Podle Bridgestone není 63 % vozů připraveno na letní dovolenou

16. July 2012, 0:00

Nejnovější evropský průzkum společnosti Bridgestone ukazuje, že 63 % motoristů jezdí na podhuštěných pneumatikách a téměř 20 % z nich má na svém vozu alespoň jednu pneumatiku opotřebovanou tak, že nesplňuje ani požadavek legislativy EU na minimální hloubku dezénu.

Alarmující výsledky, vycházející z bezpečnostních kontrol pneumatik provedených společností Bridgestone během roku 2011 na 46.000 vozidlech v 11 zemích EU, ukazují, že příliš mnoho motoristů nevěnuje svým pneumatikám patřičnou péči. Tento závěr je znepokojivý zejména v letním období, kdy miliony rodin v Evropě vyrážejí v těžce naložených vozech na svou nejdelší cestu roku.

Gert Meylemans, senior manager evropského oddělení komunikace společnosti Bridgestone Europe k tomu říká: „Péče o pneumatiky je životně důležitá pro bezpečnost, ekologičtější automobilovou dopravu a hospodárnost. S nadcházejícím obdobím letních prázdnin Bridgestone znovu upozorňuje řidiče, aby si před odjezdem zkontrolovali stav svých pneumatik a tlak vzduchu.“

Podhuštěné pneumatiky nejsou jen bezpečnostním rizikem…
Zatímco většina řidičů si uvědomuje nebezpečí nadměrného opotřebení běhounu, mnohem méně motoristů si očividně uvědomuje to, že pneumatiky, podobně jako míč, přirozeně ztrácejí časem tlak vzduchu a musí se pravidelně dohušťovat.

Opomenutí v této oblasti znamená riskovat bezpečnost jednak v důsledku zhoršené ovladatelnosti a většího sklonu ke smyku,
jednak zkrácením životnosti pneumatiky kvůli nadměrnému zatížení ramenní oblasti pneumatiky a zahřívání v důsledku ohýbání bočnice. Motoristům s extrémně podhuštěnými pneumatikami hrozí při působení uvedených faktorů defekt pneumatiky.

Každý pátý motorista, jezdící na nadměrně opotřebených pneumatikách, podstupuje ještě větší rizika a ohrožuje bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Tito řidiči mohou zcela ztratit přilnavost a riskují akvaplaning v mnohem nižších rychlostech, než je běžné.

… ale stojí také peníze
Podhuštění pneumatik se týká také peněženek motoristů a životního prostředí. Nízký tlak vzduchu v pneumatikách nejenže zrychluje opotřebení pneumatiky a zkracuje její životnost, ale zvyšuje také valivý odpor pneumatiky, čímž vzrůstá spotřeba paliva a množství emisí.

Výzkumné a vývojové středisko Bridgestone Europe v Itálii vypočetlo na základě výsledků již zmiňovaného průzkumu stavu pneumatik z roku 2011, že jízdou na podhuštěných pneumatikách se vyplýtvá každý rok 3,1 miliardy litrů paliva v hodnotě 5 miliard eur. To znamená, že podhuštěné pneumatiky způsobují 7,4 milionu tun emisí CO2 navíc, což odpovídá zvýšení o 2,7 g CO2/km u každého vozu na evropských silnicích.

Poselství společnosti Bridgestone motoristům je tedy jasné: před odjezdem na letošní dovolenou si nezapomeňte zkontrolovat stav svých pneumatik. Kvůli bezpečnosti, rodinnému rozpočtu a životnímu prostředí! Stačí postupovat podle následujících jednoduchých tipů pro prázdniny od společnosti Bridgestone:

1. Zkontrolujte si tlak vzduchu v pneumatikách – Doporučené hodnoty tlaku vzduchu naleznete na vnitřní straně víčka palivové nádrže, u dveří řidiče a v návodu k obsluze vozidla. Hustěte studené pneumatiky a pamatujte na to, že vůz naložený cestujícími a zavazadly potřebuje vyšší tlak, což je obvykle uvedeno v návodu k obsluze.

2. Zkontrolujte hloubku dezénu pneumatik – Bridgestone doporučuje hloubku alespoň 3 mm. V případě pochyb a při odhalení jakýchkoli náznaků poškození nebo nerovnoměrného opotřebení dezénu vyhledejte neprodleně prodejce pneumatik.

3. Jedete-li s přívěsem, nezapomeňte zkontrolovat také jeho pneumatiky – A to zejména tehdy, pokud obytný přívěs používáte pouze příležitostně. Pneumatiky pro obytné přívěsy jsou navrženy pro vyšší zatížení a větší odolnost vůči příčným sílám, aby byla zajištěna vyšší úroveň stability ve větru. Proto se vůbec nepokoušejte montovat pneumatiky pro osobní vozy na obytný přívěs! A pamatujte na to, že pneumatiky obytných přívěsů by se měly měnit v průměru každých 10 let, i když nejeví známky opotřebení. A ještě poslední rada: obytný přívěs nakládejte s maximální rozvahou. Nepřetěžujte zadní část přívěsu, ale rozložte náklad rovnoměrně, abyste snížili riziko nestabilních jízdních vlastností. S přetíženým obytným přívěsem porušíte zákon, a je to také nebezpečné.

 

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!