Bridgestone považuje pampelišku koksaghyz za možný trvale udržitelný zdroj přírodního kaučuku

8. června 2012, 0:00

Společnost Bridgestone Corporation (Bridgestone) oznámila, že nedávný výzkumný projekt organizovaný dceřinou společností Bridgestone Americas Tire Operations (Bridgestone Americas) přinesl slibné výsledky. Podle nejnovějších poznatků by se pampeliška koksaghyz mohla stát komerčně využitelným obnovitelným zdrojem vysoce kvalitního kaučuku pro výrobu pneumatik.

Bridgestone Americas je jedním z mnoha partnerů projektu zaměřeného na výzkum pampelišky koksaghyz vedeného organizací PENRA (Program for Excellence in Natural Rubber Alternatives), která se zabývá výzkumem alternativních zdrojů přírodního kaučuku a sídlí v Ohijském zemědělském výzkumném a vývojovém středisku (Ohio Agricultural Research and Development Center) na Ohijské státní univerzitě (Ohio State University). Bridgestone Americas v rámci své specifické role v projektu zkoumá vlastnosti přírodního kaučuku získaného z pampelišky koksaghyz.

 

Pampeliška koksaghyz (botanický název: Taraxacum kok-saghyz) je odlišným druhem než pampeliška lékařská, která se běžně vyskytuje v USA i Evropě (botanický název: Taraxacum officinale).

„Víme, že existuje více než 1200 druhů rostlin, z nichž lze teoreticky získávat přírodní kaučuk. Je však obtížné nalézt takovou rostlinu, z níž by bylo možné prakticky vyrábět kaučuk v kvalitě a množství, nutném pro uspokojení poptávky současného trhu s pneumatikami,“ řekl Dr. Hiroshi Mouri, prezident Střediska Bridgestone Americas pro výzkum a technologie (Bridgestone Americas Center for Research and Technology). „Bridgestone i nadále věnuje značné prostředky na hledání trvale udržitelných alternativ přírodního kaučuku potřebného k výrobě pneumatik a ostatních vysoce kvalitních kaučukových produktů. Proto jsme nadšeni z tohoto potenciálně převratného objevu s pampeliškou koksaghyz.“

Dceřiné společnosti Bridgestone budou v létě provádět další testy přírodního kaučuku získaného z pampelišky koksaghyz ve svých technických laboratořích v Akronu a Tokiu. Testování ve větším měřítku bude následovat v roce 2014.

Tato zpráva přichází krátce po oznámení z března 2012 o výzkumném a vývojovém projektu zaměřeném na keř guayule (Parthenium argentatum), který roste v jihozápadní části USA a v severním Mexiku a může se stát alternativou přírodního kaučuku získávaného z gumovníku (Hevea brasiliensis). Společnost Bridgestone Americas založila pro tento projekt pilotní farmu a buduje středisko pro výzkum procesu výroby kaučuku na jihozápadě Spojených států amerických.

Surovina pocházející z pampelišky koksaghyz a keře guayule se kvalitou téměř shoduje s přírodním kaučukem získávaným z gumovníku, který je v současnosti hlavním zdrojem přírodního kaučuku pro výrobu pneumatik.

Tento nový projekt je stejně jako projekt Guayule realizován společností Bridgestone Americas ve spolupráci s Bridgestone. Bridgestone poskytuje pro tyto projekty financování a strategickou podporu, zatímco Bridgestone Americas zodpovídá za jejich realizaci. Bridgestone Americas navyšuje v rámci technické a výzkumné podpory projektů disponibilní zdroje Střediska pro výzkum a technologie a Technického střediska v Akronu (stát Ohio).

Poptávka po pneumatikách podle prognóz pro blízkou i vzdálenou budoucnost neustále poroste. Bridgestone cítí v této situaci svou zodpovědnost a podporuje šetrné využívání omezených přírodních zdrojů vývojem inovativních technologií a zaváděním příslušných opatření ve svém podnikání. Bridgestone využívá jednotlivých snah, jako jsou projekty na výzkum pampelišky koksaghyz a keře guayule, k vývoji pneumatik vyrobených 100% z trvale udržitelných materiálů (obnovitelné a recyklovatelné zdroje). Bridgestone se angažuje v dalších snahách o vývoj technologií a procesů, které snižují spotřebu materiálu nebo umožňují jeho opětovné využití či recyklaci. Více informací o všech ekologických aktivitách společnosti Bridgestone po celém světě naleznete na http://www.bridgestone.com/responsibilities/environment/.

Více informací o projektu PENRA zaměřeném na výzkum pampelišky koksaghyz naleznete na http://www.oardc.osu.edu/penra/.

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!