Sdružení automobilového průmyslu zvolilo své představitele

4. prosince 2009, 0:00

Dne 3. prosince 2009 se konalo zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) Sdružení automobilového průmyslu. Na pořadu jednání byly mimo jiné volby nejvyšších představitelů Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) na období 2010 až 2011.

Pro následující dvouleté období Rada ředitelů zvolila:

• za prezidenta Sdružení AP Ing. Martina JAHNA, MBA,
člena dozorčí rady ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

• za viceprezidenty Sdružení AP
– Ing. Jiřího ČERNÉHO,
viceprezidenta Toyota Peugeot Citröen Automobile, s.r.o., Kolín – Ovčáry

– Ing. Pavla JUŘÍČKA, PhD.,
generálního ředitele BRANO GROUP a.s., Hradec nad Moravicí

– Ing. Oldřicha SVOBODU,
generálního ředitele HELLA Autotechnik, s.r.o., Mohelnice.

Dalšími členy Představenstva Sdružení AP jsou představitelé jednotlivých divizí Sdružení AP (za finální výrobce vozidel Ing.Miroslav BUREŠ, CSc., technický ředitel PANAV, a.s. a Ing.Daniel PATKA, generální ředitel IVECO Czech Republic, a.s., za výrobce skupin a dílů vozidel Ing. Mojmír ČAPKA, předseda představenstva BRISK Tábor a.s., Ing.Miroslav DVOŘÁK, generální ředitel MOTOR JIKOV Group, a.s. a Ing.Ladislav GLOGAR, výkonný manažer, MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, za účelové organizace Ing.Vladimír VOLÁK, ředitel RICARDO PRAGUE s.r.o. a ředitel sekretariátu Ing. Antonín ŠÍPEK. K datu konání Valné hromady bylo do činnosti Sdružení AP zapojeno 159 firem vyrábějících silniční vozidla, jejich skupiny, díly a příslušenství, výzkumné instituce a vysoké technické školy.

„Automobilový průmysl, vyznačující se vysokou efektivitou a přidanou hodnotou, je a bude i nadále jedním z klíčových sektorů české ekonomiky“, uvedl prezident sdružení Ing. Martin Jahn. Sdružení AP je jedním z nejsilnějších profesních uskupení v České republice. Jeho firmy nyní přímo zaměstnávají v souhrnu na 120 000 pracovníků a tržby z průmyslové produkce představují více než 600 mld. Kč za rok. Český autoprůmysl je proexportně orientován, vyváží téměř 80 % své produkce, z toho 84 % do zemí EU. Tímto potvrzuje i vysokou konkurenční schopnost. „Význam automobilové průmyslu spočívá nejen v tom, že tvoří přibližně 20 % průmyslové výroby i exportu České republiky. Má pozitivní vliv na zaměstnanost v dalších navazujících odvětvích národního hospodářství a výrobky jeho firem úspěšně propagují Českou republiku v zahraničí. Proto cítíme maximální zodpovědnost za další vývoj a rozvoj automobilového průmyslu v České republice“, konstatuje Ing. Martin Jahn.

Představitelé firem Sdružení AP na Valné hromadě projednali a stanovili též priority pro další období. Sdružení AP vidí záruky budoucí konkurenceschopnosti v nabídce technicky vyspělých produktů s vysokou přidanou hodnotou. K tomu již nyní vytváří základní dvě podmínky: rozvíjí výzkumnou a vývojovou základnu a silně se angažuje v rozvoji kvalifikovaných lidských zdrojů, především v technických oborech. V budoucnu však je nutné zintenzivnit aktivity v těchto oblastech a zároveň vést průběžný dialog i vyvíjet tlak na národní i evropské orgány, aby vytvářely odpovídající podmínky. „Toto vše jsme brali úvahu při stanovení tří strategických a tří operativních priorit naší činnosti pro další období“, dodává k tomu Ing. Martin Jahn. Radou ředitelů byly na zasedání stanoveny následující strategické priority:

• zavedení eura;
• podpora technického vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací;
• obnova vozového parku.

Mezi operativní priority pak byly zařazeny tyto oblasti:
• česká a evropská legislativa ovlivňující podnikání, výrobu vozidel, jejich skupin, dílů a příslušenství;
• oboustranné zlepšení komunikace s členskou základnou Sdružení AP;
• udržování korektních vztahů se sociálními partnery.

Kromě uvedených prioritních činností existuje dále celá řada problematik, kterým se Sdružení AP věnovalo již dříve a bude v jejich řešení pokračovat i nadále (např. flexibilita pracovního práva, likvidace autovraků, podmínky obchodování s emisními povolenkami, vymahatelnost práva a další).

Tisková informace č. 29/2009. Více na www.autosap.cz.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!