Interaction pokračuje v Rekvalifikaci

23. června 2014, 13:59

Lakování automobilů je specifická oblast, ve které je stálý nedostatek pracovníků. Tato zodpovědná práce totiž vyžaduje specifické odborné znalosti a dovednosti.

Společnost Interaction podporuje vzdělávání, úzce spolupracuje s úřady práce a jako akreditovaná vzdělávací instituce úspěšně provozuje rekvalifikační kurzy Autolakýrník již řadu let. Není proto překvapením, že se podařilo u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditaci opět prodloužit.

Rekvalifikační kurz Autolakýrník, nově rozdělený na dvě části (Přípravář a Finální povrchová úprava), účastníky seznámí se všemi aspekty opravárenského lakování vozidel jak po praktické, tak i po teoretické stránce a připraví je plně na práci autolakýrníka. Pracuje se s nejmodernějšími materiály a technologiemi.

Je určen pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci nebo nemohou najít pracovní uplatnění ve svém původním oboru. Dále je účinnou pomůckou pro vedoucí pracovníky autoservisů a autolakoven, kteří potřebují rozvíjet znalosti svých zaměstnanců nebo potřebují rozšířit provoz lakovny a zaučit své zaměstnance pro práci autolakýrníka. V neposlední řadě může pomoci pracovníkům úřadů práce při zařazování nebo rekvalifikaci našich nezaměstnaných spoluobčanů.

Díky novému rozdělení, má nyní zájemce možnost volby a realizovat pouze jeden, nebo oba rekvalifikační kurzy. Pro výkon profese Autolakýrník je žádoucí absolvovat v plném rozsahu oba dva nabízené kurzy.

Pro zvládnutí nejsou potřebné žádné předchozí znalosti z oblasti opravy vozidel a není potřeba mít specielní fyzické předpoklady. Pracovní pozice autolakýrník je vhodná i pro ženy. Účastník kurzu musí mít dokončené minimálně dvouleté odborné učiliště nebo jakýkoliv obor s výučním listem.

Rekvalifikační kurzy plně korespondují s požadavky NSK (Národní soustava kvalifikací) na splnění kritérií dílčích kvalifikací Autolakýrník – Přípravář (kód 20-01-18-H) a Autolakýrník – Finální povrchová úprava (kód 20-01-19-H). Každý kurz se skládá z 20 hodin teoretické a 60 hodin praktické výuky. Celý kurz je zakončen závěrečnou 8 hodinovou zkouškou, po jejímž zdárném ukončení účastník obdrží patřičný certifikát s mezinárodní platností, se kterou je např. možné si otevřít vlastní živnost. Absolventi mohou najít pracovní uplatnění v autoservisech, autolakovnách, v opravnách užitkových a nákladních vozidel, autobusů a trolejbusů, drážních vozidel a pracovních strojů. Dále ve výrobních podnicích, kde se provádí jakékoliv lakování povrchů tlakovým vzduchem.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ: AUTOLAKÝRNÍK – PŘÍPRAVÁŘ
Termín zahájení kurzu: 25. 8. 2014
Uzávěrka přihlášek: 18. 8. 2014
– Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech
– Posuzování druhu a rozsahu poškození vozidla a následná volba technologického postupu a rozsahu opravy
– Maskování vozidla
– Příprava povrchu karoserie
– Volba, příprava a aplikace podkladových materiálů
– Základní obsluha zařízení lakovny
– Aplikace podkladových nátěrových hmot pneumatickými stříkacími pistolemi
– Seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí
– Oprava lakovaných povrchů broušením a leštěním
– Demontáž a montáž drobných částí karoserie

REKVALIFIKAČNÍ KURZ: AUTOLAKÝRNÍK – FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Termín zahájení kurzu: 15. 9. 2014
Uzávěrka přihlášek: 8. 9. 2014

– Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech
– Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot
– Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie
– Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence
– Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů
– Maskování vozidla
– Aplikace lakovacích materiálů pomocí pneumatických stříkacích pistolí
– Seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí
– Obsluha zařízení lakovny
– Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

Rekvalifikační kurzy Autolakýrník probíhají ve školicím středisku společnosti Interaction s.r.o. v prostorách SOU a SOŠ Praha a vedou je zkušení lektoři, kteří mají velmi bohaté zkušenosti z oblasti opravárenského lakování vozidel.

Společnost Interaction s.r.o. je součastně i importérem a distributorem autolaků Spies Hecker, lakovacích kabin USI Italia a kompletního vybavení autolakoven v České republice. Tím pádem může zaručit nejvyšší kvalitu produktů a přístup k nejnovějším poznatkům a pracovním postupům v oblasti lakování a přenést je přímo k účastníkům kurzů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!