Pravidla pro schvalování náhradních dílů automobilů

20. října 2012, 0:00

Pravidla pro schvalování náhradních dílů automobilů – Ing. Jiří Počta, odbor provozu silničních vozidel, Ministerstvo dopravy ČR.

VÝBAVA A NÁHRADNÍ DÍLY – (§ 75 a 76 zákona č. 56/2001 Sb.)

A) Výbava
věci, které jsou určeny k zajištění provozu, údržby a opravám vozidla, nebo k ochraně a zajištění přepravovaných osob nebo nákladů před újmou na zdraví, poškozením nebo před nepříznivými vlivy různého charakteru, nebo pro zvýšení komfortu jízdy a příjem nebo předávání informací z vozidla, například náhradní kolo, nářadí, výstražný trojúhelník, prostředky pro připevnění nákladů, lékárnička, jednotka úpravy vzduchu, rádiový přijímač.

Požadavky:
Použití pouze pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem – vyhláška č. 341/2002 Sb.

1) Výbava podléhající schválení (vyhláška č. 341/2002 Sb)
a) Mezinárodním předpisům EHK/OSN, EHS/ES/EU (homologace typu)Např: tažné zařízení, nezávislé topení, ochranné rámy vozidel, výstražný trojúhelník
b) Národním předpisům §§ 33, 34 a příloha č. 15 vyhláška č. 341/2002 Sb
Např.: nosiče zavazadel, tažná lana, tažné tyče, upínací soupravy, folie, sněhové řetězy

2) Výbava nepodléhající schválení – ostatní
Např.: elektronická zařízení používaná ve vozidle bez pevného spojení s vozidlem
Pozn.: přesto musí plnit obecné podmínky pro použití jako např. v tomto příkladě EMC

B) Náhradní díly
věci, které jsou určeny k nahrazení původního samostatného technického celku nebo konstrukční části vozidla

Požadavky:
Použití pouze pokud plní funkci dílu, jež nahrazuje, pokud existuje na daný díl mezinárodní předpis v systému EHK/OSN, EHS/ES/EU, pak podléhá schválení (homologaci) podle těchto předpisů.

1) Schvalované (homologované) díly
Např.: Náhradní brzdová obložení, světelná zařízení vozidel, pneumatiky

2) Ostatní díly
Např.: díly řízení, tlaková vedení, tlumiče, pérování

Pozn.: Může nastat kombinace více variant, např. z důvodu náběhu nových předpisů či použití některých komponent jako náhradního dílu i výbavy.

Rizika plynoucí z použití neschválené výbavy a dílů (podle národních či mezinárodních předpisů) nebo dílů neplnící původní funkci.

Bezpečnostní:
1) ohrožení bezpečnosti vlastní a přepravovaných osob
– nedostatečná pevnost – destrukce části v běžných situacích, např. nosiče, upínací soupravy, tažná lana
– špatná konstrukce – destrukce či deformace částí jiným způsobem ohrožující osádku vozidla, především v krizových situacích, např. díly řízení, pérování, ochranné rámy
– nedostatečná funkce – funkce nenaplňuje funkci původní nebo očekávanou např. osvětlení
– nebezpečí požáru – vlastní konstrukce či montáž nedostatečně zabraňuje možnosti přehřátí resp. požáru např. veškeré zařízení s elektrických napájením, nezávislé topení
2) ohrožení ostatních účastníků silničního provozu
– ohrožení vyplývající nehody vozidla z důvodů bodu 1
– osvětlení vozidla – oslnění protijedoucích vozidel, nedostatečná viditelnost vozidla
– úniky provozních kapalin
– poutání nákladu

Finanční:
– narušení záručních podmínek montáží neschválených dílů a z toho plynoucí ztráta záruky vozidla
– neplnění pojišťoven z důvodu použití „neschválených“ dílů – zákonné pojištění, havarijní, úrazové, další
– odstavení vozidla policií v ČR i v zahraničí z důvodu přímého ohrožení bezpečnosti silničního provozu
– „neprojití“ SME – v rámci vizuální kontroly přítomnost neoriginální a neschválení provedení systému ovlivňující emisní systém vozidla – omezení či zamezení provozování vozidla
– vážné a nebezpečné závady na STK – kontrola přítomnosti neoriginální a neschválených dílů – omezení či zamezení provozování vozidla

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!