Nový Balíček mobility Evropské komise vzbuzuje obavy o další fungování aftermarketu

6. června 2018, 8:54

Evropská komise zveřejnila v minulých dnech svůj třetí legislativní Balíček mobility, který zahrnuje širokou škálu témat, včetně propojeného a automatizovaného řízení. Balíček sice nastiňuje vizi automatizované mobility, ale nestanoví jasný plán pro přístup k datům ve vozidle.

Mezinárodní organizace FIGIEFA vítá skutečnost, že Komise uznala výsadní pozici automobilek v oblasti „přístupu k datům a zdrojům ve vozidle“ a problémy, které tím vznikají pro spravedlivou a nenarušenou soutěž, zejména ve formě centralizovaných „serverů vytvářejících platformu pro rozšířená data vozidla“.

Nicméně, máme má vážné obavy, protože balíček nestanovuje jasnou legislativní cestu, která by zaručila rovné podmínky pro všechny digitální produkty a služby „spojené s autem“, které by zajistily, že se spotřebitelé skutečně mohou rozhodnout s kým budou sdílet data ze svých aut a pro jaké konkrétní služby.

Návrhy Komise pouze opakují předchozí prohlášení obsažená ve zprávě GEAR 2030 Report a jsou zásadně nedostatečné v tom, co je nezbytné pro zajištění konkurenceschopných digitálních služeb a produktů pro řidiče.

Pokud nebude zavedena legislativa pro vzájemně spolupracující, standardizovanou, zajištěnou a bezpečnou digitální telematickou platformu v automobilu, pak je zde vážné ohrožení soutěže, inovací a volby spotřebitele u mobilních služeb a digitálních produktů. Nastal čas jednat, protože počet propojených vozidel se rychle zvyšuje.

Organizace FIGIEFA spolu s širokou koalicí subjektů automobilového průmyslu a služeb mobility, pojišťoven, řidičů – spotřebitelů a představitelů malých a středních podniků (SME) proto vyzývá Komisi, aby jednala na základě doporučení „sledovat situaci v oblasti přístupu k datům a zdrojům ve voze“ a poskytnout, také v souladu se Zprávou Evropského parlamentu o C-ITS, konkrétní pracovní program vedoucí k právnímu rámci umožňujícímu rovnou soutěž v digitálních službách.

Komise navíc nyní může potvrdit svůj závazek tím, že přijme definici Podpory vzdálené diagnostiky (nyní projednávané jako navazující ustanovení Informací o opravách a údržbě v rámci Nařízení o schválení typu vozidla), která by měla umožnit dálkovou, obousměrnou a nezávislou komunikaci s vozidlem poskytovateli služeb s přístupem k datům vozidla.

Kromě toho, dokud nebude přijat legislativní návrh, všichni poskytovatelé servisu by měli mít právo na nediskriminující přístup k systémům automobilek a přístup k datům a zdrojům ve voze nebo k těm datům a zdrojům v autě, které se již dnes nabízejí vybraným třetím stranám, což se v současnosti neděje.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!