Nokian Tyres zhodnocen jako jedna z nejudržitelnějších společností

9. February 2018, 13:40

Nokian Tyres byl opět zhodnocen jako jedna z nejudržitelnějších společností na světě. V ročence RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018 byla společnost Nokian Tyres zařazena do bronzové třídy v kategorii automobilových komponentů.

nokian_tyres

RobecoSAM je odborník na udržitelnost a jeho roční hodnocení je považováno za spolehlivou a komplexní zprávu o tom, jak je udržitelnost uplatňována u společností po celém světě.

V letošním roce Nokian Tyres obdržel rovněž ocenění Industry Mover. Toto ocenění získává společnost, která v porovnání s předchozím rokem dosáhne v rámci svého odvětví největšího zlepšení v oblasti udržitelnosti. Výrazný pokrok byl u společnosti Nokian Tyres zaznamenán již v loňském roce, kdy její skóre v Dow Jonesově světovém indexu udržitelnosti dosáhlo téměř dvakrát vyšší hodnoty, než je průměr v odvětví, a v celkovém hodnocení světového indexu DJSI se tak stala nejudržitelnějším výrobcem pneumatik.

Významné úspěchy ve snižování emisí CO2
Nokian Tyres je výrobcem prémiových pneumatik a jako takový chce být příkladem odpovědné společnosti, která usiluje o udržitelný růst. Společnost si stanovila několik cílů udržitelnosti, kterých chce dosáhnout do roku 2020. Mezi ně patří snížení valivého odporu jejích pneumatik o 7 % a z něho vyplývající snížení emisí CO2 o 500 milionů kilogramů. Tento cíl byl splněn již v loňském roce, tedy mnohem dříve, a to společně s cílem snížit množství emisí CO2 při výrobě o 20 %.

Nokian Tyres si rovněž stanovil cíl zkontrolovat všechny své hlavní výrobní partnery a zlikvidovat veškerý odpad z výroby. Ve městě Nokia bylo již zrecyklováno 100 % výrobního odpadu a ve městě Vševoložsk téměř 90 %.

Comments

The comment must be longer than 5 characters!

Please akcept regulations!

There are no comments. Be the first!