BEDNA náhradních dílů na opravu jednoho vozidla (sponzorovaný článek)

14. května 2012, 0:00

Společnost AS Finacial Servises a.s. – která na základě obchodních smluv využívá obchodní síť Auto Štangl a.s. spolu s podporou autoAkademie – společnosti Svoboda & Partner s.r.o. zavádí na trh Nový obchodní model pro objednávání a dodávku náhradních dílů.

Tato zcela převratná novinka má za cíl skokově snížit cenovou hladinu náhradních dílů na trhu v České republice a vytvořit předpoklady pro vyšší konkurenceschopnost neznačkových servisů vůči značkovým sítím.

Již od začátku roku probíhají intenzivní návštěvy odběratelů a školení autoAkademie pro tento nový obchodní model.

Principem a smyslem nového obchodního modelu je výrazná úspora distribučních nákladů trhu náhradních dílů a promítnutí této úspory do konečné ceny pro zákazníka. Situace, kdy je celá republika jedním obrovským skladištěm náhradních dílů na všechny značky, všech modelových řad, v několika kvalitativních a cenových úrovních u mnoha distributorů a obchodníků, je nadále neúnosná. Zvyšující se počet modelů a tím i spektra náhradních dílů vyžaduje neustálé navyšování objemů skladů a zvyšování četnosti denních závozů a to vše musí nakonec zaplatit majitel vozu v ceně dílu. To je také důvod, proč se i neoriginální díly dostávají s cenou na úroveň originálu a proč je situace neznačkového sektoru vůči značkovému stále horší.

Razantní redukce skladů a závozů a tím snížení ceny dílů se stává nezbytností, vynucenou trhem a zároveň podmínkou další existence neznačkového sektoru.

Jak tedy nový obchodní model funguje?
Základem je nová forma spolupráce s odběrateli – tedy servisy. Objednávka dílů je připravována na běžnou opravu (nikoliv karosařinu) konkrétního vozidla, identifikovaná např. VIN nebo SPZ. Je zároveň sadou dílů na předem definovaný rozsah opravy, např. velkou inspekci, opravu přední nápravy apod. Veškeré díly jsou pak dodány v jedné sadě – BEDNĚ, s jedním dodacím listem na SPZ, nebo VIN vozu. Díly, které nebudou při opravě použity, se pak stejnou cestou vrací zpět a budou ze zakázky – faktury odpočítány. Systém pracuje s doporučenými sadami dílů na plánované rozsahy opravy všech značek, všech typů a to dokonce ve třech cenových úrovních. To najdete na www.autostangl.cz. Zkuste si DEMO Verzi BEDNY! Přihlaste se Zákaznickým jménem Demo a heslem Demo.

Vzhledem k tomu, že objednávka dílů – BEDNY, bude potvrzena minimálně den předem před dodávkou, je pak možné uspořit jak skladové zásoby, tak i náklady na zavážení servisů vícekrát za den. Součástí úspor je dále i zvýšení produktivity práce v servisu tím, že se na díly nečeká a nevznikají zbytečné prostoje.

A jak na to servisy reagují?
První reakce je vždy stejná: To nebude fungovat! Jak máme vědět předem, co na které vozidlo budeme potřebovat za díly! Zákazník nebude chtít čekat až do druhého dne na další závoz a podobně. Ale jsou tyto námitky oprávněné? Vždyť když máme zákazníka, který se pravidelně do servisu vrací, tak přece víme, co se na autě dělalo a minimálně tušíme, co bude třeba udělat příště! Stojí nám to za to začít společně plánovat? A tím odbourat zbytečné náklady, sklady a tisíce kilometrů naježděných pro zapomnětlivost a lenost?

A kolik tím tedy společně ušetříme? A kdy tuto úsporu servis dostane?
Již při první takto realizované zakázce!!! Při první objednávce BEDNY dílů na konkrétní vozidlo. Ano, my Vám poskytneme Bonus za úsporu jinak zbytečných nákladů, kalkulovaných do ceny dílů všemi ostatními distributory, a to hned při odběru zboží.

