Zákaz spalovacích motorů – dánská myšlenka pro klimatickou neutralitu

7. června 2021, 15:45

Dánsko požaduje, aby Evropská komise do roku 2030 zakázala prodej nových automobilů na konvenční paliva. Realizace tohoto návrhu bude znamenat uzavření celého odvětví automobilové výroby a zánik obrovského množství pracovních míst.

Diskuse o Zelené dohodě pro Evropu neboli o tom, jak dosáhnout klimatické neutrality v Evropě do roku 2050, pokračuje. Co se týče cílů, zdá se, že se všichni shodují – snížení emisí CO2 je nezbytné pro záchranu klimatu a zajištění budoucnosti světa. Spory však vyvolávají návrhy konkrétních řešení, zejména ty, které nezohledňují všechny evropské podmínky.

Dánsko vyzvalo Evropskou komisi, aby stanovila rok 2030 jako termín pro ukončení prodeje nových automobilů se spalovacími motory. Ve výzvě se uvádí, že vozidla s nulovými emisemi, jako jsou elektromobily, by měla být v čele přechodu ke klimatické neutralitě dosažené nejpozději do roku 2050.

Radikální nápady

Jedná se zatím o nejradikálnější návrh, který byl kdy oficiálně předložen, ačkoli již v březnu zaslaly Rakousko, Belgie, Dánsko, Řecko, Irsko, Litva, Lucembursko, Malta a Nizozemsko Evropské komisi pracovní dokument, v němž signatáři požadovali stanovení lhůty pro postupné ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory.

Mnoho odborníků na danou problematiku však varuje, že zavedení dánského požadavku by znamenalo katastrofu pro evropský automobilový průmysl, který je již nyní pod tlakem extrémně přísnou normou Euro7, jež má vstoupit v platnost v roce 2025. Dánský návrh by prakticky znamenal faktickou likvidaci celého hospodářského odvětví, jakým je výroba komponentů pro konvenční pohon. Jak spočítali němečtí odborníci, v důsledku takového kroku by v Evropě zaniklo několik milionů pracovních míst v průmyslu a službách.

Vázne komunikace

Tyto radikální návrhy postrádají komplexní přístup ke snižování emisí, který by zohledňoval specifika jednotlivých zemí. Jedním z problémů, který není v podobných projektech zohledněn, jsou velké sociální rozdíly. Úroveň příjmů v zemích bývalého východního bloku je stále hluboko pod průměrem EU a mezi těmito a nejbohatšími zeměmi, jako je Dánsko, je velký rozdíl. Ceny nových automobilů jsou na podobné výši jako v bohatých zemích, takže si je může dovolit jen velmi malá část společnosti. Na druhou stranu elektromobily, které jsou mnohem dražší než vozidla s konvenčním pohonem, kupuje jen malá skupina nejbohatších, což se odráží mimo jiné v prodejních výsledcích.

Ukončení prodeje nových osobních a užitkových vozidel se spalovacím motorem již v roce 2030 bude znamenat, že se automobil stane stále vzácnějším zbožím. Ceny ojetých vozidel prudce vzrostou, což zvýší stáří vozového parku. Lidé budou jezdit nejenom ve stále starších automobilech, ale také v autech v horším technickém stavu, což rozhodně nepovede k očekávanému snížení emisí. Výsledek bude tedy pravděpodobně opačný, než bylo zamýšleno.

Mnoho cest ke klimatické neutralitě

Evropské sdružením výrobců automobilových součástek (CLEPA) spolu s dalšími podobně orientovanými sdruženími podporuje plán na dosažení klimatické neutrality do poloviny století. Sdružení se však zasazuje o to, aby opatření ke snížení emisí byla v automobilovém průmyslu prováděna technologicky neutrálně, tj. aby pomocí legislativy nedošlo k likvidaci celého odvětví a aby konvenční technologie pohonu nebyla úplně zavržena.

Oborová sdružení určitě nejsou proti rozšíření elektromobility, právě naopak. Nechtějí však, aby došlo k uzavření například velké části odvětví výroby, která je spojena s konvenčními pohony. Tato technologie má stále potenciál při snižování emisí v dopravě. Hybridní konstrukce, včetně stále populárnějších plug-in hybridů, dowsing, start-stop, stále se zdokonalující pohonné systémy, používání emisně neutrálních e-paliv – všechna tato řešení rovněž vedou k redukci znečisťujících látek. Je proto důležité nahlas říct, že klimatické neutrality lze dosáhnout mnoha způsoby, nejen prostřednictvím elektromobility.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 8. června 2021, 13:34 0 0

Je příznačné, že se pro zákaz výroby aut se spalovacími motory vyslovují země, které nemají automobilový průmysl a tudíž je na rozdíl od těch, v nichž automobilky a dodavatelé působí, nečekají bankroty a masivní propouštění.

Odpověď