Průměrná mzda v autoprůmyslu se přiblížila hodnotě 32.000 Kč

, 16. března 2015, 13:29

Průměrná mzda celkem 112.877 osob, zaměstnaných ve firmách AutoSAP v roce 2014, dosáhla hodnoty 31.867 Kč, což je o 24% více než činí celorepublikový průměr za uplynulý rok zveřejněný Českým statistickým úřadem.

Průměrná mzda v kategorii „dělnických profesí“ (celkem za 82.735 zaměstnanců) dosáhla v roce 2014 hodnoty 26.284 Kč. Je to o 2,33% více než průměrná mzda vykázaná za celou Českou republiku. Rovněž tak ve většině krajů přesahují mzdy ve firmách AutoSAP regionální průměr. Výjimkou je pouze Praha a Jihomoravský kraj.

Počet pracovníků ve firmách AutoSAP (kmenových zaměstnanců) v konci roku 2014 činil 112.877 osob, což je o 3.573 osob (o 3,27%) více než v roce 2013. Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých firmách byl rozdílný a odvíjel se především od zakázkové náplně firem. V souhrnu za základní skupiny firem ale nedošlo k žádným dramatickým posunům. U výrobců vozidel (celkem 13 firem) se počet pracovníků oproti konci roku 2013 zvýšil o necelých 1,5% (o 492 osob) a u dodavatelů (101 firem) činil nárůst cca 4% (+ 2.894 osob). Nárůst byl podchycen i u tzv. účelových organizací (32 subjektů z oblasti výzkumu, vývoje a služeb pro automobilový průmysl), kde se počet zaměstnanců zvýšil o 4,6% (to je o 187 osob).

Nejvíce „automobilový“ je logicky Středočeský kraj, kde podíl zaměstnanců ve firmách AutoSAP tvoří 9,2% zaměstnanců celého kraje. Následuje Liberecký kraj (8,6%) a kraj Vysočina (5,7%). „Za uplynulých 5 let se počet pracovníků ve firmách AutoSAP zvýšil o více než 7.500 osob. Pozitivní dopad na zaměstnanost v ČR a zejména růst počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji řadí český automobilový průmysl mezi obory s vysokým rozvojovým potenciálem pro další období“, konstatoval prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn

.

   

 

Tisková zpráva Auto SAP

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!