Vstřikovací systémy Bosch pro alternativní paliva

28. září 2009, 0:00

Vedle benzinu a nafty získávají stále více na významu alternativní paliva. Mezi ně patří zemní plyn (CNG = Compressed Natural Gas; stlačený zemní plyn), benzin s vysokým podílem etanolu až čistý etanol (E100), jakož i bionafta syntetizovaná z rostlin. Bosch zavedl do sériové výroby různé systémy řízení motorů a komponenty vstřikovacích soustav pro tato ekologická paliva, s nimiž lze také výrazně snižovat emise CO2.

NG-Motronic pro dvoupalivové systémy zážehových motorů
V porovnání s benzinem se při spalování zemního plynu uvolňuje do atmosféry přibližně o 25 procent méně oxidu uhličitého (CO2). Vozidla na zemní plyn jsou již po mnoho let sériově vyráběna po celém světě. Většina těchto vozů je vybavena dvoupalivovým systémem, aby měl řidič možnost načerpat všeobecně dostupné palivo v případě, že zemní plyn není v určité lokalitě k dispozici. Jsou to tedy motory, které spalují jak zemní plyn, tak benzin. Bosch NG-Motronic je kompletní systém, který se skládá z řídicí jednotky motoru Bifuel-Motronic, vstřikovačů zemního plynu NGI2, podavače paliva, senzoru tlaku v nádržích a senzorů plynu, teploty a nízkého tlaku. Díky vysoké odolnosti zemního plynu proti detonačnímu spalování je možné motory na zemní plyn dále optimalizovat. Ve spojení s přeplňováním lze dojít také ke koncepci zmenšování zdvihového objemu (tzv. downsizing), která dále zvyšuje účinnost a zlepšuje výkonové parametry motorů na zemní plyn. Bosch podporuje tento trend speciálně přizpůsobenými vstřikovači CNG z rodiny NGI2.

Upravené komponenty vstřikovací soustavy pro biopaliva
Již současné spalovací motory mohou spalováním biopaliv přispívat k ochraně přírodních zdrojů a zároveň snižovat emise CO2. Druhá generace biopaliv nabízí snížení emisí CO2 až o 90 procent. Nová technologie výroby umožňuje zpracování celé rostliny na etanol, syntetickou bionaftu nebo bioplyn, který lze používat místo zemního plynu. V Evropě se například už v současnosti přimíchává bionafta do minerální nafty. Tato biopaliva snižují emise CO2 nejen u nových vozidel vybavených odpovídajícím způsobem upravenou technikou, ale i u stávajícího vozového parku. Vstřikovací systémy Bosch jsou již dnes připraveny na používání biopaliv. To umožňuje vyvíjet automobilový pohon, který používá v rámci existující infrastruktury a techniky energie z obnovitelných zdrojů.

Osvědčené systémy FlexFuel pro spalování etanolu
V Jižní Americe představuje etanol vyráběný z rostlin významnou alternativu běžného benzinu. Bosch vyvinul pro tyto trhy systém FlexFuel. Zážehové motory s tímto systémem dokáží spalovat směsi s různými poměry benzinu a etanolu, od čistého benzinu až po čistý etanol (E100). Řídicí jednotka motoru, která vychází z jednotky Motronic pro nepřímé vstřikování do sacího potrubí, přizpůsobuje vstřikování, zapalování a další systémové parametry automaticky různému obsahu etanolu v benzinuSystém FlexFuel má úspěšně za sebou šest let každodenního provozu a ve velkém rozsahu se používá v osobních vozech především v Brazílii. Společnost Bosch vybavila na tomto trhu v roce 2008 inovativním systémem FlexFuel přibližně 500 000 vozidel.

Protože etanol může vzhledem ke svým chemickým vlastnostem negativně ovlivňovat spouštění motoru a běh motoru zejména při nízkých teplotách, rozšířila společnost Bosch svou nabídku a uvedla na trh systém Flex Start®. V případě nutnosti ohřívá palivo vyhřívané palivové rozdělovací potrubí, a tím umožňuje i za nízkých teplot bezproblémové spuštění motoru a následující jízdu. V těchto vozidlech je tedy zbytečný druhý palivový systém pro benzin, který byl nezbytný pouze pro spouštění motoru.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Milanius, 17. července 2019, 21:08 0 0

Ž.V.Á.S.T !!!

pardon doufám jen, že tato reklama byla dobře zaplacena

Odpověď