Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. aktivně podpořili akci „Čistá Vysočina“

16. dubna 2014, 12:54

Více než sedmdesát zaměstnanců jihlavské firmy Bosch, včetně jejich rodinných příslušníků, osobně podpořilo v sobotu, 12. dubna 2014, šestý ročník jarního úklidu v Kraji Vysočina pod názvem „Čistá Vysočina“.

Zhruba padesát zaměstnanců firmy sbíralo odpad na veřejných prostranstvích, zelených plochách a příjezdových komunikacích v průmyslové zóně Jihlava-Pávov, další dvacítka účastníků čistila plochy v městské části Jihlava-Staré Hory. Akci „Čistá Vysočina“ pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina vždy v jarní období, v letošním roce probíhala akce na území celého kraje od 4. do 14. dubna 2014. Cílem akce bylo zapojit co možná nejvíce občanů kraje, zejména pak děti a mládež a motivovat je ke společné úklidové akci jejich blízkého okolí.

Zúčastnit se může každý
K akci „Čistá Vysočina“ se také připojili zaměstnanci a zaměstnankyně jihlavské firmy Bosch Diesel s.r.o. Ti společně s vedením firmy vytipovali vhodné plochy k úklidu v blízkosti výrobních závodů firmy v Jihlavě – Starých Horách a na Pávově. Krajský úřad Kraje Vysočina dodal zdarma pytle na odpadky a zajistil odvoz sebraného odpadu.

Občanská angažovanost zaměstnanců vítána
„Během úklidu jsme se zaměřili nejen na veřejná prostranství, lesy a úseky kolem komunikací, ale i na divoké skládky. Výsledkem úklidové akce bylo přes 120 pytlů s odpadem o váze okolo 1,5 tuny. Zachovat město Jihlavu, region Vysočiny v čistotě je zájmem každého z nás. Tento zájem můžeme naplnit jen společnými silami. Intenzivní snahy Krajského úřadu budou úspěšné jen tehdy, pokud se do akce zapojí všichni občané. Jenom když si všichni uvědomíme, že jsme jako jednotlivci zodpovědní za čistotu a pořádek ve vlastním městě a v blízkém okolí, podaří se čistotou a pořádkem nejen trvale udržovat atraktivitu daného města či vesnice, ale zároveň i posilovat povědomí o zodpovědnosti za společně sdílený prostor. Těší mne, že my u firmy Bosch přispíváme k ochraně životného prostředí nejen vysoce moderními dieselovými technologiemi a technikou se sloganem „Stvořeno pro život“, ale že se i naši zaměstnanci, společně s jejich dětmi, dobrovolně zapojují do ochrany životního prostředí například formou „Čisté Vysočiny“. Tím tak osobně přispívají k čistému a zdravému okolí svého závodu. Jako malé poděkování za podporu akce „Čistá Vysočina“ jsme pozvali všechny naše účastníky na malé společné pohoštění,“ sdělil obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz.

Do pátého ročníku akce „Čistá Vysočina“ 2013 se zapojilo v celém Kraji Vysočina okolo 18.500 účastníků a bylo nasbíráno přes 90 tun odpadků.

Tiskový zpráva Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Související články

10. firemní ples Bosch Diesel s.r.o. – zaměstnanci podpořili charitativní projekty v Kraji Vysočina
10. firemní ples Bosch Diesel s.r.o. – zaměstnanci podpořili charitativní projekty v Kraji Vysočina

Zaměstnanci Bosch Diesel s.r. o. v Jihlavě podpořili výtěžkem z firemního plesu dva charitativní projekty v Kraji Vysočina a opětovně tak potvrdili přejímání společenské zodpovědnosti. Více než pět set návštěvníků, vysoký počet hostů a nadprůměrná částka výtěžku na dobročinné účely provázely 10. jubilejní reprezentační ples firmy Bosch Diesel s.r.o. konaný dne 14. března 2014. V […]

Bosch Diesel Jihlava získal prestižní mezinárodní ocenění „Nejlepší závod TPM roku 2013“
Bosch Diesel Jihlava získal prestižní mezinárodní ocenění „Nejlepší závod TPM roku 2013“

V rámci 18. konference TPM (Total Productive Maintenance) získala jihlavská firma Bosch Diesel s.r.o. mezinárodní cenu „Nejlepší závod TPM roku 2013“. Ocenění bylo firmě uděleno Mezinárodním institutem TPM během konference TPM konané ve dnech 12. až 13. listopadu 2013 v městě Gotha (Německo). Ve svém zhodnocení ocenila porota vynikající výsledky závodu firmy Bosch v Jihlavě […]

Bosch Diesel s.r.o., Jihlava pozval vysokoškolské studenty na „High-Tech Day“
Bosch Diesel s.r.o., Jihlava pozval vysokoškolské studenty na „High-Tech Day“

Na akci „High-Tech Day“ přijelo 26. dubna 2014 přibližně 100 studentů českých technických vysokých škol. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů skupiny Bosch dostali studenti možnost poznat práci odborných oddělení firmy. Přínosem pro studenty byl také přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky firmy. Návštěvní program byl doplněn odbornými prezentacemi o klíčových […]

Bosch Diesel s.r.o., Jihlava podpořil první ročník soutěže „Stavíme z Merkuru“
Bosch Diesel s.r.o., Jihlava podpořil první ročník soutěže „Stavíme z Merkuru“

„Stavíme z Merkuru“, tak se jmenoval první ročník soutěže žáků šestých až devátých tříd základních škol z Kraje Vysočina, která se uskutečnila 7. května 2014 za podpory firmy Bosch Diesel s.r.o. a Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Soutěže s technickou stavebnicí Merkur se zúčastnilo 14 smíšených týmů s celkem 70 účastníky. „Cílem soutěže a […]

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě

V rámci oficiální návštěvy Kraje Vysočina navštívil dne 25. června 2014 firmu Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě prezident České republiky MiIoš Zeman. Jeho návštěvě ve firmě byl přítomen i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Prezidenta republiky přivítal Klaus Huttelmaier, reprezentant Bosch Group v České republice a generální ředitel společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o. Klaus Huttelmaier […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!