SISA jednala

27. listopadu 2019, 14:20

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se sešli zástupci členských firem sdružení importérů a dovozců součástí automobilů a servisní techniky k zasedání valné hromady sdružení. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který rozhoduje o základních cílech sdružení a jeho strategii.

Valná hromada projednala a schválila zprávu představenstva o své činnosti v období od ledna 2019, zprávu o hospodaření sdružení, plán aktivit pro rok 2020 a návrh rozpočtu pro rok 2020.

Z úvodního slova prezidenta sdružení p. Jiřího Sýkory uvádíme:

Naše sdružení v součinnosti s organizací FIGIEFA bude v nadcházejících měsících zapojeno do konzultačního procesu na obhajobu blokové výjimky pro opravy a servis motorových vozidel. Výrobci vozidel nesmějí bránit dodavatelům dílů, aby dodávali své výrobky jako náhradní díly nezávislým distributorům a servisům. Nezávislé autoservisy musejí mít možnost volně nakupovat a používat náhradní díly nebo vybavení pro opravy a údržbu vozidel. Výrobci vozidel nesmějí podmiňovat záruku opravou a servisem vozidla pouze v autorizovaném servisu. Nezávislé autoservisy a distributoři musejí mít zaručen přístup k technickým informacím ve stejné míře jako autorizované autoservisy.

Upgrade blokové výjimky by měl všechna tato pravidla zaručit. Výsledek diskusí bude mít rozhodující dopad na celý sektor nezávislého aftermarketu. Budeme potřebovat podporu všech členů sdružení.

K tomu, abychom zvládli všechny nové výzvy, které před námi stojí, musí zůstat SISA jednotná a silná.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!