Olej v kompresoru klimatizace – co byste měli vědět při servisu nebo opravě klimatizace?

16. června 2021, 14:13

Předpokládejme nejběžnější činnost spojenou s klimatizačním systémem – auto přijíždí do vašeho autoservisu na “servis klimatizace”. Pokud máme k dispozici servisní stanici klimatizace, zdá se tento úkol snadný.

kompresor klimatizace Valeo

Výběrem modelu servisovaného vozu z nabídky stanice nebo výběrem z papírového katalogu vždy zjistíme základní údaje – vyhledáme množství a typ chladiva a množství a typ oleje pro kompresor. U těchto údajů bychom měli zpozornět, protože při servisu různých vozů se setkáváme s měnícími se požadavky. Pokud se zaměříme na samotné oleje, vždy najdeme alespoň dva základní typy olejů (PAG a POE). Tyto oleje budou vyžadovány v jedné z několika standardizovaných viskozit (ISO 32, 46, 68, 100, 125, 150).

Nejjednodušší je použít tyto informace a aplikovat do vozu přesně požadovaný typ a množství oleje a chladiva. Ale co když si položíme otázku, co se stane při použití jiného oleje? Podívejme se na tento případ.

Nejprve věnujme pozornost nejdůležitějším parametrům a požadavkům na olej v klimatizačním systému. Olej musí především chránit kompresor před opotřebením, snižovat tření a teplotu, zlepšovat těsnost kompresoru i všech spojů v systému, přičemž je zároveň médiem, které přenáší produkty opotřebení a nečistoty z celého systému do filtru a vysoušeče. Olej splňuje tyto požadavky tím, že je mísitelný s chladivem, má správnou viskozitu a požadovaný typ struktury řetězce molekul oleje. Molekulární struktura oleje ovlivňuje klíčové výkonnostní parametry – zejména ty, které se mění v čase. Olej musí mít co nejvyšší chemickou stabilitu, která by se neměla během provozu výrazně měnit, ale měla by být stabilní i po kontaktu s nečistotami, jako je voda nebo produkty opotřebení kompresoru. Tato kritéria je velmi obtížné splnit, zejména pokud se v systému objeví voda. Další komplikace nastává, pokud olej pracuje v netypických podmínkách – např. v elektricky poháněném kompresoru, kde je olej v kontaktu s motorem a tokem proudu ve vinutí.

Samotný olej se vybírá na základě několika požadavků, z nichž nejdůležitější jsou:

  • typ chladiva (např. R134a, R1234yf)
  • typ kompresoru (pístový, spirálový, lopatkový)
  • velikost a výkon klimatizačního okruhu (teploty, tlaky)
  • použité materiály, s nimiž přijde olej a chladivo do styku (kovy, elastomery, těsnění atd.)
  • zvláštní požadavky, např. ochranný povlak (teflon, PTFE atd.)

Nesprávně zvolený olej má obvykle za následek předčasné opotřebení, poruchu nebo ztrátu účinnosti klimatizace. Nejčastějším důsledkem použití nesprávného oleje je pokles množství oleje cirkulujícího v okruhu a následný pokles množství oleje vracejícího se do kompresoru k zajištění nepřetržitého mazání. To má obvykle za následek předčasné opotřebení a selhání kompresoru, tj. jeho zadření. Při použití nesprávného oleje lze také očekávat zhoršení výměny tepla mezi chladivem a okolím vozidla, což se projeví snížením účinnosti systému nebo jeho úplnou nefunkčností.

Nejběžnějšími oleji používanými v klimatizačních systémech vozidel jsou syntetické oleje PAG (na bázi polyalkylenglykolu) určené pro mechanicky poháněné kompresory, jako je řemenový pohon, a syntetické oleje POE (na bázi polyolesteru) určené většinou pro kompresory poháněné elektromotorem integrovaným do kompresoru. U druhého typu kompresoru může dojít k fyzickému kontaktu oleje s elektromotorem a jeho vinutím. Tento typ provozu přináší další požadavek na olej – nesmí být elektricky vodivý (musí mít vysoký odpor) i při extrémně nízkých a vysokých teplotách. Při použití nesprávného oleje může být odpor příliš nízký, což může vést ke zkratům v systému a nevratnému spálení vinutí. K tomuto typu poškození dochází nejčastěji po zahřátí systému – při vysoké teplotě klesá odpor oleje, takže riziko přepětí je vyšší.

Dalším možným problémem je nesprávný výběr oleje pro daný typ chladiva. R134a je méně citlivý na vznik organických kyselin v důsledku kontaktu oleje s vodou. Z tohoto důvodu nemají oleje PAG používané v těchto systémech žádné další hygroskopické požadavky. Nové chladivo HFO R1234yf však bohužel rychleji vytváří kyselé látky po kontaktu směsi chladiva, oleje a vody. Aby se toto riziko snížilo, jsou oleje určené pro R1234yf “hermetické” nebo někdy označované jako “Double End Capped”. Rozdíl u tohoto typu oleje spočívá ve změně struktury řetězce molekul. Běžný olej má na koncích molekuly volné spoje, a může se tak spojovat s vodou. To způsobuje vznik organických kyselin, avšak tento proces je u R134a poměrně pomalý. Molekula oleje PAG, která se v prostředí R1234yf váže s vodou, vytváří kyseliny mnohem rychleji, což přináší vyšší riziko koroze a selhání systému. Oleje určené pro kontakt s chladivem R1234yf mají molekuly zakončené nereaktivní molekulou, kterou lze chápat jako jakousi “zátku”. Z tohoto důvodu jsou tyto oleje označovány jako “Double End Capped” nebo “hermetické”. Tento proces výrazně snižuje množství vody reagující s olejem, a tím snižuje množství kyselých látek přítomných v klimatizačním systému. Voda, která není vázána na olej, se zachycuje ve vysoušeči, což zaručuje její neutralizaci a dlouhý a bezproblémový provoz celého systému.

Na základě výše uvedených informací je nejlepší dílenskou praxí používat přesně takový olej, jaký je v daném voze vyžadován. Tyto požadavky lze nalézt v katalozích Valeo nebo v softwaru automatických servisních stanic klimatizace.

Pokud si chcete rozšířit své znalosti o systému klimatizace nebo na jiné zajímavé technické téma, jsou vám v češtině neomezeně zdarma k dispozici 24/7 webináře firmy Valeo.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Dotaz, 14. prosince 2023, 22:56 2 0

Dobrý den, jak je tedy řešena situace kdy přijede do servisu auto s olejem PAG viskozity 32 a násldně jiné auto s olejem POE viskozity 150. U plniček jsem si vždy všiml nejčastěji tří nádobek - novy olej, starý olej a barvivo. Jak tedy servisy řeší / mají správně řešit typ, vždy vylít olej z nádobky, provést nějaký proplach na správnný typ a pak teprve připojit k autu ? nikdy jsem toto neviděl že by bylo provedeno. Díky za reakce

Odpověď