Bridgestone Corporation a Ajinomoto Co., Inc. společně vyvíjejí syntetický kaučuk z biomasy

25. června 2012, 0:00

Společnost Bridgestone Corporation úspěšně polymerizovala vysoce kvalitní syntetický cis-polyisopren z isoprenu dodaného společností Ajinomoto Co, Inc., která se podílí na vývoji syntetického kaučuku pro pneumatiky a isopren vyrábí z biomasy.

V souvislosti s rostoucím počtem automobilů po celém světě se očekává, že bude vzrůstat poptávka po pneumatikách. Bridgestone proto ve snaze o vytvoření trvale udržitelné společnosti podporuje vývoj technologií a obchodních modelů přispívajících k většímu využívání recyklovatelných a obnovitelných zdrojů.

Bridgestone podporuje rozmanité iniciativy usilující o vytvoření „100% trvale udržitelných materiálů“ do roku 2050, protože syntetické kaučuky získávané z ropy jsou trhem s omezeným potenciálem dodávek. Bridgestone hledá způsoby, jak získávat suroviny z obnovitelných zdrojů, aby bylo zajištěno trvale udržitelné zásobování.

Syntetický kaučuk byl nyní úspěšně polymerizován s využitím isoprenu vyrobeného z biomasy společností Ajinomoto, která disponuje nejvyspělejšími fermentačními technologiemi na světě. Tento úspěch by mohl být hlavním impulzem pro dosažení cíle společnosti Bridgestone v podobě trvale udržitelné společnosti. Syntetický kaučuk spojený s isoprenem z biomasy pomocí společností Bridgestone patentovaných technologií polymerizačního katalyzátoru může navíc posloužit k ověření praktické využitelnosti tohoto materiálu.

Bridgestone očekává, že syntetický kaučuk přispěje k diverzifikaci zdrojů surovin pro výrobu pneumatik, protože v některých případech může nahradit přírodní kaučuk. Do budoucna usiluje Bridgestone Group o podporu bioinženýrských technologií pro výrobu syntetického kaučuku a zároveň pracuje na ověření všech vlastností syntetického kaučuku a na dalším vylepšování technologií polymerizačního katalyzátoru s cílem vyvinout syntetický kaučuk s ještě lepšími vlastnostmi.

Bridgestone pracuje na vývoji pneumatik ze „100% trvale udržitelných materiálů“ (obnovitelných a recyklovatelných zdrojů) v rámci výzkumu biomateriálů pro výrobu jak přírodního, tak i syntetického kaučuku. Zároveň se angažuje v dalších snahách o vývoj technologií a procesů, které snižují materiálovou náročnost nebo umožňují opětovné využívání a recyklaci zdrojů. Účastní se také projektů zaměřených na vývoj koncepčních pneumatik vyrobených ze „100% trvale udržitelných materiálů“.

1. Stručné informace o úspěšně polymerizovaném syntetickém kaučuku
·Jako výchozí surovina slouží biomasa
·Isopren se vyrábí fermentační technologií od společnosti Ajinomoto Co, Inc.
·Technologie polymerizačního katalyzátoru Bridgestone pro výrobu polymerizovaného syntetického kaučuku


Syntetický kaučuk z biomasy (vysoce kvalitní cis-polyisopren)

2. Rozdělení rolí mezi společnostmi Bridgestone a Ajinomoto ve společném vývoji a materiálových procesech při výrobě syntetického kaučuku
 

Legenda:
Resources = suroviny
Intermediate raw materials = meziprodukty
Raw materials = základní materiály
Fermentation = fermentace
Purification = čištění, rafinace
Polymerization = polymerizace
Processing = zpracování
Isoprene-producing bakteria = bakterie produkující isopren
Polymerization catalyst = polymerizační katalyzátor
Biomass = biomasa
Isoprene = isopren
Synthetic rubber = syntetický kaučuk (polyisopren)
Fermentation manufacturing technology (Biotechnology tip) = fermentační výrobní technologie (využití biotechnologie)
Synthesis technology of the rubber (Polymerization catalyst technology) = technologie syntetizování kaučuku (technologie polymerizačního katalyzátoru)

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!