Den autodiagnostiky č. 9 – již tradičně vydařené setkání autodiagnostiků v Přerově

19. prosince 2016, 16:07

Příjemné podzimní ráno přivítalo účastníky 9. ročníku mezinárodního setkání autodiagnostků a pracovníků emisních stanic s názvem Den autodiagnostiky, který se konal 2.12.2016 v hotelu FIT v Přerově. Na setkání se sešla asi stovka účastníků, mezi nimiž bylo i několik velmi vzácných hostů. Dne autodiagnostiky se osobně zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy ČR, SAČR, ředitelé partnerských společností a mediální partneři.

Dopolední program svojí přednáškou obohatil zástupce společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o., Praha, pan Ing. Štěpán Jičínský. Zajímavé případy z praxe přednesl Ondřej Bek, Dis., vedoucí autoservisu a lektor školícího střediska pořádající společnosti MOTOR expert s.r.o. z Přerova. Efektivní způsob zjišťování závad pomocí osciloskopu představil pan Ing. Jiří Blecha, zástupce společnosti Autodiagnostika Kloc s.r.o. z Prahy.

Odpolední program začal přednáškou o sériové diagnostice nákladních vozidel, ve které se o své zkušenosti podělil Ing. Andrej Haring, externí lektor společnosti EUROPART CZ. Další program se už zcela nesl ve znamení aktuálního tématu změn v oblasti měření emisí a činnosti SME jako takové. V první části vystoupili zástupci Ministerstva dopravy paní Mgr. Milena Machalová, Ing. Jaromír Pecha a pan Mgr. Michal Kadlec, který má na starosti činnost STK. Na ně plynule navázal zástupce společnosti TÜV SÜD a.s. Praha pan Ing. Pavel Šterba s tématem nové metodiky měření emisí a prvních zkušeností s ní.  Vstup přednášejících byl velmi autentický a pro účastníky přínosný, stejně jak vystoupení pana Ing. Josefa Lhotáka, presidenta SAČR, který účastníky seznámil se stanoviskem SAČR ohledně připravované novely Zákona č. 56/2001 Sb. a ujistil zástupce SME o podpoře jejích zájmů. Zajímavou tečkou k tomuto tématickému bloku bylo vystoupení pana Ing. Petra Lenďáka, ředitele společnosti S-EK-A Nitra, který účastníky informoval o stavu měření emisí na Slovensku.

Odborný program 9. ročníku Dne autodiagnostiky provázela ukázková prezentace diagnostických přístrojů a měřících zařízení pro emise, kterou zajistili oficiální partneři akce: TECHNOLOGY GARAGE s.r.o.,  SIEMS & KLEIN s.r.o., AUTODIAGNOSTIKA KLOC s.r.o., EUROPART CZ, s.r.o., I.O.B. Praha a MOTOR expert s.r.o.  Přerov, hlavní pořadatel akce.

Doprovodný program měl u účastníků jednoznačný úspěch, v průběhu programových přestávek si mohli promluvit se zástupci společností, vystavené zařízení si vyzkoušet, konzultovat problémy ze své diagnostické či emisní praxe.

Podvečerní program byl již tradičně neformální a zcela pohodový. O bohaté občerstvení se postaral šéfkuchař hotelu FIT a o zábavu populární country kapela Šediváci. Třešinkou na pomyslném dortu společenského večera bylo vystoupení Ireny Kanovské, v roli šansonierky a slovenského klaviristy Daniela Špinera. Vyvrcholením koncertu byl „odborný“ křest  jejich nového CD Teraz a tady 2, které si všichni účastníci odnesli společně s dalšími malými dárky od pořadatele.

Již tradicí Dnů autodiagnostiky se stalo losování vstupenek o ceny partnerů. V letošním roce si vylosovaní účastníci odnesli rekordní počet zajímavých a hodnotných cen – nářadí, autochemii, 8-kanálový osciloskop, poukázku na školení, ale i pár vtipných dárků, které všechny účastníky rozveselili.

Co říct na závěr? Původním úmyslem pořadatele bylo vytvoření tradice pravidelného a neformálního setkání odborníků z branže. Na začátku měli vizi, že tato setkání budou putovní a že se budou organizovat vždy na jiném místě republiky a pod taktovkou jiného generálního partnera či pořadatele. Nakonec se štafetového kolíku nikdo další neujal a pořádání této stále úpěšnější akce zůstalo v Přerově. Je potěšitelné, že letošní ročník hodnotili účastníci i partneři jako nejvydařenější, nesl se ve znamení spolupráce, pohody, spokojenosti. Výstupy v podobě kladného hodnocení jsou dost dobrým důvodem na přípravu 10. ročníku, který se bude konat 1.12.2017 na stejném místě. Bude zároveň malou oslavou 25. výročí fungování jedné malé rodinné firmy, která se této akce mnoho let pořadatelsky ujímá.

Pořadatelé touto cestou děkují všem účastníkům, všem hostům, přednášejícím, zástupcům vedení zúčastněných společností, partnerům i mediálním partnerům za účast a za podporu akce a srdečně zvou na další jubilejní ročník.

Shrnutí akce připravila majitelka firmy MOTOR expert s.r.o. Ing. Irena Kanovská, foto MotoFocus EU

Související články

Motor Expert: Termíny kurzů a školení na první pololetí roku 2017
Motor Expert: Termíny kurzů a školení na první pololetí roku 2017

MOTOR expert s.r.o. Přerov, školící středisko pověřené MDČR Vám předkládá přehled školení a kurzů na první pololetí roku 2017.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!