EGR ventily Nissens již v prodeji

14. October 2019, 12:13

Firma Nissens zavedla do své nabídky nový sortiment – EGR ventily. Jedná se o zcela nové EGR ventily, prodávané bez zálohy a nutnosti vrátit starý díl. Nabídka se bude průběžně rozšiřovat.

EGR ventily Nissens

Funkce a princip ventilu

Systém recirkulace výfukových plynů (EGR) snižuje tvorbu a emise oxidů dusíku (NOx) ve spalovacích motorech. EGR ventil recirkuluje část výfukových plynů, díky jejich zpětnému vedení do sacího systému a tím opět do spalovací komory. V důsledku toho je snížen obsah kyslíku ve směsi paliva a vzduchu, čímž klesne teplota spalování a koncentrace oxidů dusíku (NOx) ve výfukových plynech se výrazně snižuje.

Možné konstrukce EGR ventilů:

  • pneumaticky ovládaný ventil,
  • elektromagneticky ovládaný ventil,
  • ventil ovládaný DC motorkem (stejnosměrný proud),
  • ventil ovládaný momentovým motorkem,
  • kapalinou chlazený ventil.

Co byste měli vědět

EGR ventily pracují při vysokých teplotách generovaných výfukovými plyny. Nejčastější problémy EGR ventilů se pojí se zhoršenou kvalitou výfukových plynů a poruchami v souvisejících systémech.

Nadměrné usazování karbonu/sazí uvnitř EGR ventilu je jednou z nejčastějších příčin jeho poruch. Vysoká spotřeba oleje, a tím i znečištění spalovacího procesu, nesprávné odvětrání klikové skříně, poruchy turbodmychadla, nekvalitní palivo a/nebo nesprávné vstřikování paliva může vést k nadměrnému znečištění výfukových plynů, hromadění sazí a omezení rozsahu otevírání/zavírání ventilu.

Z dlouhodobého hlediska je činnost EGR ventilu také nepříznivě ovlivněna způsobem, jakým je vozidlo používáno (např. jízda pouze na krátké vzdálenosti/nedostatečné zahřátí motoru).

Kromě zvýšených emisí oxidů dusíku (NOx) může nesprávně fungující EGR ventil narušovat spalovací proces, což se projeví nepravidelným chodem motoru, zejména při volnoběhu. Poruchy jsou obvykle zaznamenány řídící jednotkou ECU a diagnostikou OBD.

Systém recirkulace výfukových plynů (EGR)

Produkty Nissens:

  • jsou dostupné bez dodatečných poplatků, kaucí a bez nutnosti vracet starý díl,
  • jsou kompletní sady,
  • nabídka zahrnuje ventily pro nejpopulárnější vozy, splňující emisní normy Euro 4 a Euro 5,
  • jsou pneumaticky a elektromagneticky ovládané ventily,
  • jsou kompletně testovány na nejvíce klíčové funkce.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!