Tipy, jak vyřešit problém pískajících brzd

15. března 2021, 17:16

Znáte ten nepříjemný zvuk, který slyšíte, když zastavíte na semaforech? Pískání, vrzání, skřípání nebo klepání? Jedná se o zvuk vycházející z brzd a může to být jeden z prvních příznaků problému s brzdovým systémem vašeho vozidla. Je to také jeden z nejčastějších důvodů, proč se zákazníci vrací do autoservisu. Níže se podíváme na problém nepříjemných zvuků vydávaných brzdami, na důvody jejich vzniku a způsob, jak tento jev eliminovat.

Jak na pískající brzdy

Co je to za hluk vydávaný brzdami?

Začněme od začátku. Jednoduše řečeno, zvuk jsou vibrace. Zvuky jako zpěv ptáků, akustická kytara nebo úder blesku jsou vibrace, které rozpohybují okolní vzduch, čímž vytvářejí zvukovou vlnu. Výšku zvuku určuje jak velikost, tak rychlost vibrací.
Podobná je také situace, pokud jde o hluk z brzd. Všechny části brzdového systému do určité míry vibrují a vytvářejí zvuk. Ve většině případů je tento zvuk pro lidské ucho neslyšitelný. Jak se zvyšuje frekvence vibrací, brzdový kotouč a/nebo destičky fungují jako reproduktor, zesilují zvuk a vibrace jsou slyšitelné. Výsledek? Brzdy vydávají charakteristický hluk.

Co je příčinou zvuku, který vydávají brzdy?

Hluk vycházející z brzd může vznikat z různých příčin spojených s díly brzdového systému nebo s jejich instalací. Nadměrná koroze, ohnuté montážní čepy, částečně zadřené brzdové třmeny, nahromaděné nečistoty nebo prach z brzd, nadměrné házení, změny v tloušťce brzdového kotouče (DTV) nebo opotřebované brzdové kotouče způsobují vibrace mezi kotoučem a destičkou, čímž vytvářejí hluk. Zatímco je brzdový systém nejčastější příčinou nepříjemných zvuků, ty však mohou během brzdění také vznikat v důsledku opotřebení jiných součástek, například dílů řízení, motoru nebo pohonu.

Druhy zvuků vydávaných brzdami

Ano, je to pravda! Existují různé typy zvuků vycházejících z brzd. Všechny se určují podle frekvence vibrací. Například nízkofrekvenční vibrace mohou znít jako sténání, zatímco vysokofrekvenční vibrace mohou znít spíše jako pískání. Běžné typy hluku z brzd lze shrnout následovně:

 • Vibrace brzd: nízkofrekvenční vibrace – pod 300 Hz. Příčinou může být nesprávná montáž brzdového kotouče na náboj, poškození kotouče, příliš velké odchylky v tloušťce kotouče nebo jeho opotřebení.
 • Pískání: středněfrekvenční vibrace – 300 Hz až 5 kHz. Příčinou může být lepkavý povrch pístku nebo vodítka třmenu, nesprávná instalace brzdových destiček, nadměrně opotřebované brzdové kotouče nebo praskliny v třecím materiálu destiček.
 • Skřípání: vysokofrekvenční vibrace – nad 5 kHz. Obvykle jsou způsobeny vibracemi třecího materiálu brzdové destičky při kontaktu s kotoučem.
 • Ultrazvuk: vibrace o velmi vysoké frekvenci – více než 12 kHz (hodnota překračuje oblast slyšitelnosti pro člověka).

Brzdové destičky a kotouč Delphi

Kromě výše zmíněných typů může hluk znít také jako broušení, které je obvykle způsobeno úplným opotřebením třecího materiálu (destičky a kotouče třou přímo kov o kov), stejně jako škrábání, což může naznačovat přítomnost cizího předmětu mezi povrchem destičky a brzdovým kotoučem.

Na co se zaměřit

Osvědčeným postupem je nejdříve zkontrolovat celý brzdový systém, zejména brzdové destičky, protože ty obvykle naznačí, že se systémem něco není v pořádku. Například šikmé opotřebení destiček může naznačovat vadný brzdový třmen. Poškození zadní brzdové destičky může znamenat, že během instalace byla s největší pravděpodobností použita nadměrná síla. Rovněž rozdíly v tloušťce kotouče jsou jistým znamením vibrací brzd. Mezi další příznaky, které je třeba hledat, patří nerovnoměrné opotřebení destiček, únik brzdové kapaliny, poškození pístku nebo lepkavý povrch na vodítkách třmenu.

