ELIT eCaris – efektivní správa autoservisu

15. července 2013, 11:29

Software eCaris slouží přijímacím technikům, skladníkům, ale také majitelům firem a ekonomům. Napojení na systémy ELITu odstraňuje rutinní činnosti a dělá tak práci efektivnější. Poskytuje kompletní přehled o okamžitém stavu provozu, ale také o vývojových tendencích.

Víte o nových možnostech eCarisu?
Úspora vašeho času: databáze zákazníků a jejich vozidel, nákup dílů přímo na zakázku, díly z dodacích listů na jedno kliknutí. Tajemství nového eCarisu spočívá ve využití rozhraní IS connector a eConnector.
   – Vytvořte si databázi zákazníků a jejich vozidel.
   – Mějte přehled o vámi opravovaných vozidlech.
   – Nakupujte díly přímo na konkrétní zakázku.
   – Stahujte si díly z dodacích listů přímo do skladu kliknutím na tlačítko.
   – Šetřete čas a nechejte dělat PC/program/systém rutinní záležitosti za vás.

Přinášíme vám informaci o součásti programového balíku eClient – informačním systému ELIT eCaris – nepostradatelném software pro vedení agendy autoservisu. ELIT eCaris vyvíjíme ve spolupráci se zlínskou společností TEAS, největším dodavatelem provozního software pro autoservisy na našem trhu. Společnost TEAS je na trhu od roku 1993, produkt CARIS (Car Information System) vydala v roce 2004 a od roku 2006 pak spolupracuje s ELITem na rozvoji a vzájemném propojení tohoto systému, který dostal označení eCaris.

Vývojářům programu je dobře známo, že správa autoservisu je rozsáhlá záležitost. Dávno již nestačí tužka, papír a tabulky v kancelářských programech. Je nutné vést databázi zakázek, zákazníků a jejich vozidel a další nezbytné údaje. Na toto vše jsme mysleli při vývoji a naším cílem bylo připravit systém tak, aby vyhovoval nejširším potřebám.

Registrace vozidla – načtení informací o vozidle

Program eCaris lze rozdělit do několika modulů, které jsou vzájemně propojeny. Nejdůležitější součástí tohoto software je Zakázková část. Uživatelé zde získávají přehled o všech zákaznících, zakázkách, vozidlech a další informace. Vkládání a ověřování údajů o zákazníkovi je zjednodušeno napojením systému na obchodní a živnostenský registr, kde po zapsání IČ lze základní informace z rejstříku přenést k nově založené firmě. Další výhodou je prověřování bonity subjektu. Prověřování firem v insolvenčním rejstříku využívá informace z informačního systému veřejné správy, který je spravován MSČR.

Vytvoření zakázky

Propojení ELITem – nezanedbatelná úspora času efektivní správa autoservisu
Zakázková část je přímo propojena se systémy ELITu. Dovoluje zaregistrovat konkrétní typ vozidla (vč. motorizace) přímo na zákazníka a dále pak nakupovat náhradní díly bez nutnosti neustálého vyhledávání tohoto vozidla v eCatu. Tato registrace vozidla umožní získat kompletní informace o daném typu vozu a není potřeba je zadávat ručně do systému. Ve spojení s dalším modulem, Skladovým hospodářstvím, je možné nakupovat náhradní díly přímo do zakázky a tím je docíleno významné úspory času. Uživatelé již nemusí díly vyhledávat na skladě a přidělovat je ručně položku po položce do zakázek, program eCaris provádí tyto rutinní činnosti za ně. Skladové hospodářství také umožňuje stažení dodacích listů a souvisejících dílů přímo na sklad. I zde odpadá ruční přepisování položek z dodacích listů. Skladové hospodářství obsahuje i systém inventur (denní, měsíční apod.), který spolehlivě odhalí případné nesrovnalosti a nedůslednosti ve vedení skladové evidence.

Další součástí eCarisu je Plánovač kapacity řešící plánování využití kapacit přijímacích techniků a servisního střediska. Tento modul zároveň obsahuje formulář v podobě elektronického diáře techniků, ve kterém je možné sledovat např. příjem objednávky vozidla do servisu a dále předefinování konkrétní zakázky s přímým napojením na zakázkovou část.

Stažení dílů z dodacích listů do skladu

Naskladňování dílů do zakázky

Program eCaris rozšiřuje možnosti systému o automatické kontroly vozidel s upozorněním na určitou skutečnost, která je vázána na návštěvu vozidla v servisu. Výstupem programu jsou tisky adres vybraných zákazníků na štítky nebo dopisní obálky, výběry okruhu zákazníků a upozornění přijímacího technika na danou akci v zakázkové části servisního systému. Program eCaris však umožňuje mnohem více. Doplňkovými programy jsou pak Servisní prohlídky, kde si uživatel může nadefinovat servisní úkony vázané na určitý počet kilometrů nebo typ vozu. V návaznosti na sklad systém disponuje možností automatické rezervace a objednávky materiálu. V pracovních úkonech program dokáže vykázat pracovní operace související s danou prohlídkou.

Systém výdeje a příjmu ND lze na přání rozšířit o tisk čárových kódů. ELIT eCaris rovněž umožňuje sáhnout po možnosti dávkového přenosu dat do ekonomických a účetních programů.

Našim zákazníkům chceme přinést komplexní a komfortní systém, který bude jednoduchý a intuitivní, proto na rozvoji eCarisu neustále pracujeme. V případě, že máte o informační systém ELIT eCaris zájem, kontaktujte svého prodejního poradce.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!