Kdo za Českou republiku v Cars21?

7. února 2011, 0:00

Automobilový průmysl se rychle mění a právní předpisy, jimiž se řídí činnost sektoru, musí být přizpůsobeny novým požadavkům a realitě. Pouze tímto způsobem bude zaručena možnost dalšího rozvoje tohoto segmentu trhu a firem působících na něm. Řidiči budou mít přístup jak k levnějším dílům, tak levnějším službám, které nabízejí nezávislé servisy.

Na konci roku 2010, Evropská komise oživila skupinu CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century) pracující v letech 2005-2007. Skupina je zaměřena na poradenství pro Evropskou komisi ohledně přípravy průmyslové politiky pro automobilový sektor a implementaci strategie EU pro čistá a energeticky účinná vozidla. Bude se zabývat modelováním rozvoje v oblasti zvyšování efektivity spalovacích motorů, zaměří se na nové technologie v oblasti pohonu. Vzestup alternativních způsobů pohonu si vyžádá velké změny v infrastruktuře a systémech dopravy. Dlouhodobým cílem zůstává snižování produkce CO2, na jehož produkci se automobilová doprava významně podílí.

K účasti v CARS 21 bylo vyzváno sedm komisařů EK (mimo jiné průmyslu, dopravy, životního prostředí, energie, zahraničních věcí a obchodu), ministři z devíti členských států (Německo, Francie, Velké Británie, Itálie, Španělsko, Rakousko, Polsko, Česká republika a Švédsko) a hlavní představitelé spojené s automobilovým průmyslem, evropská průmyslová sdružení, výrobci automobilů a součástek.

Odborníci budou pracovat v pracovních skupinách zabývajících se otázkami, jako vnitřní trh, infrastruktura, která umožňuje mobilitu, zajištění přístupu k energii pro elektrická vozidla, politika týkající se emisí CO2 a obchodními, průmyslovými a sociálními aspekty v automobilovém průmyslu.

Své místo by si v této skupině jistě zasloužili i představitelé nezávislého trhu s automobilovými díly, kteří se mohou podílet na budování tohoto významného a prestižního týmu, který bude mít vliv na připravované právo z pohledu 4,6 milionu lidí zaměstnaných v podnicích EU automobilového průmyslu a 260 milionů řidičů, kteří využívají služeb nezávislých servisů. Na této možnosti již pracuje sdružení FIGIEFA, organizace která zastupuje národních asociace nezávislých velkoobchodníků s náhradními díly a komponenty. To nám umožňuje doufat, že právní předpisy budou brát v úvahu realitu trhu a budou chránit zájmy nejen automobilek, ale také nezávislé subjekty a všechny uživatele automobilů. Například polské sdružení SDCM nominovalo představitele distribučních firem Inter Cars a Moto-Profil, kteří byli akceptováni a nyní se zapojí do práce skupiny. Nevíme, kdo bude, nebo byl nominován za Českou republiku, ale jistě by si náš český nezávislý trh zasloužil, zastoupení v této skupině.

Stojí za to připomenout, že rok 2010 byl poznamenán mnoha významných automobilových událostí. Od 1. června letošního roku platí nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů (Nařízení komice EU 461/2010 – "Nová bloková výjimka"). V listopadu byly přijaty klíčové pozměňovací návrhy v evropském nařízení Euro 5/6.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!