Bridgestone hodlá ještě intenzivněji podporovat trvale udržitelnou produkci přírodního kaučuku

7. března 2016, 17:03

Bridgestone Singapore PTE LTD. (singapurská dceřiná společnost společnosti Bridgestone) se jako zástupce globálního koncernu Bridgestone Group dobrovolně přihlásila k podpoře a dodržování celosvětových směrnic pro zodpovědné získávání přírodního kaučuku. Bridgestone Group se podepsáním své deklarace také zavazuje k aktivní účasti v pilotní fázi projektu SNR-i (Sustainable Natural Rubber initiative), zaměřeného na trvale udržitelné získávání přírodního kaučuku – a tím činí důležité kroky k naplňování kritérií, která definují trvale udržitelný dodavatelský řetězec.

Program SNR-i, založený mezivládní organizací IRSG (International Rubber Study Group), jejímiž členy jsou globální výrobci i odběratelé kaučuku, včetně společnosti Bridgestone, si klade za cíl vytvořit kritéria, která vytvoří rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými aspekty, aby byla zajištěna v globálním měřítku trvale udržitelná produkce přírodního kaučuku, z níž budou mít prospěch všechny průmyslové subjekty. SNR-i konkrétně usiluje o:
   – podporu zvyšování produktivity plantáží produkujících přírodní kaučuk,
   – zvyšování kvality přírodního kaučuku,
   – podporu trvale udržitelného pěstování lesů prostřednictvím ochrany/zachování chráněných oblastí,
   – předvádění vhodného hospodaření s vodou,
   – projevování nejvyššího respektu v oblasti lidských práv a pracovního práva.

Odborníci očekávají růst poptávky po pneumatikách v důsledku růstu globálního počtu obyvatel a další motorizace. V souladu s tím se očekává, že poroste také spotřeba přírodního kaučuku. Vytvoření trvale udržitelného dodavatelského řetězce pro zásobování přírodním kaučukem v globálním měřítku je proto naléhavým požadavkem.

Bridgestone je největším výrobcem pneumatik a kaučuku na světě a je si vědom obrovského vlivu svých podnikatelských aktivit na společnost. Bridgestone používá mnoho osvědčených metod a akceptovaných průmyslových standardů. Společnost přistupuje k ochraně životního prostředí zodpovědně – včetně aktivní ochrany přírodních lesů. Bridgestone také respektuje veškerá lidská práva a snaží se podporovat komunity, v nichž působí. Společnost Bridgestone očekává, že ze stejných principů vychází také jednání jejích partnerů a dodavatelů v oblasti produkce přírodního kaučuku.

Základní postoje společnosti k získávání surovin jsou veřejně dostupné na internetu, ale hlavní aspekty se týkají potřeby otevřeného a férového získávání surovin, vylepšování kvality, nákladů a dodávek, pokroku v ekologickém získávání surovin; dodržování zákonů, etiky a bezpečnosti; a aplikace směrnic v celém dodavatelském řetězci. V souladu s tím jsou největší globální dodavatelé a obchodní a distribuční partneři společnosti Bridgestone pravidelně podrobováni auditům s vlastním hodnocením. Dodavatelský řetězec přírodního kaučuku je velmi rozsáhlý, komplexní a často roztříštěný. Aktivní účast v projektu SNR-i proto umožňuje společnosti Bridgestone oslovit širší vrstvy zainteresovaných subjektů a podobně smýšlejících organizací ve snaze o realizaci dlouhodobé vize 100% trvale udržitelných materiálů.

Související články

Bridgestone byl zvolen „Výrobcem pneumatik roku“
Bridgestone byl zvolen „Výrobcem pneumatik roku“

Nezávislá odborná porota ankety „Tire Technology International Awards for Innovation and Excellence“ zvolila Bridgestone „Výrobcem pneumatik roku“ Bridgestone byl oceněn za pozoruhodné globální investice do výzkumu a vývoje i za úspěchy v oblasti trvale udržitelné výroby. Nezávislá odborná porota zvolila Bridgestone „Výrobcem pneumatik roku“ („Tire Manufacturer of the Year“) v rámci ankety „Tire Technology International Awards for […]

Bridgestone vystaví na Ženevském autosalonu své nejnovější inovace
Bridgestone vystaví na Ženevském autosalonu své nejnovější inovace

Bridgestone přichází na Ženevský autosalon vyzbrojen bezpečnostními řešeními a inovacemi pro všechny typy řidičů a vozidel. Expozici Bridgestone naleznete v hale 6, na stánku č. 6253. Prvním z bezpečnostních řešení, která Bridgestone představí na letošním Ženevském autosalonu, je DriveGuard, nová pneumatika Bridgestone s rozšířenou mobilitou pro většinu vozů se systémem TPMS. Návštěvníci expozice Bridgestone na autosalonu v Ženevě budou […]

Ocenění za ekologii pro Bridgestone Corporation od společnosti Honda Motor Co., Ltd.
Ocenění za ekologii pro Bridgestone Corporation od společnosti Honda Motor Co., Ltd.

Společnost Bridgestone Corporation obdržela ocenění za ekologii od společnosti Honda Motor Co., Ltd (Honda Motor). Slavnostní předání se uskutečnilo ve výrobním závodě Bridgestone Tochigi. Ocenění převzal Yutaka Yamaguchi, viceprezident společnosti Bridgestone, zodpovědný za bezpečnost, prevenci katastrof a kvalitu, z rukou generálního ředitele globálního oddělení plánování nákupu pro výrobní závody společnosti Honda Motor, jímž je Hiroshi […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!