Autoprůmysl a vláda ČR zahájil strategickou spolupráci

, 17. února 2017, 10:26

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) představilo na odborném kolokviu v Mladé Boleslavi aktuální trendy v automobilovém průmyslu a jejich význam pro Českou republiku. AutoSAP, sdružující 144 firem a institucí automobilového průmyslu, přivítal tuto diskuzi a vnímá ji jako zahájení strategické spolupráce vlády ČR s automobilovým průmyslem a dalšími partnery s cílem přispět k budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Zásadní význam automobilového průmyslu pro Českou republiku zdůraznili v úvodu kolokvia předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka a prezident AutoSAP Bohdan Wojnar. Spolu s premiérem se strukturované debaty na témata rámcových podmínek pro nástup elektromobility, autonomního řízení a digitalizace zúčastnili také další představitelé české vlády: ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr dopravy Dan Ťok, ministr životního prostředí Richard Brabec, primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, náměstci místopředsedy vlády pro ekonomiku, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a náměstci ministryně školství a ministryně pro místní rozvoj.

Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar uvedl: „Dnes jsme společně s představiteli české vlády za účasti zástupců českého průmyslu i zahraničních řečníků učinili významné kroky k tomu, abychom výzvy, které před nás nástup Průmyslu 4.0, elektromobility, digitalizace, konektivity a autonomního řízení staví, proměnili v příležitosti.“

Členové vlády deklarovali odhodlání hledat společná řešení a do konce léta 2017 spolu s představiteli průmyslu a dalšími partnery připravit Pakt pro budoucnost automobilového průmyslu spolu s akčním plánem obsahujícím konkrétní opatření, která posílí konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu i v budoucnu. AutoSAP nabídl experty do společných pracovních skupin k rozvoji elektromobility a dobíjecí infrastruktury, spolupráci při aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility pro přípravu podmínek na testování autonomních vozidel i k posílení aspektu mobility v moderním digitálním světě na platformě chystané strategie Digitální Česko.

„K podpoře elektromobility je v České republice na co navazovat. Vládou schválený Národní akční plán čisté mobility je velmi dobrým základem pro další práci,“ řekl Bohdan Wojnar a dodal, „zaslouží si však ,upgrade´, pokud jde o cíle i opatření k jejich plnění, a nemyslím tím pouhý ,facelift´, pokud mohu použít výraz z naší automobilové branže. V oblasti digitalizace, elektrifikace a autonomního řízení spoléháme na to, že se jich vláda aktivně chopí, zastřeší stávající činnosti a všechny tyto iniciativy sjednotí do jednoho efektivního procesu.“

Účastníci jednání se shodli, že při společném úsilí všech aktérů má Česká republika dobrou výchozí pozici, aby se s výzvami vypořádala a domácí autoprůmysl byl nadále motorem české ekonomiky. Společným cílem je posílení vzdělanosti, zaměstnanosti a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Související články

Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice
Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice

Sdružení automobilového průmyslu – AutoSAP připravilo jednání profesních odborníků se členy vlády ČR o budoucnosti tuzemského automobilového průmyslu. Hlavními tématy bude příprava Česka na nástup takových výzev, jakými jsou e-mobilita, digitalizace, konektivita či autonomní řízení.

AutoSAP a SDA vítají opatření na omlazení vozového parku
AutoSAP a SDA vítají opatření na omlazení vozového parku

Svaz dovozců automobilů (SDA) i Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vítají Vládou ČR schválený „Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“ jako krok správným směrem. Automobilové asociace podporují návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na využití prostředků Státního fondu životního prostředí ke snižování emisí z dopravy a podpoře nákupu osobních vozidel šetrných k životnímu […]

Podepsána rámcová smlouva o konání Autosalonu 2017 v Brně
Podepsána rámcová smlouva o konání Autosalonu 2017 v Brně

V Brně byla 13.9.2016 podepsána třístranná rámcová smlouva o spolupráci na přípravě mezinárodního automobilového veletrhu s názvem AUTOSALON Brno. Každý kalendářní rok, počínaje rokem 2017, se bude Autosalon konat ve výstavním areálu BVV v Brně. Jeho pořadatelem budou Veletrhy Brno a odbornými gestory budou Sdružení automobilového průmyslu a Svaz dovozců automobilů.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!