Jak to budeme dělat, co Vám dáme za další podporu. Jak je možné začít a co Vám to ještě přinese?
Nejdříve se musíte přihlásit Vaším odběratelským číslem AS Financial Services

Na www.autostangl.cz a zde najdete novou funkci: Objednání sad dílů – Bedny dílů
• Po zadání identifikace vozu – Typ, motor, rok výroby atd.
• Vyberete rozsah plánované opravy: např. Inspekce 120.000 km
• Poté se Vám zobrazí veškeré díly potřebné na zadanou opravu ve třech sloupcích: Doporučené – Ekonomické – Levné
• Je jen na Vás, jakou cenovou úroveň kterého dílu zvolíte. Po zakřížkování buď celého souboru, např. Doporučené, nebo i volbou jednotlivých dílů mezi skupinami, se dole objeví celková Vaše nákupní cena a doporučená prodejní cena celého souboru.
• Samozřejmě že soubor nemusíte vybírat celý, nebo si jej můžete doplnit o další díly na dané vozidlo (nikoliv karosářské díly), stejně jako při normální objednávce.
• Poté je Vám nabídnuta možnost zapsat si k tomuto výběru dílů VIN, SPZ nebo i jméno majitele pro archivaci v systému.
• K této archivaci se pak můžete kdykoliv vrátit, upravovat ji nebo objednávku potvrdit k dodání na další den nebo na jiné datum.
• Po objednávce Vám bude dodávka potvrzena a požadovaný den dodána.
• Součástí dodávky je dodací list s potvrzenými cenami jednotlivých dílů a Bonusem za dopravu.
• Bonus za dopravu je stanoven ve více úrovních, a reflektuje úsporu na distribučních nákladech.

 

 Odběr v nákupní ceně

 Bonus za dopravu

 od 0 do 3.500 Kč

 0 Kč

 od 3.501 do 6.500 Kč

 200 Kč

 od 6.501 do 10.000 Kč

 500 Kč

 od 10.001 do 12.000 Kč

 850 Kč

 od 12.001 do 14.000 Kč

 1.000 Kč

 od 14.001 do 16.000 Kč

 1.150 Kč

 od 16.001 do 18.000 Kč

 1.300 Kč

 od 18.001 do 20.000 Kč

 1.450 Kč

 více než 20.000 Kč 

 1.600 Kč

 

• Díly je možné objednávat v BEDNĚ vždy jen pro jedno konkrétní vozidlo a po zadání VIN, případně SPZ nebo i jména majitele. Tak budete mít vždy možnost se k objednávce v archivu vrátit – najít ji v záznamu a zároveň nechat zúčtovat díly na toto vozidlo. Na každé další vozidlo musíte otevřít novou bednu.
• Bonus bude přidělen až na základě skutečně spotřebovaných dílů, díly které případně nepoužijete a vrátíte, budou z částky odběru odečteny a Bonus případně snížen do nižší sazby.
• Na konci týdne, nebo účetního období obdržíte pak souhrnnou fakturu s přehledem jednotlivých BEDEN s jejich SPZ, VIN a přiděleným Bonusem.

Takto si i sami můžete vytvářet historii Vašich vozidel a začít lépe plánovat práci. Nezapomenete objednat potřebné díly, ale budete mít i přehled, které díly jste na vozidlo namontovali a nezapomenete je zákazníkovi zapsat do zakázky.

Výběrem dílů v různých cenových skupinách, pak můžete zákazníkovi nabízet cenové alternativy a zpracovat objednávku On line spolu se zákazníkem na telefonu a zákazníka rovnou informovat o ceně dodávky, případné slevě apod.

Tak si to zkuste! K ničemu se nezavazujete, nic neriskujete!
Ušetřete si zdlouhavou práci při výběru dílů, ukládejte si Vaše zákazníky do archivu. Získáte tím jednoduchý plánovací nástroj, budete vědět, co máte na opravu objednat za díly na příští zakázku a dostanete zároveň Bonus z ušetřených nákladů na dopravu.
 

Návod pro práci s Bednou
(klikni pro zvětšení)

Výběr typu vozidla – běžné jako u jiných katalogů, ale provádí se pouze jedenkrát, jinak je možné si vozidlo podle např. VIN nebo SPZ či Jména zákazníka vybrat z archivu – Vozidla.

Nabídka dílů – výběr ze souborů běžných oprav – z Bedny, nebo z Katalogu jednotlivých dílů

Bedna – do bedny dílů na předdefinovaný rozsah opravy se vstupuje výběrem plánované inspekce, např. 120.000 km. Údaj kilometrů je pouze orientační. Zde je pak v přehledu dílů možné vybírat nabídnuté díly ze třech cenových úrovní. Tyto je pak třeba vložit do košíku.

