Inovace MICHELINu se netýkají jen pneumatik: Technologie motoru jako součásti kola podporuje udržitelnou mo

18. července 2011, 0:00

Kromě pneumatik, které jsou po Michelin základem, se společnost snaží hledat i jiné cesty, jak maximalizovat energetickou účinnost. Díky spolupráci s dalšími společnostmi při navrhování nových vozů Michelin nevynechá žádnou oblast výzkumu a využívá každou příležitost, takže se na problematiku efektivního využívání materiálů zaměřuje ze všech možných úhlů pohledu.

Jednou z takovýchto inovací je vyvinutí elektrického motoru, který má energetický výkon více než třikrát větší než motor s vnitřním spalováním. V budoucnu již nebude motor s vnitřním spalováním monopolně ovládat trh, tak jak tomu bylo po mnoho desetiletí, a zvýší se počet elektrických vozidel. Na trhu jsou již k dostání hybridní vozidla, a jejich větší využívání je podpořeno zavedením přísných nařízení vyžadujících snížení emisí CO2. V souladu s tímto vývojem vyvinul Michelin motor jako součást kola, technologii založenou na Active Wheel, která pomáhá výrobcům automobilů přizpůsobit se změnám způsobným vývojem elektrických motorů. V praxi to znamená, že Michelin zapracoval do kola elektrický motor i brzdný systém. Toto kolo představuje technické řešení, díky kterému je možné přepracovat design motorových vozidel tak, aby byla lehčí, kompaktnější a prostornější. Motorová kola například umožnila navrhnout autobus, který má velmi nízko posazenou podlahu podlahu. Je možné je použít jak na přední, tak na zadní nápravě v závislosti na typu použití. Je to opět další důkaz závazku Michelinu učinit své inovace opravdu dostupnými a snadno adaptovatelnými pro specifické potřeby každého vozidla. Technologický průlom skrývající se za motorovým kolem spočívá v kompaktním motoru. Tento elektrický motor, který Michelin vyvinul, je nejmenší na trhu.Síla, kterou ve srovnání se svou váhou dokáže vyprodukovat, je ve srovnání s konkurenčními řešeními naprosto ojedinělá a představuje důležitý způsob snížení neodpružené váhy. Díky zmenšení velikosti jednotlivých součástek mohl Michelin zcela přepracovat strukturu kola. Již od počátku, kdy se Michelin začal zabývat pokusy zapracovat elektrický motor do kola, spolupracuje aktivně s výrobci automobilů na několika projektech. To vedlo k vývoji celé řady inovací, které lze využít pro automobily určené do městského provozu, jako je například BB1 navržený pro PSA Peugeot Citroën. Spolehlivost a trvanlivost této technologie byla potvrzena celou řadou testů. Použití nových technologií u hybridů – projekt Velroue Z krátkodobého i střednědobého hlediska je motorizované kolo velmi užitečné pro transformaci vozů s motory s vnitřním spalováním na hybridní vozidla, aniž by bylo nutné provést zásadní změny u elektrického pohonu. To se týká například dodávek a dalších lehkých užitkových vozidel, které mají na automobilovém trhu poměrně významný podíl, s čímž souvisí také emise CO2, které vyprodukují. Tato vozidla se dvěma moduly pohonu přestavují přijatelné alternativní řešení, které spojuje nehlučné, bezemisní výhody elektrického motoru s vylepšeným motorem s vnitřním spalováním. Řeší tedy problémy vozidel tím, že nabízejí řešení v podobě elektrického motoru pro použití ve městě a zároveň nižší emise uhlíku při jízdě na silnicích a dálnicích. A protože vozidla určená do městského provozu, která jsou vybavena elektrickými motory, také snižují škodlivé emise, jsou vhodná pro použití v centrech měst, kde se úřady snaží zavést přísná omezení na vjezd vozidel. Motorizovaná kola nabízejí celou řadu výhod. Nejen že snižují spotřebu potřebné elektrické energie, a tím také velikost a náklady na baterii, ale zároveň snižují vliv přídavného elektrického