“Elring – Das Original” rozšiřuje sortiment o komplexní skupinu výrobků “ojniční šrouby” pro motory VAG

16. května 2022, 8:45

Ojniční šrouby pro motory užitkových vozidel jsou již dlouhou dobu součástí sortimentu společnosti “Elring – Das Original”. Nedávno byl sortiment rozšířen o šrouby pro motory skupiny VAG. U spalovacího motoru se vyskytuje několik zásadních šroubů. Jedním z nich je ojniční šroub, který dokonale zapadá do produktového portfolia společnosti Elring.

Ojniční šrouby v nabídce Elring
Ojniční šrouby v nabídce

Ať už jsou ojniční šrouby demontovány z jakéhokoli důvodu, jejich další použití je v podstatě nemožné. Šroub je vysoce dynamický a při chodu motoru velmi namáhaný. Přesněji řečeno – napětí vznikající při montáži slouží k tomu, aby se zabránilo částečnému uvolnění a příčnému posunu mezi ojnicí a víkem ojničního ložiska. Z tohoto důvodu se používají téměř výhradně expanzní šrouby.

Fungování expanzního šroubu

Tento typ šroubu má po vyrobení pružné a plastické vlastnosti. Ty jsou v podstatě dány tvarem šroubu a použitou ocelí, která je obvykle vysokopevnostní.

Válcová část šroubu, tj. část bez závitu, má menší průměr jádra než část se závitem. Z příslušné délky každé části šroubu a jejího průměru tak vyplývá potřebná odpovídající pružnost. Tímto způsobem se šroub může chovat jako napnutá pružina. Ve srovnání se šrouby hlavy válců je také prostor, který je k dispozici pro ojniční šrouby, mnohem omezenější.

Pružicí charakteristiky šroubů jsou navrženy tak, aby v různých provozních režimech motoru působila vždy dostatečná pružicí síla. Běžný šroub hřídele s rozměry obvyklými pro osobní automobily nemůže tento úkol splnit. Dříve nebo později by se zlomil.

Důležitý je úhel dotažení

I ta nejdokonalejší konstrukce expanzního šroubu je k ničemu, pokud není montáž provedena přesně podle pokynů výrobce.

V zásadě se každý šroub nejprve utáhne tzv. předmomentem, tj. definovaným momentem (Nm), aby se ojnice zafixovala s víkem ojničního ložiska. Ve výjimečných případech může jít i o dva úkony. Až do tohoto kroku je šroub stále v pružném stavu.

Použití úhlů při dalším utahování šroubů vychází z toho, že v následujícím kroku musí být vyvinuta přesně definovaná síla. Pokud by se používaly pouze krouticí momenty, byla by konečná odchylka síly na šroub +/- 30 %. To je nepřijatelná hodnota. Pokud se použije úhel dotažení, činí odchylka maximálně 10 %, což lze považovat za nejlepší technicky dosažitelnou míru potřebné síly. K dotažení šroubu do plastického stavu je zpravidla nutné pouze úhlové dotažení. To lze pocítit při překročení meze pružnosti. Šroub pak dosáhne zamýšleného prodloužení nebo prodloužení na dříku a nachází se v plastickém stavu, tzn. je trvale deformován.

Důvodem vysoké odchylky síly na šroub při použití pouze krouticího momentu je celková hodnota tření ve spojení, tj. zářezové síly šroubu v závitu a hodnota tření hlavy šroubu o víko ojničního ložiska. Krouticí moment tudíž není pro předepnutí dostačující. Proto se doporučuje závit i hlavu šroubu při montáži lehce namazat olejem. I zde však v případě pochybností postupujte podle pokynů výrobce. Úhlové dotažení je zkrátka úhlové dotažení. Proto je jedinou bezpečnou metodou pro vnesení odpovídajících sil do ojničního šroubu.

Nyní je zřejmé, že již jednou prodloužený šroub, který byl při montáži vytažen nebo prodloužen mimo oblast pružnosti do plastického stavu, nemůže podruhé vyvinout potřebnou pružicí sílu.

Další výhodou úhlového dotahování je, že touto metodou lze do značné míry eliminovat rušivou veličinu tření a maximálně využít nosnost šroubu. Šroub je tak možné nadimenzovat jako co nejmenší a nejlehčí. Pro pohyblivé části motoru je to nezanedbatelná výhoda.

Více informací o ojničních šroubech a dalších produktech firmy Elring naleznete na jejich internetových stránkách.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!