Koncept Fair Play

, 21. července 2014, 10:59

Nová koncepce férové spolupráce zástupců automobilových značek a pojišťoven při vyřizování škodních událostí.

Koncept Fair Play vznikl na západ od nás ve Spolkové republice Německo. Pojišťovna Allianz a prémiový výrobce automobilů společnost BMW se rozhodli vytvořit tento koncept pro zlepšení kvality oprav u vozidel po dopravních nehodách. Určitou roli zde hrála i snaha napomoci zjednodušit celkový administrativní proces provázející zákazníka při vyřizování pojistné události. 

Tolik k minulosti, jaká je přítomnost a hlavně budoucnost toho konceptu u nás?  

Zastřešit a implementovat tento koncept v ČR přichází Svaz dovozců automobilů (dále SDA). Snahou SDA je vytvořit na dobrovolné bázi, smluvní spolupráci mezi Importéry, Pojišťovnami a vybranými (akreditovanými) Dealery/Koncesionáři. Co bude obsahem této trojstranné smlouvy? Například, budou stanoveny maximální ceny dílů, náhradních vozidel. Budou stanoveny minimální standardy vybavení karosáren a lakoven, nutné pro akreditaci opravce a v neposlední řadě bude trváno na opravách podle technologických postupů výrobců vozidel. Tato bohulibá aktivita zástupců Výrobců vozidel dozajista povede k narovnání současného stavu při opravách motorových vozidel po dopravních nehodách a povede ke snížení počtu mrtvých a raněných na českých silnicích. 

Skoro je až s podivem, že SDA přichází s takovým konceptem teprve nyní, když několik Importérů v ČR už v současnosti tyto standardy ve své síti opravců splňuje. Dobrým příkladem budiž Mercedes-Benz a Ford.

Podle našich informací už je v současnosti koncept Fair Play v ČR u jedné automobilní značky a jedné pojišťovny uplatňován a další značky se právě připravují k podpisu dvoustranné smlouvy mezi pojišťovnami a zastoupením automobilních značek. Současně je na úrovni SDA představován tento koncept i dalším subjektům na trhu, které by mohly na tomto projektu participovat ve prospěch svých fleetových zákazníků.

Jaká je tedy, podle našeho mínění, budoucnost konceptu Fair Play v ČR? Více než slibná. Protože přesně zapadá do současného vývoje v opravách motorových vozidel a zákaznických očekáváních na zásadním zlepšení situace při opravách vozidel po dopravních nehodách.
Motofocus.eu

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!