Používáte elektronické servisní knížky? Výsledky průzkumu z 9 evropských zemí

10. června 2020, 14:48

Elektronické servisní knížky jsou bezpečnou formou archivace historie oprav vozidel, garančních prohlídek a jiných činností údržby. Používají je servisy? Průzkum jsme provedli v 9 evropských zemích.

Průzkum jsme provedli v 8 zemích střední a východní Evropy a navíc ve Velké Británii. Ukazuje se, že ačkoli elektronické servisní knížky jsou na trhu již delší dobu a v průběhu času je zavádí stále více výrobců automobilů, nezávislé servisy nemají o jejich používání zájem a ponechávají je v režii autorizovaných servisech.

V naprosté většině případů lze popularitu elektronických servisních knížek mezi autoservisy považovat za nízkou (Litva, Polsko, Rumunsko, Maďarsko – viz graf níže) nebo dokonce zanedbatelnou (Bulharsko – 6,5%). Výjimkou je Česká republika a Slovensko, kde elektronické servisní knížky používá okolo 40 % servisů. S tím však přímo souvisí skutečnost, že na trhu dominuje domácí automobilka Škoda, která nabízí přístup zdarma.

Průměrný výsledek ve všech sledovaných zemích je 24,6 % servisů využívajících elektronickou servisní knížku.

Servisy nepoužívající elektronické servisní knížky – příčiny

Servisy, které uvádějí, že nevyužívají přístup k elektronickým knížkám, byly požádány o uvedení důvodů. Je zajímavé, že až 42 % respondentů uvedlo, že nevědělo o možnosti tyto elektronické knížky používat. Neznalost se proto ukazuje jako větší problém, než nedostatek času nebo nákladů na poskytování takové služby.

Servisy využívající elektronické servisní knížky – detaily

Pokud servisy zadávají údaje do elektronické servisní knížky, obvykle je využívají od více než jednoho výrobce automobilů. Ve více než 62 % případech mají přístup k elektronickým knížkám od 2 do 5 značek vozidel a tato statistika je nadhodnocena britským trhem, kde až 80 % servisů tyto knížky používá. Zajímavé je, že v České republice téměř 28 % servisů (výrazně nad průměrem ve všech zemích) podporuje pouze jednu elektronickou knížku. To potvrzuje výše uvedenou tezi o dominanci značky Škoda na trhu.

Jednoduchost v používání elektronických knížek je značně rozdílná. Existuje spousta velmi jednoduchých, ale velmi složitých v obsluze. Více než 40 % respondentů připustilo, že intuitivní provoz elektronické servisní knížky se liší v závislosti na konkrétním výrobci vozidla.

Na trhu dominují elektronické servisní knížky dostupné výrobci automobilů. Pouze průměrně 5,7 % respondentů ve všech zemích, kde jsme průzkum provedli, používá servisní knížky nabízené nezávislými dodavateli.

Studii o používání elektronických servisních knížek nezávislými autoservisy provedla společnost MotoFocus v Polsku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Velké Británii, Chorvatsku, Bulharsku, Maďarsku a Litvě.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 12. června 2020, 9:25 0 -2

Zajímavé na tom je, že "odborníci" v autoservisech, kteří se živí opravami aut, vůbec netuší, že nějaká elektronická servisní knížka existuje...

Odpověď