Bridgestone nyní používá při vývoji zimních pneumatik objektivní metody testová

17. února 2012, 0:00

Nový zkušební polygon ve Švédsku poskytuje společnosti Bridgestone prostor i zázemí pro objektivní testování zimních pneumatik.

Objektivní testy jsou prováděny podobným způsobem jako na nejmodernějším evropském zkušebním polygonu Bridgestone, který je určený k testování letních pneumatik a nachází se v italské Aprilii, přibližně 30 km na jih od evropského technického střediska Bridgestone.

Preciznost měřitelného testování
Objektivní testování kvantitativně měří pohyb vozidla, a umožňuje tak inženýrům vypočítávat míru přilnavosti pneumatiky ke zmrzlému povrchu. Tato data jsou důležitá pro dosažení ještě preciznější konstrukce pneumatik.

„Naše investice do zkušebního polygonu ve Švédsku umožňují inženýrům společnosti Bridgestone provádět analýzu dat, která je nezbytná pro vývoj nejlepších zimních pneumatik ve své třídě,“ vysvětluje Fernando Baldoni, vedoucí výzkumu pneumatik společnosti Bridgestone Europe.

Tradiční zimní testování bylo z velké části založeno na „subjektivním“ hodnocení ovladatelnosti, při němž zkušební jezdec hodnotil chování vozidla. Postřehy řidiče byly dále doplňovány laboratorními simulacemi a porovnáváním s referenčními vzorky. Řidič zpravidla sestavoval „subjektivní“ hodnocení řízení, zatáčení a celkové přilnavosti pro každou testovanou pneumatiku za stanovených specifických podmínek.

Měření kontaktní síly
Objektivní testování měří ovladatelnost vozidla kvantitativně. Přijímače signálu GPS a optické senzory na automobilu přenášejí data o jízdní dynamice vozidla, která jsou souběžně porovnávána s informacemi o aktuálním úhlu natočení volantu. Inženýři mohou sledovat podélné a příčné zrychlení, míru stáčení vozidla kolem svislé osy a srovnávat úhel natočení pneumatiky se skutečným směrem jízdy vozidla. Subjektivní hodnocení řidičem zůstává součástí sledovaných parametrů, protože může být zdrojem cenných informací pro porozumění jízdní dynamiky vozidla.

Uvedený přístup založený na datech umožňuje inženýrům dokonale pochopit chování vozidla a na základě naměřených sil působících na pneumatiku na zmrzlém povrchu analyzovat, jaké části konstrukce pneumatiky dobře plní svou funkci a jaké části vyžadují zlepšení. Kontaktní síla mezi pneumatikou a sněhem je měřitelná a inženýři s touto veličinou získávají důležitý nástroj pro návrh konstrukce a vývoj vysoce kvalitní zimní pneumatiky.

„Zimní zkušební polygon společnosti Bridgestone je víc než jen ledová testovací dráha… je to technické středisko v srdci vývoje technologie zimních pneumatik,“ říká Fernando Baldoni.


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!