselové techniky, informacemi o skupině Bosch a její výrobní divizi Dieselových systémů.

Záměrem akce bylo představit mladým studentům techniku, speciálně dieselové technologie, závod v Jihlavě, jakož i excelentní podnikovou kulturu firmy Bosch. „Protože Bosch Diesel je ve strojírenském oboru významnou firmou, tak jsem se chtěla na místě přesvědčit, co se zde vyrábí a jak má vypadat moderní strojírenský závod,“ vysvětlila důvod své návštěvy u firmy Bosch Diesel s.r.o. Zuzana Brejníková, studentka závěrečného ročníku Strojní fakulty ČVUT Praha. Jak sama přiznává, zájem o techniku se u ní probudil již v dětství. Později ji začala zajímat i dopravní technika a automobily.

„Myslím, že pracovat pro zdejší závod firmy Bosch by pro mne bylo velmi prestižním zaměstnáním, protože Bosch má v automobilovém průmyslu velmi dobré jméno. Protože bych se později chtěl profilovat jako specialista na vývoj motorů, chtěl jsem zde získat aktuální informace o firmě Bosch a jeho inovativních dieselových technologiích,“ popsal své dojmy z akce Lukáš Novák, student Strojní fakulty ČVUT Praha.

"Personální oddělení závodu firmy Bosch v Jihlavě nabízí volná místa v programu pro studenty technických a ekonomických oborů. Odborní zaměstnanci z personálního oddělení zodpovídali dotazy studentů týkající se rozsáhlého stipendijního programu firmy Bosch pro vysokoškolské studenty. Informační akce pro vysokoškoláky typu High-Tech Day jsou pro firmu Bosch v Jihlavě základní součástí firemní strategie, neboť jen pomocí vysoce kvalifikovaných odborníků a vedoucích pracovníků mohou být vytvářena inovativní pracovní místa a další podmínky pro růst zdejšího závodu.

Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu“, shrnul Oldřich Židlík, vedoucí personálního oddělení firmy Bosch Diesel s.r.o.

Pro firmu Bosch je spolupráce s vysokými školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání High-Tech Day spolupracuje závod s vysokými školami, například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací. Jako motivační prostředek mající vzbudit zájem o techniku a technické obory u školních dětí vyhlásila firma Bosch Diesel s.r.o. společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem „Stavíme z Merkuru“. V rámci podpory technického vzdělávání darovala firma Bosch Diesel s.r.o. základním školám v Kraji Vysočina již více než 130 technických stavebnic Merkur, pořádáním tzv. „Girls’ Day“ podporuje firma zájem o techniku u dívek.

Tiskový zpráva Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Související články

Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. aktivně podpořili akci „Čistá Vysočina“
Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. aktivně podpořili akci „Čistá Vysočina“

Více než sedmdesát zaměstnanců jihlavské firmy Bosch, včetně jejich rodinných příslušníků, osobně podpořilo v sobotu, 12. dubna 2014, šestý ročník jarního úklidu v Kraji Vysočina pod názvem „Čistá Vysočina“. Zhruba padesát zaměstnanců firmy sbíralo odpad na veřejných prostranstvích, zelených plochách a příjezdových komunikacích v průmyslové zóně Jihlava-Pávov, další dvacítka účastníků čistila plochy v městské části […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!