Destičky Delphi

Tipy pro správnou instalaci

Vibrace brzd lze prakticky úplně eliminovat dodržováním několika jednoduchých pravidel:

 • Ujistěte se, že je z brzdového třmenu odstraněna veškerá rez, špína nebo brzdný prach.
 •     Před zatlačením pístků vždy očistěte jejich odkrytý povrch. Zatlačení pístku si můžete usnadnit otevřením odvzdušňovacího otvoru. Pístek zatlačte pomocí příslušného nářadí. Nikdy se nezapírejte o třecí plochu kotouče.
 •     Důkladně očistěte montážní body destiček v brzdovém třmenu.
 •     Zkontrolujte pístky, těsnění, manžety a pohyblivé části na třmenu, zda nejsou poškozené nebo zkorodované a mohou se volně pohybovat.
 •     Vyměňte všechny plíšky, pružinky a čepy, které by mohly kvůli vysoké teplotě v brzdovém systému ztratit své vlastnosti.
 •     Při montáži nových destiček vždy zkontrolujte minimální tloušťku kotoučů, rozdíly v jejich tloušťce a házivost.
 •     Vždy zkontrolujte, zda jsou namontovány správné destičky a zda jsou správně usazeny vzhledem k třmenu. Měly by jít lehce umístit do držáků, aby se zabránilo neustálému kontaktu s kotoučem.
 •     Brzdové hadice nikdy nepřetáčejte ani neohýbejte. Hadičky mají několik vrstev opletení, díky čemuž vděčí za svou strukturální pevnost. Hadička se tak může poškodit nebo zdeformovat, což může vést k problémům s hydraulikou, jako je ucpání systému nebo únik kapaliny.
 •     Nikdy nepoužívejte maziva na bázi minerálního oleje na součástky s gumovými těsněními. Způsobuje to jejich bobtnání.
 •     V některých případech je nutné vyměnit kotouče a/nebo destičky. Podrobné pokyny, jak provést tuto výměnu, najdete ve videu na YouTube kanálu Delphi Technologies.

Řešení Delphi Technologies eliminující hluk

Logo DelphiSamozřejmě nejlepším způsobem prevence proti hluku z brzd je výhradní použití brzdových destiček v kvalitě OE – nekvalitní destičky jsou jednou z hlavních příčin vzniku nepříjemných zvuků. V posledních letech vedla poptávka po vyšším výkonu a nižší hmotnosti u moderních automobilů k zásadním změnám a většímu používání dalších antivibračních opatření.

Na rozdíl od jiných výrobců náhradních dílů se každý typ brzdových destiček Delphi Technologies vyrábí podle technologie OE. 3 mm zadní vrstva modifikovaného třecího materiálu pohlcujícího zvuk poskytuje o 83 % méně případů hluku nad 70 dB, působí také jako tepelná izolace a zvyšuje životnost destiček.

brzdové destičky Delphi

Brzdové destičky Delphi Technologies se vyznačují zkosením a podložkami s vlastnostmi a kvalitou OE. Podložky Delphi Technologies, přizpůsobené OE výrobkům, jsou vícevrstvé, s materiály o různém stupni tlumení. Tyto vrstvy inženýři optimálně upravují, aby jim poskytli co nejvyšší kvalitu. Materiály jsou pečlivě vybírány a mechanicky spojovány, připevňovány a/nebo lepeny za tepla, aby získaly co nejlepší vlastnosti k omezení hluku.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

PETR, 17. března 2021, 8:12 0 -1

To si jako máme pořídit zvukový osciloskop s mikrofonem umístěným u brzdového třmenu a provádět zkoušky za jízdy?
Kždý slušný mechanik pozná co je pískání a co je opotřebené brzdové obložení na plech.Raději naučte v autorizovaných servisech provádět správnou výměnu brdových komponentů.

Odpověď

Anonym, 22. března 2021, 13:13 0 0

Neskodily by nejake informace ohledne zajeti novych brzd

Odpověď