Při nehodách starších automobilů je šance na přežití menší

10. června 2013, 19:50

Jak vyplynulo z údajů o následcích nehod osobních automobilů za rok 2012, poskytnutých Ředitelstvím služby Dopravní policie ČR, při nehodách v osobních automobilech starších než 10 let bylo usmrceno více osob než ve vozidlech mladších, přestože celkový počet nehod byl u starších vozidel nižší.

V roce 2012 zahynulo při nehodách v osobních automobilech celkem 465 osob, z toho ve vozidlech ve věku nad 10 let to bylo 282 osob (60,65% všech obětí). Tato starší vozidla se na celkovém počtu nehod podílela pouze 44,45%.

Vozidla ve věku do 5 let se na počtu nehod podílela téměř 30%, avšak na počtu usmrcených pouze necelými 17 % a u osobních automobilů ve věku 5 až 10 let činil podíl na nehodách 26% a podíl na počtu usmrcených osob cca 23%. Ale u vozidel ve věku 10 až 15 let byl podíl na nehodách 25% a podíl usmrcených osob dosáhl více než 30% a podíl vozidel ve věku nad 15 let na počtu nehod činil necelých 20%, avšak jejich podíl na počtu usmrcených přesáhl rovněž 30%. Je jasně patrné, že s přibývajícím věkem vozidla se bezpečnost přepravovaných osob značně snižuje.

Podíl v ČR registrovaných osobních automobilů starších než 10 let se bohužel zvyšuje. Ke konci roku 2012 bylo v ČR registrováno celkem 2.864.556 osobních automobilů starších než 10 let (60,96% vozového parku) a v roce 2008 to bylo „pouze“ 2.606.406 ks (58,92% vozového parku). Počet vozidel ve věku nad 10 let se tedy od konce roku 2008 zvýšil bezmála o 10%.

Navíc je nutno vzít v úvahu skutečnost, že starší vozidla vykazují v průměru nižší roční proběhy km, čemuž logicky odpovídá i nižší počet nehod v provozu. Pokud tedy počty usmrcených a počty nehod přepočteme na roční proběh km, pak při vážné nehodě ve vozidle starším než 10 let je šance na přežití téměř 2x  nižší než v automobilu mladším. Tento poměr je od roku 2008 prakticky stejný.

Tisková zpráva Auto SAP

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!