Košík – je základním pracovním polem, kde je přehled všech dílů, cen a bonusu za dopravu a kam se objednávka jak z katalogu, tak i z předdefinovaných dílů skládá.

Katalog dílů – návrat do katalogu dílů pomocí šipky vlevo před specifikací vozu, slouží k doplnění dalších dílů z katalogu do košíku.

Archiv – Uložení košíku do archivu je nutné pro další práci s vozidlem – bednou, kdykoliv později. Vyžaduje zadání VIN a případně SPZ, Jména majitele – pro jednodušší třídění v budoucnosti.

Návrat z Archivu do košíku – je potřebný pro aktualizaci cen a dostupnosti dílů, objednávka je možná i po delším čase, z již předvolených dílů na vozidlo. To umožňuje dlouhodobé plánování opravy. Zde je pak opět možné díly doplnit, vyškrtat či měnit, vrátit se i do katalogu nebo bedny klepnutím na symbol bedny vlevo před dílem.

Objednávka – potvrzení vybraných dílů z Bedny – košíku k dodání. Výběrem data a jeho potvrzením se spouští dodávka dílů do servisu.

Dodávka dílů – je tvořena souborem dílů vybraných na dané vozidlo podle VIN. Součástí je i dodací list všech dílů s vyčísleným bonusem za dopravu. Bonus je pak i součástí faktury, vystavené po zúčtování a případném vrácení nespotřebovaných dílů.

Nejčastější dotazy:

Jak mi dodáte díly, kterých je více alternativ. Např. brzdové kotouče na Octávku?
V nabídce – sadě doporučených dílů budou uvedeny všechny případné varianty kotoučů, které na vůz mohou být namontovány. Když si neupřesníte tzv. PR číslo a tím výběr konkrétního typu, je možné si nechat přivést oba typy, z nichž ten jeden vrátíte. Ten pak bude odečten z dodávky a případně z Bonusu. Tak to ostatně probíhá již dnes a není s tím žádný problém. Výhodou je to, že systém vrácený díl zaznamená, vy uvidíte, který jste namontovali a příště již budete objednávat ten správný díl. Podobně to je s brzdovými destičkami atd.

Jak se budou ukládat data o autech, kdo do nich bude moci vstoupit?
Data o vozidlech VIN- je povinné, nebo nepovinně SPZ a případně jméno zákazníka – záleží jen na Vás jakou identifikaci si zvolíte. Data budou uložena pod Vaším zákaznickým číslem a jen Vy přes Vaše heslo si je budete moci otvírat. Vždy ale budete mít možnost po zadání např. SPZ si otevřít Vámi zapsaný přehled dílů z Archivu a vstoupit znovu do BEDNY.

Když zadám číslo VIN, bude systém identifikovat vůz automaticky?
Tato možnost je připravována a chceme ji spustit ještě letos, spolu s dalšími projekty navazujícími na nový obchodní model. Záleží to ale na jednání s dodavatelem dat.

Jak budu vědět, jakou mám zákazníkovi říci cenu, když Bonus dostanu až po vrácení dílů, takže cenu dopředu nebudu znát?
To není zcela pravda. Na dodacím listu je cena dílů uvedena a to jak Vaše nákupní, tak i doporučená prodejní. Bonus za dopravu je vyčíslen zvlášť a záleží na Vás, zda jej použijete a kolik dáte pak zákazníkovi konečnou slevu. Díly si tedy budete naskladňovat v obvyklých cenách z dodacího listu.

Když budu VIN nebo SPZ zapisovat do objednávek, uvidím všechny objednané díly i z minulosti?
Trochu předbíháme, ale veškerá zrealizované objednávky se budou pod VIN a Vaším zákaznickým číslem ukládat. Jejich třídění bude součástí dalšího programu, který navazuje na projekt BEDNA. Ten bude pro Vás spuštěn v polovině letošního roku a umožní nejenom vedení historie oprav auta, ale ještě mnohem, mnohem více. Celý Nový obchodní model má řadu úrovní, na našich seminářích Vám jej již prezentujeme. Zde na jeho podrobný popis není prostor.

