V roce 2021 se nevyrobilo 10 milionů vozidel – je nutné přijmout unijní nařízení o polovodičích

7. února 2022, 10:15

Nedostatek čipů, který v loňském roce výrazně ovlivnil automobilový průmysl, na něj i nadále vytváří tlak a představuje významnou a v některých případech dokonce existenční výzvu pro výrobce automobilových součástek. To zdůrazňuje potřebu jednotné polovodičové strategie a konkrétních opatření ze strany politiků.

Evropští výrobci automobilových součástek vítají iniciativu Evropské komise týkající se unijní regulace v oblasti polovodičů, která má být zveřejněna 8. února, a nastiňují čtyři konkrétní opatření, která mají zajistit úspěch strategie EU:

  • zvýšení výrobní kapacity v souladu s potřebami průmyslu
  • přístup, který využije stávajících silných stránek evropského průmyslu
  • zapojení se do otevřené ekonomiky a zachování mezinárodní spolupráce
  • zlepšení a přilákání soukromých investic

„Evropská regulace v oblasti polovodičů je příležitostí k posílení odolnosti dodavatelských řetězců a dalšímu posílení vedoucího postavení evropského automobilového průmyslu v oblasti inovací. Strategie EU by měla stavět na svých silných stránkách při vývoji čipů a inovacích v automobilovém průmyslu a zároveň zvyšovat výrobní kapacitu v souladu s potřebami průmyslu. Polovodičový a automobilový průmysl poskytují spotřebitelům a podnikům vysoce hodnotná řešení prostřednictvím globálně integrovaných dodavatelských řetězců. Zákonodárci by proto měli i nadále podporovat otevřený trh a pomáhat diverzifikovat dodavatelské řetězce s globálními partnery, kde je to možné,“ říká Sigrid de Vries, generální tajemnice CLEPA.

Výroba vozidel v roce 2021 na půl plynu

V roce 2021 se kvůli nedostatku polovodičů zpozdila výroba 9,5 milionu vozidel na celém světě. Ačkoli se v letošním roce může projevit mírné oživení výroby osobních vozidel, odhady výrobců a trhu stále předpokládají pokles výroby v průměru o 4 až 6 milionů vozidel. Automobilový průmysl je současným nedostatkem polovodičů postižen nerovnoměrně. Každý čtvrtý automobil, který nemohl být v loňském roce kvůli nedostatku čipů vyroben, by pocházel z EU.

V důsledku toho klesl podíl EU na celosvětové výrobě osobních vozidel z 18,6 % v roce 2019 na 15,8 % v roce 2021. Kromě výroby osobních a užitkových vozidel ohrožuje klíčové oblasti dodavatelských řetězců automobilového průmyslu v EU také narušení výroby nákladních automobilů. Automobilový průmysl se na poptávce po polovodičích v Evropě podílí 37 % oproti 10 % v celosvětovém měřítku, což naznačuje, že účinná strategie na podporu silného evropského mikroelektronického průmyslu by měla vycházet z ústřední role výrobců automobilových součástek.

Přetrvávající nedostatek poukazuje na potřebu koordinované průmyslové politiky EU, která by vyčlenila značné veřejné investice a vytvořila vhodné podmínky pro soukromé investice s cílem posílit ekosystém polovodičů a zvýšit výrobní kapacity. CLEPA (Evropské sdružení výrobců automobilových součástek) podporuje závazek EU přijmout unijní zákon o polovodičích a zároveň zdůrazňuje potřebu významných investic nad rámec stávajících závazků. Zatímco jiné regiony pokročily s komplexními investičními plány v oblasti polovodičů, politické iniciativy a investiční závazky vlád EU jsou mnohem menší a chybí jim koordinace a jasné zaměření. Pokud bude orgánům EU příliš dlouho trvat, než vyjasní investiční rámec, mohou se společnosti, které mají zájem investovat v EU, poohlédnout raději jinde. Máme signály, že se tak již děje.

Organizace CLEPA zveřejnila doporučení pro ekosystémový přístup, který investuje do výzkumu a vývoje a výrobních kapacit, ale také využívá silné stránky automobilového odvětví a usnadňuje rozvoj polovodičových aplikačních technologií, jako je propojená a autonomní mobilita. Evropská legislativa týkající se čipů by měla spojovat významné veřejné investice a lepší investiční podmínky na jednotném trhu se závazkem usnadnit globální obchod a soukromé investice.

„Rok 2021 byl poznamenán nedostatkem hořčíku, hliníku a oceli, jejich rostoucími cenami a řadou dalších problémů, přičemž samotné čipy zpozdily výrobu několika milionů vozidel po celém světě. Oslabené dodavatelské řetězce pravděpodobně zůstanou hlavním problémem automobilového průmyslu i v roce 2022, i když nedostatek čipů může být méně akutní. Přesto by se tomuto problému měli evropští politici věnovat s náležitou pozorností. V současné době se potýkáme s řadou problémů, kterým čelí automobilový průmysl, včetně těch, které souvisejí s politikou EU v oblasti klimatu, takže vhodné kroky EU, které pomohou zbavit se jedné z mnoha starostí, budou vítány,“ říká Tomasz Bęben, člen představenstva CLEPA.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!