motoru na velikost možného zatížení nákladem. Proto Renault a Michelin zahájili společně s institucemi veřejné správy a French Institute of Petroleum/New Energies (IFPEN) projekt Velroue. Tento projekt, který je financován francouzskou Agency for the Environment and Energy Management (ADEME), má v plánu otestovat koncept nového vozu se dvěma moduly provozu Renault Kanylo, který je provozu schopen v : – Elektrickém modulu pro provoz ve městě se dvěma předními motorizovanými koly. – Modulu motoru s vnitřním spalováním pro provoz mimo město s optimalizovanou sníženou spotřebou paliva. Kromě výhod, které elektrické vozidlo nabízí při jízdě v městském a příměstském provozu má také celou řadu dalších skvělých vlastností. Motorizované kolo pro městské autobusy: projekt ElLisup Počet obyvatel ve městech v mnoha regionech na světě roste nezadržitelným tempem. Děje se tak například v Africe, Asii, na středním Východě a v latinské Americe. Počet metropolitních oblastí s více než 10 miliony obyvatel se neustále zvedá. V této situace by znamenalo široké využití plně elektrických městských autobusů významný pokrok, který by představoval pro obyvatele rozvojových zemí výrazně lepší mobilitu. Zároveň by díky takovýmto autobusům byla městská doprava v daných zemích šetrnější k životními prostředí. Například Čína se snaží o rychlé a masivní zavedení plně elektrických městských dopravních systémů. Proto Michelin považuje městské autobusy za přirozenou možnost jak využít v praxi technologie jako je motorizované kolo. Může také nabídnout jedinečnou kombinaci sady pneumatika/kolo. Motorizované kolo vybavené pneumatikou Michelin malé velikosti se sníženou spotřebou paliva tak představuje energeticky úsporné řešení, které zároveň nabízí možnost optimalizace vnitřního prostoru. S vidinou tohoto základního cíle zahájil Michelin práci na projektu ElLisup, který řídí Irisbus/Iveco a financuje ADEME. Základem projektu jsou standardní 12ti metrové elektrické a hybridní autobusy vybavené lithiovými bateriemi a superkondenzátory. Cílem tohoto projektu je vyvinout hybridní a elektrický autobusy, které by bylo možné v obou případech rychle dobít. V širším slova smyslu je cílem projektu také propagovat elektrifikaci autobusové dopravy a ukázat, že i tento druh veřejné hromadné dopravy je ekonomicky životaschopný. U těchto vozidel se počet náprav zvedl ze dvou na 4, z nichž dvě jsou vybaveny motorizovanými koly. Palivový článek Michelinu: Inovativní projekt, který spojuje baterii a palivový článek Největším problémem elektrických vozidel je dnes možnost ujet co největší vzdálenost mezi dvěma dobíjecími stanicemi. Řešení tohoto problému bude hrát v rozšiřování využívání elektrických vozů hlavní roli. Z tohoto pohledu může mít tedy palivový článek opravdu velký význam. Při stejné váze, jako má baterie, může elektrické vozidlo s palivovým článkem dojet dvakrát až čtyřikrát dále. Michelin proto podporuje projekt F-City H2, který využívá kombinaci baterie a palivového článku coby zdroje energie. Projekt nabízí celou řadu výhod, protože hustota energie se zvedne 3,5krát. Navíc se doba potřebná pro dobití vodíkového článku počítá v minutách a nikoliv v hodinách jak tomu bylo v případě baterií. Mimo to může být teplo vytvořené palivovým článkem sekundárně využito pro vyhřátí kabiny pro pasažéry. Jakmile bude tento projekt dokončen, bude poprvé v historii možné, aby byla ve Francii zaregistrována vozidla poháněná vodíkem v souladu se směrnicí Evropské komise Directive 79/2009. Díky svým novým palivovým článkům nabízí Michelin řešení, která ve smyslu efektivity a výrobních nákladů znamenají skutečný krok správným směrem.

Zdroj: michelin.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!