Bude možné do BEDNY dávat i díly na více aut?
Ne, zásadně ne! To by zcela zničilo historii oprav vozu. Do BEDNY je možné dávat pouze díly na konkrétní VIN, jen tak se k rezervaci dílů můžete vrátit a založit si ji pro budoucí objednávku. BEDNU však můžete až do doby odeslání objednávky libovolně měnit a z archivu se k ní vracet – např. jen zadáním SPZ vozu, doplňovat ji i o díly, které nejsou v předdefinovaných sadách apod.
BEDNU můžete takto využívat i pro kalkulaci ceny dílů pro zákazníka. Výběrem z dílů kategorií Doporučené, Ekonomické a Levné, tak můžete cenu dodávky modelovat, přepočítávat a ihned uvidíte celkový součet a Bonus za dopravu.

Když budu chtít BEDNU používat, to musím všechno brát přes Štangla?
Nám všem je jasné, že každý servis nakupuje díly u různých dodavatelů. Záleží to přeci stále na Vás, co si z bedny objednáte a jaký budete mít Bonus za dopravu. I Vám musí být jasné, že jestli máme někde šetřit na distribučních nákladech, tak je to možné, jen když si ty díly objednáte předem a distributor k Vám nemusí jezdit s každými destičkami třikrát denně.

Já si ale již dnes práci plánuji a objednávám díly jedním závozem den předem, tak proč nejsou také levnější?
No to je právě ten problém, vy v ceně dílů platíte i ty náklady, které zbytečně vytváří další odběratelé, kteří nic neplánují. Dnes je běžné, že si servis objedná závoz dílů u dvou dodavatelů a kdo je tam dřív, od toho to bere! Nebo od jednoho destičky na předek a od druhého na zadek, protože jsou o 50 korun levnější!!! Je jasné, že ty cesty musí nakonec někdo zaplatit, a to jste Vy a Vaši zákazníci.

Je to vlastně tak, že dnes jsou všechny ceny dílů zatíženy expresním příplatkem za zavážení třikrát denně! A to je to, co tento nový obchodní model odstraní. Ten kdo bude plánovat, dostane Bonus za dopravu jinak nesmyslně vyhozených peněz při zavážení servisů několikrát za den.

To je také důvod, proč jsou originály často levnější než náhrady. Značkové servisy jsou zaváženy jednou denně! Ale mají často i velké týdenní závozy. Tam je ta úspora.

Já mám pobočku za rohem a nic takového nepotřebuji, dojdu si pro díly sám, když je potřebuji.
A položil jste si někdy otázku, kolik dílů musí být na pobočce tak aby je měli na všechna auta a na všechny modely a ve všech kvalitách a cenách. Když Vás budeme zavážet jen jednou denně, tak po republice nebudou zapotřebí žádné sklady! Jen jeden, ze kterého Vám to do rána přivezeme. Tato úspora bude ještě mnohem větší než jen úspora za ušetřený závoz.

Co když budu potřebovat ale i přes plánování některý díl, abych mohl auto dodělat? To ho dostanu až druhý den ráno?
Ano! Stejně jako ve značkovém servisu. Když díl nemají, zákazník počká a někdy i několik dní, než to přivezou ze zahraničí! Nebo nabídnou expresní přirážku za leteckou dopravu! Všechno je otázka ceny dílů, kterou je ochoten zákazník zaplatit.

Tak to mi zákazníci utečou jinam, ke konkurenci, kde to budou mít hned!
Tak se jich zeptejte! Chcete to mít hned, pak budou ty díly o dost dražší, nebo počkáte do zítřka a ušetříte. Jen aby neutekli tam, kde to bude právě takto levnější! Zkuste se nad tím zamyslet.

Stejně se všechny díly nedají vymyslet a naplánovat dopředu!
Máte pravdu! Mnohdy zjistíte až při opravě, že je vadné ložisko, tlumič, čepy atd. A nechcete zákazníka pustit, když už je v servisu, tak to sháníte ze všech stran, za jakoukoliv cenu, jen aby tzv. odjel ještě dnes. Ale opravdu to tak chce? Když mu vysvětlíte, o kolik to bude dražší! Nebo si jej objednáte na další týden a v klidu naplánujete všechny díly a čas na opravu.

Podobných dotazů se nám sbíhají stovky, rádi Vám je všechny zodpovíme, tak si to zkuste a zavolejte: Hot Line autoAkademie – 251 613 333 nebo napište na: office@autoakademie.cz

www.autoakademie.cz

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!