Evropská komise přijala novou sadu soutěžně-právních pravidel pro aftermarket

2. června 2010, 0:00

Pouhých 5 dnů před vypršením Automobilové Blokové výjimky číslo 1400/2002 (MVBER 1400/2002) oznámil komisař Evropské komise Almunia přijetí nového soutěžního legislativního nástroje pro automobilový sektor. Tato nová legislativní konstrukce, uplatněná od 1.června 2010, je složena z Nařízení o blokové výjimce zaměřené na automobilový aftermarket a je doprovázena sektorově specifickými pokyny, čímž poskytuje všem zúčastněným na tomto trhu jakéhosi průvodce.

FIGIEFA měla díky Evropské komisi možnost intenzivní výměny názorů během celého procesu a vítá přístup Komise, která věnuje zvláštní pozornost trhu s náhradními díly, opravám a údržbě vozidel, jenž je náchylný k problémům hospodářské soutěže. Komise se tak snaží uchránit správnou úroveň „hracího pole“ do budoucna. FIGIEFA zvláště vítá rozhodnutí Komise propojit sektorově specifickou směrnici o Blokové výjimce (BER) s detailnějšími Pokyny a zajistit tak účinně přístup k náhradním dílům a k technickým informacím pro nezávislé operátory a odvrátit tím anti-soutěžní snahy, jako je například zneužívání garanční podmínek.

Přístup k náhradním dílům, k technickým informacím a omezení garančních podmínek

Michel Vilatte, prezident FIGIEFA, k tomu říká: "Nová sada pravidel postavená na ustanoveních a výsledcích končící Blokové výjimky 1440/2002 je dobrým krokem správným směrem a formou jasného vzkazu směrem k výrobcům vozidel – nezávislí operátoři musí mít přístup k informacím o opravě a údržbě vozidla, nemělo by také být jakýmkoliv způsobem bráněno volnému toku originálních náhradních dílů dodávaných výrobci, jakož i dílů srovnatelné kvality. Garance výrobců vozidel, ať už smluvní či rozšířené, by neměly být podmiňovány exkluzivním servisem vozidla v autorizované síti opraven".

Sledování a vymáhání soutěžního práva

FIGIEFA věří, že tato pravidla by měla být schopna ochránit nezávislé tržní operátory proti anti-soutěžnímu chování prostřednictvím řádného monitoringu a vymáhání práva, což by mělo být v nadcházejících měsících hlavním úkolem antimonopolních úřadů, a to jak evropského, tak i těch národních.

Z tohoto pohledu, FIGIEFA vítá jasný vzkaz Evropské komise zakotvený v Pokynech, že "strany by si měly uvědomit, že se jedná o rozhodnutí EK chránit hospodářskou soutěž mezi členy autorizované sítě a nezávislými opraváři."

FIGIEFA se proto v nadcházejících měsících bude především snažit o aplikaci nového režimu, bude sledovat jeho uplatňování napříč celou Evropou a bude indikovat Evropské komisi pokusy o anti-soutěžní jednání.

Pouze cílené sledování a vymáhání práva učiní nová pravidla skutečně odolnými pro příští desetiletí.

Další informace:
JUDr. Miroslav Brůžek
SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky, člen mezinárodní federace FIGIEFA

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!