Prohlášení FIGIEFA k ruské invazi a válce na Ukrajině

9. května 2022, 10:07

FIGIEFA pozorně sleduje nedávný vývoj vyvolaný invazí, kterou Rusko zahájilo proti Ukrajině a jejíž obětí jsou nyní miliony nevinných občanů. Již po několika týdnech se tato válka vyvinula v humanitární katastrofu. Ruská agrese také přímo poškozuje podniky reprezentované členy FIGIEFA, jejich zaměstnanci s jejich rodinami. Členové FIGIEFA poskytují uprchlíkům finanční podporu, ale také pomáhají zejména rodinám z ukrajinských distribučních středisek.

FIGIEFA odsuzuje tuto brutální agresi a porušování základních evropských principů na evropském území: demokracie, suverenity, právního státu, lidských práv a svobodu volby.   

Evropská unie, Spojené království, Spojené státy americké a další země přijaly širokou škálu opatření omezujících obchod s Ruskem a Běloruskem, jakož i sankce vůči jednotlivcům, institucím a společnostem s vazbami na Rusko nebo Bělorusko (dále jen “sankce”).

S produktovým portfoliem až 300 000 položek náhradních dílů pro lehká a těžká motorová vozidla může nezávislá distribuce automobilových dílů hrát roli důležitou úlohu při úspěšném uplatňování sankcí. Přerušení dodávek náhradních dílů, jakožto zboží dvojího užití, bude mít dopad na kontinuitu, funkčnost a logistické kapacity ruské dopravy a pro vojenská vozidla. Ovlivní také údržbu luxusních vozidel, která byla zahrnuta do sankcí EU a která se zaměřují na doprovod ruského vůdce zákazem vývozu luxusního zboží.

Kromě humanitárních aspektů věří členové FIGIEFA v právní stát, svobodnou volbu spotřebitelů, volný obchod a volnou hospodářskou soutěž v rámci globálních, evropských a vnitrostátních pravidel a předpisů.  Rusko svou agresí zničilo důvěru investorů a obchodních partnerů ve vytvoření společného budoucího růstu, který by byl přínosem jak pro podniky, tak pro spotřebitele v Rusku.

FIGIEFA vždy uznává právní stát a cíle, k jejichž dosažení jsou tyto sankce určeny, a vyzývá nejen   své členy, ale všechny provozovatele řetězce automobilového trhu s náhradními díly – od výroby zboží  až po  poskytování  technických  informací a služeb  – za účelem dodržování sankcí a jejich uplatňování s nejvyšší úrovní pečlivosti.   

Nejbezpečnějším a nejúčinnějším způsobem, jak zajistit dodržování sankcí, je ukončit veškeré obchodní aktivity s Ruskem a Běloruskem. V této souvislosti si FIGIEFA uvědomuje, že mohou existovat obtížné okolnosti, dokonce i závažné negativní důsledky pro zahraniční společnosti v Rusku.

FIGIEFA dále vyzývá k důkladnému přezkoumání obchodních aktivit v jiných zemích, například   v   zemích sousedících s Ruskem, aby se zabránilo možnému obcházení sankcí prostřednictvím re-exportu.

FIGIEFA dále vyzývá Evropskou unii, aby se zabývala možným obcházením sankcí během dvoustranných rozhovorů se třetími zeměmi, které nejsou přímo podřízeny právu EU tak, aby bylo zajištěno, že sankce budou úspěšné.

FIGIEFA je evropská federace a politická reprezentace nezávislých distributorů automobilových náhradních dílů vůči institucím Evropské unie a OSN. Sdružuje 19 národních asociací a předních hráčů na trhu. Evropští nezávislí distributoři automobilových náhradních dílů prostřednictvím husté sítě více než 50 000 prodejen provozovaných 30 000 společnostmi, většinou malými   a středními podniky, a více než 350 000 zaměstnanci, poskytovat inovativní a konkurenceschopná řešení pro bezpečnou, inteligentní, udržitelnou a cenově dostupnou silniční mobilitu v celé Evropě. Jsou klíčovou součástí širšího ekosystému evropského automobilového trhu s náhradními díly, který se skládá z 500 000 společností a 4,3 milionu zaměstnanců, kteří udržují technickou způsobilost 320 milionů vozidla na evropských silnicích.

SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky je řádným členem FIGIEFA od roku 1994.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!